Styrelsens månadsbrev mars 2024

Våren har nu tagit över och dominerar nu dygnen över vintern. Träningen av hästarna pågår för fullt inför kommande säsong och förhoppningarna är som vanligt stora.

Nu saknas det säkert en del hästar som inte ännu finns med på träningslistorna, men så här såg det ut fredagen den1 mars. Antalet hästar i träning avser såväl proffs- som amatörtränade inom respektive region (bana). Bro Park 228, Jägersro 317 och Göteborg 56. Noterbart är att Bro Park och Göteborg tillsammans har 284 och Jägersro 317 hästar i träning. Detta med reservation för i princip dagliga förändringar. Det som också kan konstateras är att vi har kring 600 hästar i träning i Sverige.

Ny galoppbana i Skåne

Som tidigare rapporterats så är projektet mitt uppe i arbetet med planprocessens olika delar. Ett arbete som har långa ledtider och kommer att pågå flera månader till. Arbetet med kommande hyresavtal och tillhörande bilagor, däribland kravspecifikationen, har intensifierats senaste veckorna, för att komma vidare i det arbetet.

Samtal med aktörer inom eventbranschen har också intensifierats senaste tiden. Projektutvecklingsbolagets kontrakterade arkitekter har tagit fram ett Gestaltnings och Kvalitetsprogram för anläggningen, både vad gäller landskapet som byggnader, för att visa hur hela anläggningen kan harmonisera med omgivande landskap och arkitektur. Vidare har arkitekterna tagit fram en sol- och skuggstudie som ett led i arbetet att optimera utformningen av anläggningen.

Stallrunda

Traditionell Stallrunda kommer att genomföras den 23 mars. Läs mer här.

Vinteraktiviteter

Vi hade en trevlig eftermiddag på Sir Toby´s när vi hejade på Slava Ukraini för några veckor sedan. Tanken är att vi ska ses där igen den 13 april, den dagen är det både Grand National i England och öppningsdagen på Klampenborg. Vi återkommer med mer information när det närmar sig!

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi har nu börjat att få in SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, men vi kan bli fler, så anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Vi kommer nu att strukturera upp kommittén så att den kan komma igång med sitt arbete.

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar pågår mellan Svensk Galopp och Skånska Travsällskapet (STS). Vi inväntar också på Hyresnämndens beslut mellan de galopptränare som hyr stallar av travet på Jägersro (STS) och mellan STS.

SG extrastämma

SG genomförde digitalt en extrastämma den 5 mars. Endast en punkt fanns på dagordningen, och det var att välja Anders Lilius till ny ordförande i SG.

Vi inom SFK har från det att Stockholms Galoppsällskap (SGS) och Göteborgs Galoppsällskap (GGS) sände in påkallelse om extrastämma haft uppfattningen att stadgarna för fyllnadsval inte har följts. Detta har vi även fått bekräftat från olika juridiska håll samt slutligen via SG från anlitad advokat. Trots detta backade inte SGS och GGS, utan framhärdade för extrastämma och kom även samma dag som stämman in med ett utlåtande från ett juridiskt ombud.

Vi har sedan SGS via Eva McLaren informerade om att insända misstroende mot Anna Sundberg, försökt att tala med dem om att vi tre sällskap måste försöka att hålla ihop och gemensamt lösa alla de problem som sporten står inför. Vi tog också upp det tillsammans med Jockeyklubben (JK) styrelse om att försöka hitta en styrelsekandidat som kan gå hem i alla tre sällskapen, men det hjälpte föga. Det har hela tiden varit som att tala för döva öron och över tiden har de båda andra sällskapen med frenesi framhärdat sin kandidat. Varför skapa denna splittring?

Extrastämman präglades av olika uppfattningar om stadgarna och av att
demokratiska val inom en gemensam förening mycket väl kan genomföras med en rösts övervikt och det är bara att acceptera, enligt SGS. SGS tog i sitt uttalande ingen som helst hänsyn till att vi är i en gemensam förening där vi behöver hålla ihop och kroka arm för framtiden.

