Fullmäktige

Skånska Fältrittklubbens fullmäktigeledamöter i Svensk Galopp

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Skånska Fältrittklubben tillsätter 12 av dessa ledamöter och övriga är fördelade mellan Stockholms Galoppsällskap, 17 ledamöter och Göteborgs Galoppsällskap, 6 ledamöter.

Det är dessa 35 ledamöter som representerar och företräder sällskapen vid till exempel Svensk Galopps stämmor eller i andra frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp.

Skånska Fältrittklubbens ledamöter 2023-2024 består i dag av följande personer, valda vid föreningsstämman 2023:

Ordinarie:

Kristina Andersson, Håkan Birger, Peter Engström, Catarina Genberg, Alexandra Granrot, Jacqueline Henriksson, Monica Jansson, Peter Jardby, Björn Malmberg, Jessica Ohlsson, Eva CS Pettersson, Linda Reuterskiöld.

Suppleanter:

Jan Carlson, Nina Lindberg Lensvik, Padraig Long, Fredrik Reuterskiöld, Ulf Wernberg, Jonas Åkerman.