Den 31 maj håller Skånska Fältrittklubben årsmöte

Skånska Fältrittklubben håller alltid sin ordinarie föreningsstämma i maj månad. I år går stämman av stapeln på Jägersro torsdagen den 31 maj, vilket är någon vecka senare än vanligt.

Datumet fastställdes i samband med Skånska Fältrittklubbens styrelsemöte den 3 april. En formell kallelse med dagordning kommer att sändas ut till medlemmarna senast fem veckor före stämman. Senast tre veckor före stämman ska valberedningen lämna förslag på styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleanter.

Vi har fått en del frågor gällande medlemskorten för 2018. Dessa är på gång och kommer inom kort att sändas ut till alla medlemmar som betalat in medlemsavgiften för 2018.

Video från SFK:s stallrunda hos Jägersrotränarna

Trots att vi har kommit en bra bit in i mars månad har våren än så länge haft svårt att göra sig påmind i Skåne. Men Skånska Fältrittklubbens stallrundor är av tradition ett vårtecken gott som något.

Ett par minusgrader, snöbyar och friska vindar var inget som stoppade ett 40-tal medlemmar och galoppvänner att följa med på lördagens rundtur bland tränarna inne på Jägersros stallbacke.

Under närmare två timmar visade tio tränare upp sina hästar och berättade lite om den kommande säsongen. På det hela taget är stallarna välfyllda hos våra tränare och så här inför vårpremiären är tongångarna optimistiska.

Många avslutade den något kylslagna stallrundan med en värmande gulaschsoppa på stallfiket. I samband med lunchen gav även SFK:s vice ordförande Håkan Birger lite information om den stundande tävlingssäsongen på Jägersro Galopp.

Rabatt på Jägersroprogrammet

Precis som förra året har du som medlem i Skånska Fältrittklubbens möjlighet att prenumerera på Jägersroprogrammet till ett rabatterat pris. Subventionen är 200 kronor, vilket betyder att en helårsprenumeration kostar 580 kronor för medlemmar (880 kr till utlandet).

Du beställer din rabatterade prenumeration genom att betala in 580 kronor till SFKs bankgiro 144-6947. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen samt att den avser ”programprenumeration”. För att Svensk Galopp ska kunna distribuera ut programmet från första tävlingsdagen behöver vi din betalning senast den 20 mars.

Vintrig stallrunda hos Kvarnby-tränarna

Ett 20-tal galoppentusiaster trotsade snö och kyla när Skånska Fältrittklubben arrangerade den första av försäsongens två stallrundor på lördagen.

Stallrundan var förlagd till Kvarnby strax öster om Jägersro där Ricardo Ramallo, Jan-Erik Pettersson och från och med i år även Pia Höiom har sina träningscamper.

Samtliga tränare visade stor gästfrihet och presenterade ett urval av sina hästar på ett utmärkt sätt. Under den drygt timmeslånga stallrundan bjöds besökarna dessutom på allt från varm korv till kaffe och kakor.

Skånska Fältrittklubben tackar tränarna för gästfriheten. Nu laddar vi upp inför den stora stallrundan på Jägersros stallbacke den 17 mars och då hoppas vi att våren har hunnit anlända till Skåne.

Vi har sammanställt en liten video från lördagens stallrunda som ni kan se ovan.

Stallrundor i Kvarnby och på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra två ”Stallrundor” bland tränarna i Kvarnby och på Jägersro under mars månad.

Stallrundan i Kvarnby kommer att genomföras lördagen den 3/3 med start kl 11.00 hos tränare Ricardo Ramallo, Minnesdalsvägen 7 (väster om Yttre Ringvägen). Därefter förflyttar vi oss till tränarna Jan-Erik Pettersson och Pia Höiom, Minnesdalsvägen 11 (öster om Yttre Ringvägen). Ingen föranmälan behövs.

Stallrundan på Jägersro kommer att genomföras lördagen den 17/3 med samling kl 11.00 vid körgrinden till stallområdet. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna. Efter rundvandringen (ca kl 13.00) kommer vi att samlas på Stallfiket för lunch och lite information inför årets galoppsäsong. Barservering med diverse drycker och smårätter.

Lunchen kostar 100 kr och består av Gulaschsoppa med smör och bröd, blandsallad, och isvatten samt kaffe. Andra drycker finns att köpa. Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 12/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 600 kr för 2018, insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3.

För medlemskap i SFK, gå in på vår hemsida via Svensk Galopp och fyll i ansökningsformuläret samt sänd in detta.

Välkomna!

