Styrelse

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben består av:

Håkan Birger, ordförande

Peter Engström, vice ordförande

Monica Jansson, sekreterare

Catarina Genberg

Alexandra Granrot

Peter Jardby

Björn Malmberg

 

Sekr Monica Jansson 076-142 26 25