Fullmäktige

Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter i Svensk Galopp

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Skånska Fältrittklubben tillsätter 12 av dessa ledamöter och övriga är fördelade mellan Stockholms Galoppsällskap, 17 ledamöter och Göteborgs Galoppsällskap, 6 ledamöter.

Det är dessa 35 ledamöter som representerar och företräder sällskapen vid till exempel Svensk Galopps stämmor eller i andra frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp.

Skånska Fältrittklubbens ledamöter 2021-2022 består i dag av följande personer, valda vid föreningsstämman 2021:

Ordinarie:

Håkan Birger
Kristina Anderson
Jan Carlson
Alexandra Granrot
Per Gällström
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jardby
Anders Klemedsson
Jessica Long
Björn Malmberg
Anja Rhodin

Suppleanter:

Niclas Cronberg
Bodil Hallencreutz
Leif Petersson
Linda Reuterskiöld
Peter Engström
Mathias Schildt