Val av ordförande kan alltid diskuteras, men det är på detta kuppartade sätt som skapar splittring och misstroende. Från SGS håll så har det under de senaste åren varit en ren överkörning av valberedningens arbete, och så även denna gång. Det som sticker ut nu är att det överhuvudtaget ska behöva föras en diskussion avseende stadgarna. Stadgar och valberedning är styrande för att upprätthålla en stabilitet inom en förening, nu känns det mera som anarki och diktatoriska tendenser.

Samtliga fullmäktigedelegater från SFK reserverade sig för hur denna stämma genomfördes samt mot det beslut som togs.

Årsstämma

SFK styrelse har för avsikt att genomföra vår årsstämma den 6 maj. Vi återkommer med kallelse till stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

För Dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften, är det nu dags att betala denna för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn.

Enligt stadgarna så ska årsavgiften vara betald före den 31 mars. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Stallrunda på Jägersro med information Bara-projektet

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland
tränarna på Jägersro 2024-03-23.

Samling kl 10.30 vid bilinfarten till stallbacken, som ligger vid stora parkeringen. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 13.00) kommer vi att samlas i Derby Club för lunch och lite information inför årets galoppsäsong. Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst. Barservering med diverse drycker.

Information kommer att genomföras av projektet för galoppanläggning i Bara samt från Svensk Galopp genom Mimmi Jarl om ponnygaloppen.

Stallrundan och informationen är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening. Ta med så många du kan till denna dag och var delaktig i att sprida information om den lokala galoppsporten.

För lunch finns följande fyra alternativ

1. För 179 kr kycklingfärsbiff med tre sorters lök, picklade svarta vinbär, potatispuré med persilja och gräslök, tomat och grönpeppargräddsås, plocksallad, bröd och vispat brynt smör
Vegetariskt alternativ som ovan, men med kryddiga sojafärsbiffar, ska anges särskilt.
2. För 185 kr räkmacka
3. För 115 kr köttbullar, potatismos med gräddsås, pressgurka och lingon.
4. För 79 kr köttbullar barnportion

Drycker finns att köpa. Fullständiga rättigheter. Kaffe & kakbuffé till försäljning för 45 kr.

Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 20/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser samt om du väljer vegetariskt alternativ. Den inbetalning du gör, avser då något av de fyra alternativen ovan.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 300 kr för 2024, under 25 år 150 kr och under 18 år 50 kr insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3.

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90

Styrelsens månadsbrev februari 2024

Vintern kommer och går samt vårkänslorna kommer fram med att dagarna blir längre. Träningen av hästarna har kommit igång på allvar och vi följer internationell galoppsport fram till vårpremiären i april. Svensk Galopp genomförde extrastämma den 31 januari och vi inom SFK genomförde en informationskväll den 1 februari. Mer om detta längre ned i vårt brev.

Ny galoppbana i Skåne

Arbetet med planprocessen fortsätter enligt plan i projektet. Stort fokus just nu är alla de olika utredningar och tillstånd som behövs till detaljplanearbetet. VA-utredning, dagvattenutredning, hydrogeologisk utredning och strandskydd är exempel på sådana utredningar och tillstånd.

Parallellt fortsätter fördjupningen av kravspecifikationen och framtagning av hyresavtal. Projektet följer också övriga byggprojekt inom området Bara Söder för att skapa möjligheter till synergier i det kommande anläggningsarbetet. Slutligen sker samtal och sonderingar inom eventbranschen som ett led i att kunna nyttja anläggningen för andra aktiviteter och arrangemang.

Stallrunda

Traditionell Stallrunda planeras att genomföras den 23 mars. Boka in detta datumet och vi återkommer med särskild inbjudan.

Vinteraktiviteter

Som vi tidigare har meddelat, så undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Vi ses på Sir Toby´s i Malmö den 24 februari under sen eftermiddag/kväll, ingen bordsbokning behövs. Vi återkommer med exakta tider för tävlingarna. Vi planerar även för att vi ska kunna följa tävlingsdagen med Grand National den 13 april.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

SG genomförde en extrastämma den 31 januari där huvudpunkten var att fullmäktige skulle besluta om att SG skulle ingå ett tilläggsavtal som innebär att Husiefältet inte längre ska hyras av SG för träning. Frågan bordlades då inte alla detaljer var färdigförhandlade med Skånska Travsällskapet, Fortsättning följer.

