Fullmäktige

Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter i Svensk Galopp

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Skånska Fältrittklubben tillsätter 12 av dessa ledamöter och övriga är fördelade mellan Stockholms Galoppsällskap, 17 ledamöter och Göteborgs Galoppsällskap, 6 ledamöter.

Det är dessa 35 ledamöter som representerar och företräder sällskapen vid till exempel Svensk Galopps stämmor eller i andra frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp.

Skånska Fältrittklubbens ledamöter 2017-2018 består i dag av följande personer, valda vid föreningsstämman 2017-11-13:

Ordinarie:

Kristina Andersson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Jacqueline Henriksson
Monica Jansson
Peter Jardby
Jessica Long
Björn Malmberg
Bo Gunnar Paulsson
Ulf Persson
Ingrid Önning

Suppleanter:

Christian Holm
Bodil Hallencreutz
Niclas Cronberg
Lars Tiller
Mattias Schildt
Anja Rhodin