Underlag från SG Extrastämma som fullmäktigeledamöterna hade att fatta beslut utifrån

> Sammanfattning av Bara-projektet

> Granskningsrapport Svensk Galopp Banprojekt i Skåne

> Bilaga A. PM Miljörättslig riskbedömning

> Bilaga B Riskanalys

> Bilaga C. Preliminär kostnadskalkyl Bara Galopp

> Bilaga D Presentation Bara

> Bilaga D1 Operativ driftkalkyl

> Bilaga E Övergripande tidplan

> Bilaga E 1 Kommentarer till tidplan för Bara

> Bilaga F. Sammanställning av enkätsvar