Informationsmöte

SFK genomförde ett informationsmöte den 1 februari med en bra och intressant information från deltagare i Bara projektet. Det kan konstateras att planen håller för fortsatt projektering och arbete för diverse tillstånd. Även möjligheter för användning av anläggningen för ökade intäkter redovisades.

Årsstämma

SFK styrelse har för avsikt att genomföra vår årsstämma den 6 maj. Vi återkommer med kallelse till stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

För Dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften, är det nu dags att betala denna för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

 

Styrelsens månadsbrev januari 2024

God fortsättning på 2024 och med förhoppningar om att vi alla får ett bra och intressant år för vår galoppsport.

Vintern har gjort sig påmind under den senaste tiden och vi får hoppas att den blir kortvarig, för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt inför kommande galoppsäsong.

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och ekonomiskt ser resultatet för 2023 bra ut, vilket vi återkommer med i vår årsberättelse. Vi deltar i SG förhandlingar med Skånska Travsällskapet (STS) avseende träningsmöjligheterna på Jägersro samt i styrgruppen för projektet i Bara. Mer om detta längre ned i brevet.

Svensk Galopps ordförande avgår

På kvällen den 10 januari genomfördes ett ordförandemöte mellan ordförandena i SFK, Stockholms Galoppsällskap (SGS) och Göteborgs Galoppsällskap (GGS).

Denna typ av möten sker ganska så regelbundet och då oftast också med SG ordförande närvarande, dock inte den 10 januari. Ganska så omgående påtalade ordföranden för SGS att SGS avsåg att påkalla en extrastämma för
misstroendeförklaring mot SG ordförande.

En diskussion startade och där egentligen inte ordföranden för SGS kunde redovisa några allvarliga brister, utan mest tyckanden i detaljer som tydligen inte hade fallit i smaken för SGS. Mötet gav inget konkret resultat, utan får mest anses som ett informationsmöte där SGS redan hade bestämt sig. Efter mötet sände SGS in påkallande av extrastämma till SG styrelse enligt följande:

Till styrelsen för Svensk Galopp.
Med anledning av bristande förtroende för Svensk Galopps ordförande Anna Sundberg vill Stockholms Galoppsällskap kalla till en extra stämma för att pröva om Anna Sundberg har Sällskapens förtroende.

Bro Park 2024-01-10
Stockholms Galoppsällskap
Eva McLaren

På morgonen den 11 januari avgick sedan Anna Sundberg på eget initiativ som ordförande för SG. Det kan i alla fall konstateras att vi inom SFK har haft fullt förtroende för Anna och tf VD, Anders Gustavsson, på det sätt de tagit tag i de stora problem som SG brottas med.

Ny galoppbana i Skåne

Under jul- och nyårshelgerna har arbetet i projektet gått ner något i intensitet men inte på något sätt avstannat. Nya möten med Länsstyrelsen och Svedala kommun har hållits om planprocessens olika delmoment, utredningar och tillstånd. Offerter har börjat komma in för delar av anläggningen som kommer att bearbetas vidare tillsammans med leverantörer.

Vidare kommer interna möten inom Svenska Galopp genomföras för att arbeta vidare med hyresavtalet och dess olika bilagor, t. ex. kravspecifikationen. Ett arbete har också gjorts att uppdatera, den sedan tidigare framtagna, riskanalysen utifrån där projektet befinner sig just nu. En riskanalys är en naturlig del av alla projektet för att säkra upp den lagda projektplanen och tidplanen.

Som vi tidigare informerat i månadsbreven så är statusen fortfarande att projektet i stort sett ligger i fas när det gäller projektplan och tidplan.

Firande

Svensk Galopps Gala kommer att genomföras i Malmö den 17 februari. Gå in på Svensk Galopps hemsida under Kalendarium och boka biljetter via Tickster.

Vinteraktiviteter

Som vi tidigare har meddelat, så undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Preliminärt kommer vi att bjuda in till gemensam mat och umgänge för att heja på Slava Ukraini i Saudi Cup, kvällen den 24/2! Vi återkommer med mer information.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi vill påminna om att vi i styrelsen har beslutat om att bilda en hästägarkommitté inom SFK. Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar mellan SG och STS pågår och är inne i en slutfas. Slutligt beslut på förslaget efter förhandlingarna kommer att tas på SG extrastämma den 31 januari.

Deltagande i SG kommittéer för 2024

Ur SFK deltar vi enligt följande.

Licens- och utbildningskommittén: Catarina Genberg och Ingrid Önning
Tävlingskommittén: Håkan Birger och Jessica Long
Avelskommittén: Jessica Long
Arbetsgruppen för hästvälfärd: Alexandra Granrot

Informationsmöte

SFK kommer att genomföra ett informationsmöte på Jägersro för sina medlemmar den 1 februari kl 18.00. Vi återkommer med inbjudan och agenda.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev december 2023

Året närmar sig nu sitt slut och galoppsäsongen avslutades lite rumphugget på Bro Park i lördags. Vi börjar redan nu längta till nästa års säsong med premiär i april.

Det år vi nu har bakom oss har präglats av stora framgångar för våra tränare och ägare och, vilket förtjänar att upprepas, våra svenskuppfödda hästar. Naturliga höjdpunkter är bland annat Ayanis segrar i Voterlöpning, Derbyt och Hurricane-löpning samt dubbelsegern i Svenskt Oaks för American Zodiac och Déjà Vu.

Vi var ett 80-tal som firade våra lokala champions på Jägersro den 9 december under trevliga former i ett lite nytt koncept, vilket var mycket uppskattat. Stort tack till Svensk Galopp och Anna med flera för ett trevligt arrangemang!

Lördagen den 17 februari arrangerar Svensk Galopp den årliga Galoppgalan där våra nationella champions skall firas. Även i år är arrangemanget förlagt till Malmö Live. Boka redan nu in dagen, mer info kommer inom kort via Svensk Galopps kanaler. Nomineringarna till de olika kategorierna tillkännagavs i lördags och du hittar dem här: Vilka blir Årets hästar 2023? Här är nomineringarna! – Svensk Galopp

Tävlingsprogrammet för 2024 klart

Tävlingsprogrammet för 2024 har nu tagits fram via SG:s tävlingskommitté. En utvärdering och översyn har gjorts, vilket lett till att antalet tävlingsdagar har justerats ned något för att skapa större startfält och undvika inställda löpningar. Ett färre antal tävlingsdagar innebär även lägre anläggningskostnader, vilket bidrar till att förbättra Svensk Galopps ansträngda ekonomi. Tävlingskalendern för 2024 hittar du här: Tävlingskalendern för 2024 – Svensk Galopp .

Hästägarkommitté inom SFK

Vi ser som bekant en vikande trend i antalet hästar i träning och vi behöver öka vårt fokus på att attrahera såväl befintliga som nya hästägare och därmed få till ett ökat antal hästar i träning. De skånska hästägarnas intressen har tidigare tillvaratagits av Skånes Galoppsällskap (SGS) som tyvärr har fört en alltmer tynande tillvaro de senaste åren.

Efter en dialog med företrädare för hästägarna har styrelsen i SFK beslutat att vi skall bilda en hästägarkommitté inom SFK. Syftet är att öka fokus på att bättre ta tillvara hästägarnas perspektiv och förväntningar samt arbeta fram strategiska åtgärder för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se .

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Projektet arbetar vidare med de olika processer som beskrevs i förra månadsbrevet. Planprocessen med Svedala kommun är igång där resurser på kommunen jobbar tillsammans med projektutvecklingsbolaget Bara Hippodrom för att driva frågan om en ny detaljplan framåt. Ett möte med Länsstyrelsen har hållits för att definiera de olika utredningar och tillstånd som kommer att behövas för processen. En tidig budgetkalkyl för hela anläggningen är framme, som kommer att ligga till grund för den fortsatta projekteringen och kostnadsberäkningen. Bara Hippodrom begär in offerter för t ex stallar som ett led i att fördjupa och konkretisera utformningen av stallområdet. Parallellt arbetar Bara Hippodrom vidare med Svensk Galopp gällande kommande hyresavtal och de delar som är kopplade till avtalet.

I stort sett är tidsplanen i fas och en bit in i på nästa år är planen att nya steg ska kunna tas i projektet.

