Styrelsens månadsbrev mars 2024

Våren har nu tagit över och dominerar nu dygnen över vintern. Träningen av hästarna pågår för fullt inför kommande säsong och förhoppningarna är som vanligt stora.

Nu saknas det säkert en del hästar som inte ännu finns med på träningslistorna, men så här såg det ut fredagen den1 mars. Antalet hästar i träning avser såväl proffs- som amatörtränade inom respektive region (bana). Bro Park 228, Jägersro 317 och Göteborg 56. Noterbart är att Bro Park och Göteborg tillsammans har 284 och Jägersro 317 hästar i träning. Detta med reservation för i princip dagliga förändringar. Det som också kan konstateras är att vi har kring 600 hästar i träning i Sverige.

Ny galoppbana i Skåne

Som tidigare rapporterats så är projektet mitt uppe i arbetet med planprocessens olika delar. Ett arbete som har långa ledtider och kommer att pågå flera månader till. Arbetet med kommande hyresavtal och tillhörande bilagor, däribland kravspecifikationen, har intensifierats senaste veckorna, för att komma vidare i det arbetet.

Samtal med aktörer inom eventbranschen har också intensifierats senaste tiden. Projektutvecklingsbolagets kontrakterade arkitekter har tagit fram ett Gestaltnings och Kvalitetsprogram för anläggningen, både vad gäller landskapet som byggnader, för att visa hur hela anläggningen kan harmonisera med omgivande landskap och arkitektur. Vidare har arkitekterna tagit fram en sol- och skuggstudie som ett led i arbetet att optimera utformningen av anläggningen.

Stallrunda

Traditionell Stallrunda kommer att genomföras den 23 mars. Läs mer här.

Vinteraktiviteter

Vi hade en trevlig eftermiddag på Sir Toby´s när vi hejade på Slava Ukraini för några veckor sedan. Tanken är att vi ska ses där igen den 13 april, den dagen är det både Grand National i England och öppningsdagen på Klampenborg. Vi återkommer med mer information när det närmar sig!

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi har nu börjat att få in SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, men vi kan bli fler, så anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Vi kommer nu att strukturera upp kommittén så att den kan komma igång med sitt arbete.

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar pågår mellan Svensk Galopp och Skånska Travsällskapet (STS). Vi inväntar också på Hyresnämndens beslut mellan de galopptränare som hyr stallar av travet på Jägersro (STS) och mellan STS.

SG extrastämma

SG genomförde digitalt en extrastämma den 5 mars. Endast en punkt fanns på dagordningen, och det var att välja Anders Lilius till ny ordförande i SG.

Vi inom SFK har från det att Stockholms Galoppsällskap (SGS) och Göteborgs Galoppsällskap (GGS) sände in påkallelse om extrastämma haft uppfattningen att stadgarna för fyllnadsval inte har följts. Detta har vi även fått bekräftat från olika juridiska håll samt slutligen via SG från anlitad advokat. Trots detta backade inte SGS och GGS, utan framhärdade för extrastämma och kom även samma dag som stämman in med ett utlåtande från ett juridiskt ombud.

Vi har sedan SGS via Eva McLaren informerade om att insända misstroende mot Anna Sundberg, försökt att tala med dem om att vi tre sällskap måste försöka att hålla ihop och gemensamt lösa alla de problem som sporten står inför. Vi tog också upp det tillsammans med Jockeyklubben (JK) styrelse om att försöka hitta en styrelsekandidat som kan gå hem i alla tre sällskapen, men det hjälpte föga. Det har hela tiden varit som att tala för döva öron och över tiden har de båda andra sällskapen med frenesi framhärdat sin kandidat. Varför skapa denna splittring?

Extrastämman präglades av olika uppfattningar om stadgarna och av att
demokratiska val inom en gemensam förening mycket väl kan genomföras med en rösts övervikt och det är bara att acceptera, enligt SGS. SGS tog i sitt uttalande ingen som helst hänsyn till att vi är i en gemensam förening där vi behöver hålla ihop och kroka arm för framtiden.

Val av ordförande kan alltid diskuteras, men det är på detta kuppartade sätt som skapar splittring och misstroende. Från SGS håll så har det under de senaste åren varit en ren överkörning av valberedningens arbete, och så även denna gång. Det som sticker ut nu är att det överhuvudtaget ska behöva föras en diskussion avseende stadgarna. Stadgar och valberedning är styrande för att upprätthålla en stabilitet inom en förening, nu känns det mera som anarki och diktatoriska tendenser.

Samtliga fullmäktigedelegater från SFK reserverade sig för hur denna stämma genomfördes samt mot det beslut som togs.

Årsstämma

SFK styrelse har för avsikt att genomföra vår årsstämma den 6 maj. Vi återkommer med kallelse till stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

För Dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften, är det nu dags att betala denna för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn.

Enligt stadgarna så ska årsavgiften vara betald före den 31 mars. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben