Fullmäktige

Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter i Svensk Galopp

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Skånska Fältrittklubben tillsätter 12 av dessa ledamöter och övriga är fördelade mellan Stockholms Galoppsällskap, 17 ledamöter och Göteborgs Galoppsällskap, 6 ledamöter.

Det är dessa 35 ledamöter som representerar och företräder sällskapen vid till exempel Svensk Galopps stämmor eller i andra frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp.

Skånska Fältrittklubbens ledamöter 2022-2023 består i dag av följande personer, valda vid föreningsstämman 2022:

Ordinarie:

Kristina Anderson, Håkan Birger, Jan Carlson, Peter Engström, Alexandra Granrot, Per Gellström, Monica Jansson, Peter Jardby, Anders Klemedsson, Björn Malmberg, Eva CS Pettersson och Linda Reuterskiöld.

Suppleanter:

Catharina Genberg, Bodil Hallencreutz, Nina Lindberg Lensvik, Jessica Ohlsson, Leif Pettersson och Ulf Wernberg.