Jullunch

Den 13 december klockan 12.00 ses vi hos Paul på Törringelund där vi äter en gemensam jullunch och firar våra champions för 2018.

SFK subventionerar priset så ett litet julbord kostar 195 kr (ordinarie pris 310 kr). Dryck ingår ej.

Maila bindande anmälan till anna.thelander@svenskgalopp.se senast den 1 december. Det finns 100 platser. Betalning sker på plats.

Välkommen!
Skånska Fältrittklubben

Felaktighet i valberedningens förslag

Tyvärr har av misstag ett namn ramlat ur valberedningens förslag. Det är inte tryckfelsnisse utan den mänskliga faktorn, dvs mitt fel när jag skickade iväg förslaget. Ett namn föll bort.

Rätteligen ska Anja Rhodin vara upptagen på valberedningsförslag som förslag till suppleant. Antalet suppleanter ska vara sex men på förslaget är det bara fem.

Med vänlig hälsning
Gisela Jardby, ordf valberedningen

Ordförandekrönika hösten 2018

Efter en lång, solig och skön sommar, så närmar vi oss nu hösten och också slutet på detta års galoppsäsong. Framgångarna för våra hästar har varit många och glädjande, en del av våra hästar, med stora som små framgångar, har fått lägga skorna på hyllan och nya åringar är på väg in. Precis som det brukar och ska vara. Däremot så sjunker antalet hästar i träning år från år, och denna trend är något vi gemensamt behöver vända.

I juni månad fick jag och vice ordförande, Per Gellström, samt styrgruppen för ny bana i Skåne förmånen att få åka med SG styrelse med ledning till England för studier av olika galoppbanor. Syftet var hur de löser sin ekonomi med olika verksamheter vid anläggningarna.

Första anhalt blev Newbury, väster om London. Ordförande och största aktieinnehavare är Erik Penser, som också tog emot oss samt bjöd på kvällens middag.

Under 2017 hade de engelska galoppbanorna drygt 2,6 miljoner åskådare, och därmed den andra största publiksporten. 50 % av åskådarna går en till två gånger per år och är där i första hand för trevligt socialt umgänge. Huvuddelen av de andra 50 % är på tävlingar mer än fem gånger per år och är där i första hand för att följa galopptävlingar och i andra hand för att spela. Det positiva är att antalet åskådare ökar år från år. De 60 banorna sysselsätter 85 000 personer.

På Newbury är största inkomstkällan vid tävlingar catering följt av media (TV, streaming, spelkanaler) och därefter inträde och sponsorer. Spelinkomster på banan står för endast 2 %. Av prispengarna står sponsorerna för 40 %, fonderade medel för 39, insatser för 18 och banan tillskjuter resterande 3 %. Av utgifterna är 50 % tävlingskostnader.

Banan har 98 anställda där bl a 27 jobbar på banans förskola, åtta med försäljning, två mot sponsorer, 13 med catering samt åtta med ekonomi och tre med säkerhet.

Newbury redovisade också att mycket av affärerna låg utanför sporten, men dessa gjordes för sporten.

Vidare så besökte vi Cheltenham och fick en fin inblick i deras verksamhet, såväl tävlingsmässigt som alla de andra dagar då det inte tävlas. Då vi var där pågick en stor mässa. Mycket av inkomsterna kommer även där från catering (den bästa restaurangen tog 100 000 kr per stol och år), inträde, sponsorer och verksamhet vid sidan om sporten.

Sista kvällen besökte vi Goodwood som hade tävlingar en fredag kväll som följdes av uppträde. Även här framgick det att intäkter kommer från verksamhet vid sidan om själva tävlandet. Denna kväll var det 11 000 åskådare som följde sex vardagslöp med ganska så små fält, men i en fantastisk vacker miljö med härlig feststämning.

Veckan därpå undertecknade SG avsiktsförklaringen för köp av mark för ny galoppanläggning ute vid Bara. Information om hur projektet framskrider har skett vid vår extrastämma och kommer att ske vid Höststämman. Dock kan vi räkna med minst fem år från nu innan vi har en ny galoppbana i Skåne.

Arbetet med överlåtelse av vår näringsverksamhet till SG pågår enligt plan och där nu också STS svarat skriftligen ok till byte från SFK till SG. Mer info om detta kommer på Höststämman.

SG har startat ett strategiprojekt för en mer ensad målsättning för galoppsporten med ekonomisk hållbarhet. Först deltog jag med de andra sällskapens ordförande tillsammans med SG styrelse och VD i veckan före Stockholm Cup. Sedan genomförde vi det här nere den 26/9 med SFK styrelse och fullmäktigeledamöter. Gemensamt för båda tillfällena var att vi kom fram till att vi behöver öka attraktionskraften för vår sport samt analysera vad vi menar med detta och därefter ta fram åtgärder.

Från strategidagen på Bro kom vi fram till tre arbetsgrupper; 1 Utveckla spel och marknader nationellt och internationellt. 2 Utveckla affärspartnerskap. 3 Utveckla marknad/kommunikation.

Från dagen på Jägersro kom vi fram till följande grupper; 1 Upplevelse. Vad är det åskådare/aktiva vill uppleva vid galopptävlingar. 2 Professionell sport. 3 Bra evenemang – stor publik. Från SFK:s sida så har vi påbörjat arbetet i de olika grupperna. Mer information kommer på Höststämman.

SG genomför också ett nära samarbete med ST och ATG för hur vi gemensamt ska kunna gå vidare efter avregleringen av spelmarknaden. Frågan kommer upp på SG:s Höstmöte den 28/10 och mer om detta får vi informera om på vårt Höstmöte.

Sammanfattningsvis så pågår det mycket verksamhet just nu för vår framtida galoppsport och jag ser ljust och positivt på detta. Dock så har vi ett antal åtgärder som vi måste ta tag i och arbeta med. Som jag tidigare skrev, så måste attraktionskraften öka för vår sport och här finns många olika åtgärder på såväl kort som lång sikt att göra. Vi behöver ekonomiska medel in i sporten vid sidan om spelintäkterna och därför så behöver vi åtgärder som kan tilldra sig intresse för större publikvolymer och som i sin tur kan attrahera fler sponsorer. Vi behöver partners för verksamhet på våra anläggningar de dagar vi inte tävlar där för att få en positivare ekonomi på anläggningssidan. Detta är något av det vi har börjat att titta på och mer kommer efter de olika arbetsgrupperna från strategiprojektet.

Slutligen så vill jag påminna om vår föreläsningsdag tillsammans med SFAF den 2/11 och glöm inte att anmäla dig.

Väl mött till vårt Höstmöte den 19/11!

Håkan Birger
Ordf SFK

Inbjudan till föreläsningsdag på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) i samverkan med Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) genomför föreläsningar samt paneldebatt enligt nedanstående program i Derby Club på Jägersro 2018-11-02 kl 1100 – 1600, fredagen före Svenskt Kriterium.

Möjlighet till lunch finns i Jägersro restaurang och på Stallfiket.

Anmälan görs till info@skanskafaltrittklubben.se före 2018-10-31 så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer.

Program föreläsningar och paneldebatt 2018-11-02

Tid / Omfattning / Föreläsare / Anteckningar
11.00 / Hur välja häst för hästägare på auktion / Sam Bullard / Darley
12.00 / Hästägande i kommanditbolag / Folke Forsmarker / Easy KB
12.20 / Momsfrågor för hästägande / Jan Kleerup
12.45 / Kommande spelmarknad / Patrik Brissman / ATG
13.00 / Lunch
14.00 / Hur försäkra en galopphäst? / Kerstin Åker / Folksam
14.20 / Hållbara hästar. Genetik / Per Michanek
15.00 / Föda upp fullblod. Ta fram åring för försäljning / Jessica Long
15.30 / Paneldebatt välja häst på auktion / Olika tränare
16.00 / Slut

Tiderna mellan kl 1100 till 1600 är ungefär tider.

Sam Bullard är fd agent för Bloodstock agent som hjälpt många skandinaver med inköp. Numera chef för Darley hingstbestånd.

Deltagande tränare i paneldebatten: Jessica Long, Lennart Jr Reuterskiöld, Bodil Hallencreutz, Francisco Castro, Vanja Sandrup samt Sam Bullard.

Välkomna!

Håkan Birger, ordf SFK
Stefan Uppström, SFAF

Extrastämma i Skånska Fältrittklubben 10 september

Måndagen den 10 september kl 19.00 kommer Skånska Fältrittklubben att avhålla en extrastämma. I länken nedan finns kallelse, föredragningslista samt anmälningsblankett till stämman.

Extrastämmans syfte är att ge styrelsen i uppdrag att överföra Skånska Fältrittklubbens verksamhet på Jägersro till Svensk Galopp AB.

Du anmäler dig enklast till stämman genom kontaktformuläret på hemsidan. Vi vill ha din anmälan till stämman senast den 8 september.

> Extrastämma i Skånska Fältrittklubben

Galopperande tillväxt väntas för destinationen Bara

Idag tecknades en avsiktsförklaring som skapar möjligheter till en dynamisk utveckling av området kring Bara där de olika aktörernas intressen stärker varandras etableringar. Satsningen är även i linje med den tanke och vision som finns om att skapa nya bostäder samt en hållbar och attraktiv fritids- och turistdestination i Bara, Svedala kommun.

Orten Bara har de senaste åren utvecklats med bland annat konstgräsplan, multihall, skateboardbana, torgyta samt många nya bostäder. Dessutom finns en av Sveriges bästa golfanläggningar PGA Sweden National ett stenkast bort i en naturtrogen och rogivande miljö. Avsiktsförklaringen ger möjlighet att utveckla destinationen och konceptet ytterligare. Det blir särskilt intressant när Svensk Galopp AB väljer att bygga Sveriges näst största anläggning i det anslutande området. Peab planerar samtidigt för ett hotell med spa och konferensanläggning som angränsar till galoppbanan. I översiktsplanen av området finns även ca 450 bostäder som planeras uppföras över tid.

Vi är glada att utvecklingen av platsen nu tar fart och går från att vara enbart en golfresort till ett område som erbjuder en helhet med golf, galoppbana, rekreationsområden och konferens/spa-hotell. Vi diskuterar just nu med operatörer till den planerade hotellanläggningen vid Spångholmsgården och när den är i drift kommer den generera ca 150 arbetstillfällen till orten, säger Pia Andersson, Regionchef Peab Fastighetsutveckling.

PGA Sweden National är positiva till utvecklingen av området och de uppgörelser som man nu kommit överens om.

Vi hoppas tillsammans kunna erbjuda en produkt där vi lyfter varandra och ökar antalet besökare till området. Vi kommer kunna profilera oss tydligare och bli en ännu starkare aktör på marknaden, säger Thomas Stenberg, VD PGA Sweden National.

1888 startades Skånska Fältrittklubben, som sedan 1907 bedrivit galoppsporten på Jägersro. När det nu skrivs galopphistoria blir det i Svensk Galopps regi. Svensk Galopp är huvudorganisationen för Galoppsporten i Sverige där Skånska Fältrittklubben är en av medlemmarna.

Tider och förutsättningar förändras och vi har nu nått en milstolpe, där vi nu har möjlighet att förverkliga drömmen om en ny galoppbana. Det är en oerhörd känsla av tillfredsställelse och jag vet att alla intressenter kommer att göra allt för att vår framtid blir framgångsrik. I sammanhanget vill jag även framhålla det väldigt goda samarbete som föregått detta beslut. Jag tänker inte minst på Svedala kommun och PEAB, säger Per Larsson, Ordförande i Svensk Galopp.

Svedala är stolta över att kommunen stärker sin position som destinations- och evenemangsmål ytterligare:

Dessa satsningar binder på ett utmärkt sätt ihop Svedalas själ med en spännande framtidsutveckling. Det nya rekreationsområdet föder attraktion till kommunen där naturlandskapet kommer till sin rätt och blir en grön oas även för turister som rest långväga för att ta del av upplevelser i världsklass. Området skapar dessutom flertalet arbetstillfällen och synergier för den lokala näringen, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Informationsmöte måndagen den 11 juni

Nu på måndag den 11 juni håller vi ett informationsmöte på Jägersro gällande Skånegaloppens framtid och en ny galoppbana i Skåne.

