Styrelse

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben består av:

Håkan Birger, ordförande

Peter Jardby, vice ordförande

Monica Jansson sekreterare

Anja Rhodin

Björn Malmberg

Alexandra Granrot

Peter Engström

 

Sekr Monica Jansson 076-142 26 25