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
070-960 29 77

> Läs mer om och se en film från förra årets stallrunda på Jägersro

Medlemsmöte om Skånegaloppens framtid

Skånska Fältrittklubben bjuder in alla medlemmar till ett informations- och diskussionsmöte gällande Skånegaloppens framtid. Mötet äger rum måndagen den 26 februari klockan 18.00 i Derby Club på Jägersro.

Vi kommer att försöka presentera framtida galoppsport i Skåne såväl ur ett kort- som långt perspektiv. Ni får även möjlighet att ta del av Skånska Travsällskapets planer för en ny hästsportanläggning på Husiefältet.

Om du inte redan gjort det påminner vi om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Årsavgiften är 600 kronor och betalas till SFK:s bankgiro 144-6947. Glöm inte bort att ange namn på inbetalningen.

Varmt välkommen till medlemsmötet!

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben

Medlemsinformation 1 2018

Vi har kommit några dagar in i 2018. Vi i Skånska Fältrittklubbens styrelse önskar alla medlemmar ett riktigt gott nytt galoppår. I detta medlemsbrev informerar vi kort om den senaste tidens händelseutveckling i Svensk Galopp. Vi flaggar även för ett kommande informationsmöte för våra medlemmar som kommer att behandla förslaget om att uppföra en ny hästsportanläggning på Husiefältet.

Som många säkert har läst på Svensk Galopps hemsida sade styrelseordförande Lars Nordström samt styrelseledamoten Eva McLaren upp sina uppdrag i Svensk Galopps styrelse den 21 december. Det betyder att Svensk Galopps styrelse för närvarande enbart består av fyra ledamöter.

Tidigare i veckan lämnade 16 fullmäktigeledamöter från Stockholms Galoppsällskap in en begäran om extrastämma i Svensk Galopp. Denna kommer att äga rum i Malmö den 3 februari då även Årets Hästfest kommer att gå av stapeln.

Redan den 11 januari kommer ordförandena för de tre galoppsällskapen i Sverige att träffa Svensk Galopps kvarvarande styrelseledamöter. I samband med detta möte kommer även de två avgående ledamöterna att delta för att ge sin version av det inträffade.

Skånska Fältrittklubbens önskan är naturligtvis att Svensk Galopp snarast ska få en fulltalig och väl fungerande styrelse. Detta är extra angeläget med tanke på alla utmaningar som sporten står inför de närmaste åren. Som förberedelse inför extrastämman kommer SFK:s ledamöter i SG:s fullmäktige att träffas på Jägersro torsdagen den 18 januari, kl 18.00.

En ny hästsportanläggning på Husiefältet

Som vi tidigare meddelat har STS stämma beslutat att avyttra stora delar av Jägersros nuvarande tävlingsarena och stallbacke för att istället uppföra en helt ny hästsportanläggning på Husiefältet. Inget nytt har egentligen framkommit under jul- och nyårshelgerna, men diskussioner mellan SG:s projektgrupp, SFK och STS kommer att intensifieras de närmaste månaderna.

SFK:s styrelse har redan nu beslutat att kalla samtliga professionella tränare i Jägersroregionen samt styrelsen för den lokala amatörtränarföreningen till ett informationsmöte på Jägersro den 18 januari. Inom kort kommer vi även att fastställa datum för ett motsvarande möte för Skånska Fältrittklubbens medlemmar. Detta kommer sannolikt att äga rum i februari månad.

Slutligen påminner vi om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Årsavgiften är 600 kronor och betalas till SFK:s bankgiro 144-6947. Glöm inte bort att ange namn på inbetalningen.

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben

Medlemsinformation gällande en ny hästsportanläggning på Husiefältet

I samband med Skånska Travsällskapets höststämma i slutet av november togs beslutet att sälja ca 40 ha av Jägersros markområde till Malmö stads kommunala bostadsbolag MKB.  De 40 ha mark omfattas av Jägersros nuvarande tävlingsbana, stallområde samt den stora parkeringen utanför banan. För de medel som affären inbringar ska en ny modern hästsportanläggning uppföras på Husiefältet där travets och galoppens träningsbanor ligger idag.

I egenskap av hyresgäst på Jägersro har Skånska Fältrittklubben inte varit delaktig i varken beslut eller försäljningsprocess. Nu när affären är fastställd och offentliggjord har Skånska Travsällskapet uttryckt önskemål om att galoppen fortsätter att bedriva sin verksamhet på den nya anläggningen.