Lokalen är Derby Club och tiden är 18.00. Ingen föranmälan krävs.

/ Styrelsen SFK

Ny ordförande och två nya styrelsemedlemmar i Skånska Fältrittklubben

På torsdagskvällen var det årsmöte i Skånska Fältrittklubben. En på många sätt händelserik stämma och en milstolpe i föreningens långa historia. Jacqueline Henriksson lämnade över stafettpinnen som ordförande till Håkan Birger. Vidare valdes två helt nya ledamöter in i styrelsen. Föreningens medlemmar fick även viktig information gällande framtidens galoppsport i Skåne.

Jacqueline Henriksson, som gjort ett jättejobb som ordförande i Skånska Fältrittklubben i nio händelserika och stundtals stormiga år, aviserade redan ifjol att hon hade för avsikt att lämna sin ordförande- och styrelsepost i Skånska Fältrittklubben. Föreningens medlemmar framförde ett stort tack till Jacqueline för ett skickligt och väl utfört arbete. Som avtackningsgåva från Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp fick hon bland annat en kurs i hästuppfödning i England.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Håkan Birger, som varit styrelsemedlem och vice ordförande föreningen sedan många år tillbaka.

Även Johannes Efstratiadis hade tackat nej till ytterligare en mandatperiod i SFK:s styrelse. Därmed fick stämman i uppdrag att välja in sammalagt tre, varav två helt nya styrelsemedlemmar.

Valbredningen föreslog omval för Jessica Long i ytterligare tre år. Jessica trädde in i SFKs styrelse för ett år sedan. Vidare föreslog valberedningen nyval för Bo Jacobsson och Maria Westman för tre år. Ett motförslag hade dock lämnats in som föreslog Anja Rhodin som ny styrelseledamot istället för Maria Westman.

Stämman antog Jessica Long och Bo Jacobsson som nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Beslutet gällande Maria Westman och Anja Rhodin avgjordes genom sluten votering, där Anja Rhodin fick flest röster bland medlemmarna.

Efter torsdagens stämma består Skånska Fältrittklubbens styrelse av:

Håkan Birger, ordförande
Per Gellström, vice ordförande
Jan Carlson
Staffan Lidström
Jessica Long
Bo Jacobsson
Anja Rhodin

Vidare valdes revisorer och revisorssuppleanter in enligt valberedningsens förslag. Även valberedningen fick fortsatt förtroende av stämman.

Inför stämman hade även medlem Ingrid Önning lämnat in en motion gällande föryngringen i sporten. Styrelsen föreslog stämman att ge bifall för motionen, vilken den även gjorde. En arbetsgrupp med Jessica Long som sammankallande kommer att tillsättas för att jobba vidare i denna viktiga fråga.

Under punkten av styrelsen hänskjutna ärenden gav styrelseledamot Jan Carlson lite information om den nya personuppgiftsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj. Skånska Fältrittklubben har bland annat tagit fram en ny integritetspolicy som finns publicerad på hemsidan.

Sist men inte minst gav ordförande en lägesrapport om skånegaloppens framtid och arbetet med att finna mark för en ny tränings- och tävlingsarena i Skåne när nuvarande Jägersro flyttar ut till Husiefältet. Att få till stånd en samägd bana tillsammans med Skånska Travsällskapet ser dessvärre inte ut att vara möjligt. På den markareal som idag utgör Husie-fältet finns dessutom inte plats för varken permanenta stallar eller träningsbanor.

Den av SG tillsatta styr- och arbetsgruppen har istället koncentrerat arbetet på att finna ny mark i Skåne som kan inrymma både tränings- och tävlingsbanor för galoppen. Arbetet har intensifierats den senaste månaden. Förhoppningsvis kan SFK inom en snar framtid kalla medlemmarna till ett nytt informationsmöte i frågan.

Två hedersmedlemmar och 63 medlemmar deltog vid årsmötet.