Styrelse

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben består av:

Håkan Birger (Ordf)

Anders Klemedsson (Vice ordf)

Monica Jansson (Sekr/kassör)

Per Gellström

Jessica Long

Björn Malmberg

Anja Rhodin

Sekr Monica Jansson 076-142 26 25