Representanter från Skånska Fältrittklubbens styrelse har haft ett första övergripande informationsmöte med representanter från Skånska Travsällskapet. I samband med mötet presenterade STS ett förslag samt en idéskiss över den nya anläggningen. Förslaget innebär i korthet att SFK fortsätter vara hyresgäst på den nya anläggningen som till 100 procent kommer att ägas av STS.

Galoppbanan som blir ca 1 700 meter i omkrets placeras utvändigt om den 1 300 meter långa travbanan. Huvudläktaren placeras mellan trav och galoppbanan, vilket betyder att galoppens upplopp hamnar ”bakom” läktaren. I idéskissen noterades bl.a. att placeringen av mållinjen är ca 100 meter efter huvudläktarens slut, ungefär som det ser ut på Jägersro idag samt att sträckningen av derbydistansen kan behöva ses över. En kompletterande gräsbana är inte aktuell på området.

Den nya anläggningen får endast gäststallar och ingen permanent stallbacke. Det betyder att träningsmöjligheterna kommer att bli begränsade.

Vi vill betona att ovanstående fakta endast baseras på en första idéskiss. Förändringar kan naturligtvis ske fram till dess att anläggningen börjar byggas.

Skånska Fältrittklubben kommer närmast att utvärdera Skånska Travsällskapets förslag i samråd med den styrgrupp som Svensk Galopp tillsatt för att utreda Skånegaloppens framtid. Vi fortsätter naturligtvis även att hålla kontakt med STS i frågan. Skånska Fältrittklubbens ambition är att presentera ett beslutsunderlag gällande ovanstående förslag samt övriga alternativ som SG:s styrgrupp utarbetat i samband med årsstämman i maj månad 2018.

SFK:s styrelse och SG:s styrgrupp kommer löpande att informera medlemmarna i frågan.

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben 

Uppgifter om en ny hästsportanläggning på Husiefältet

Under den senaste veckan har det i media publicerats uppgifter om att Skånska Travsällskapet har för avsikt att sälja stora delar av Jägersros mark. Syftet med försäljningen är att frigöra medel för att uppföra en helt ny hästsportanläggning på Husiefältet där travets och galoppens träningsbanor ligger idag.

Skånska Fältrittklubben har som hyresgäst på Jägersro än så länge inte fått någon detaljerad information från STS gällande försäljningen och omlokaliseringen, samt vilka konsekvenser denna kan få för galoppsporten. STS har utlovat ett möte före årsskiftet.

Den tillsatta styrgruppen för en ny galoppbana i Skåne fortsätter sitt arbete och kommer även att ta del av STS förslag. Vi återkommer givetvis med mer information så fort vi har mer att berätta i ärendet.

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben

Kort rapport från SFK:s höststämma

Måndagen den 13 november hölls höststämma i Skånska Fältrittklubben. Drygt 50 medlemmar deltog vid stämman som i år var förlagd till Förenade Bils nya lokaler för försäljning av Land Rover och Jaguar i närheten av Jägersro.

Stämmans huvudpunkt var att utse föreningens representanter i Svensk Galopps fullmäktige för de närmaste 12 månaderna. Stämman antog valberedningens förslag på fullmäktigeledamöter. [läs förslaget här].

En motion gällande utökade öppettider på Ascotbanan hade lämnats in. Styrelsens svar till förslaget var att utreda konsekvenser och eventuellt ökade kostnader i samråd med de lokala tränarföreningarna. Stämman gav bifall till styrelsens svar. [läs motionen och styrelsens svar här]

Vidare informerade styrelsen kort om att Svensk Galopps fullmäktige nu gett klartecken för en fortsatt finansiering av fas 1-arbetet (definitionsfas) gällande en ny galoppbana i Skåne. Styrgruppen kommer att presentera ett förslag för Svensk Galopps styrelse i början av december.

I sammanhanget hade medlem Roland Olsson lämnat in ett förslag på en ny bansträckning på Jägersro. Detta presenterades för stämman. Förslaget kommer nu att överlämnas till arbetsgruppen för vidare analys. [läs förslaget här].

Efter den formella stämman uppmärksammades och hyllades Bo Gillborg på sin 65-årsdag som infaller den 14 november. Bo Gillborg kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i skånegaloppens utveckling.

Svensk Galopps tidigare VD Ulf Hörnberg var på plats och gav en tydlig redovisning av alla de utmaningar sporten står inför i och med avregleringen av spelmarknaden samt separationen från ATG.

Slutligen presenterade sportchef Dennis Madsen nya möjligheter att ta ut entréavgifter mm genom så kallade CRM-system.