Fullmäktige

Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter i Svensk Galopp

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Skånska Fältrittklubben tillsätter 12 av dessa ledamöter och övriga är fördelade mellan Stockholms Galoppsällskap, 17 ledamöter och Göteborgs Galoppsällskap, 6 ledamöter.

Det är dessa 35 ledamöter som representerar och företräder sällskapen vid till exempel Svensk Galopps stämmor eller i andra frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp.

Skånska Fältrittklubbens ledamöter 2018-2019 består i dag av följande personer, valda vid föreningsstämman 2018-11-19:

Ordinarie:

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Jacqueline Henriksson
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jardby
Jessica Long
Björn Malmberg
Bo Gunnar Paulsson
Ingrid Önning

Suppleanter:

Niclas Cronberg
Christian Holm
Bodil Hallencreutz
Lars Tiller
Mattias Schildt
Anja Rhodin