Fullmäktige

Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter i Svensk Galopp

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Skånska Fältrittklubben tillsätter 12 av dessa ledamöter och övriga är fördelade mellan Stockholms Galoppsällskap, 17 ledamöter och Göteborgs Galoppsällskap, 6 ledamöter.

Det är dessa 35 ledamöter som representerar och företräder sällskapen vid till exempel Svensk Galopps stämmor eller i andra frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp.

Skånska Fältrittklubbens ledamöter 2020-2021 består i dag av följande personer, valda vid föreningsstämman 2020-10-05:

Ordinarie:

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jardby
Anders Klemedsson
Jessica Long
Björn Malmberg
Bo Gunnar Paulsson
Anja Rhodin

Suppleanter:

Niclas Cronberg
Alexandra Granrot
Christian Holm
Bodil Hallencreutz
Mattias Schildt
Leif Pettersson