Styrelse

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben består av:

Håkan Birger, ordförande

Alexandra Granrot vice ordförande

Bosse Nyberg sekreterare

Peter Jardby

Catarina Genberg

William Kähler

Björn Malmberg