Galoppsport i vinter

Som nämndes i förra månadsbrevet undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Vi återkommer om detta.

Träningsmöjligheter vid Jägersro på väg att lösas

Vid Svensk Galopps årsstämma den 11 juni beslutades det att återuppta samtalen med Skånska Travsällskapet (STS) avseende Husiefältet på Jägersro. STS har sedan några år tillbaka beslutat om att bygga sin nya tävlingsanläggning där, vilket förutsätter att SG ska ”släppa” fältet i förtid för byggnation. SG har avtal som sträcker sig till och med den 31 december 2026. I början av året blev de galopptränare som hyr stallar av STS på Jägersro uppsagda för avflyttning den 31 december 2023.

Detta har satt SG i en svår situation, eftersom alla galopptränare förutom två hyr av STS. Väljer SG att fullfölja avtalet så avvecklar vi i princip de större tränarna på Jägersro och går vi STS tillmötes med att avtalet för fältet upphör den 1 april 2024 förändras träningsmöjligheterna, framförallt vintertid då endast tävlingsbanan finns tillgänglig för träning.

Förhandlingar har under hösten skett mellan STS och de tränare som hyr stallar av STS samt mellan STS och SG. Dessa förhandlingar har nu kommit så långt att ett avtal håller på att tas fram för att i början av nästa år läggas fram för SG fullmäktige för beslut.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Du kan redan nu betala medlemsavgiften för nästa år som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med fortsatta fina skånska framgångar på banorna under 2024!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev november 2023

Då närmar vi oss slutet för denna säsongen och på söndag har vi näst sista tävlingsdagen för säsongen med Svenskt Kriterium och Jockeyklubbens Avelslöpning bland godbitarna denna lite större dag. Stall Perlen sponsrar dagen på olika sätt. Kom bland de 100 första och få en kopp kaffe samt kanelsnäcka vid John Scott´s.

Höststämmor

Svensk Galopp (SG) genomförde sin Höststämma i Stockholm den 29 oktober. Dagen innan genomfördes ett Rådslag, en mötesplats för fullmäktige samt SG styrelse där SG VD kan ta upp aktuella frågor samt genomföra information. I år lades allt fokus på att informera om den utredning som genomförts avseende SG organisation, SG:s ekonomiska situation samt vintergaloppen.

Utredningen visade att SG inte har för stor organisation mot de uppgifter som ska genomföras, däremot kan det finnas möjligheter till bättre effekt.
SG befinner sig i en ekonomisk situation där det är lång väg kvar för att uppnå en budget i balans. Det klargjordes att åtgärder krävs för att få till en bättre ekonomisk situation. Första åtgärden är att ställa in samtliga tävlingsdagar nästa år i januari och februari samt att tävlingsbanorna stängs ned efter årets sista tävlingsdag. Träning får därefter ske på de träningsbanor som finns tillgängliga. Fler åtgärder kommer att presenteras efterhand.

Vid Höststämman beslutades bland annat följande:

Val av SG Valberedning
SGS: Louis De Geer, med Lena Staag som suppleant.
SFK: Catarina Genberg, med Alexandra Granrot som suppleant.
GGS: Lars Gradin, med Åsa Edvardsson som suppleant.

Motion från SGS om förändring av Svenskt Derby.
En återgång till ett Derby för skandinaviskuppfödda hästar. Ingen Derby serie.
Flera personer yttrade sig i frågan, och Håkan Birger uppgav ett antal skäl till att inte ändra Derbyserien. Efter diskussioner beslöts att återremittera frågan till SG:s styrelse, som ska utreda den för beslut vid nästa årsstämma.

Motion från styrelsen, revision av Svensk Galopps stadgar
Motionen föreslog att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 17 st, men med samma inbördes proportioner som dagens, det vill säga 8 för SGS, 6 för SFK och 3 för GGS. Inom SG:s styrelse hade dessutom ett annat förslag kommit fram, att man skulle ha 15 ledamöter, varav 5 från varje sällskap. Då detta förslag inte hade sänts ut till fullmäktige före stämman, beslöts att bordlägga frågan till en kommande stämma.

Fyllnadsval till styrelsen i Svensk Galopp
Bodil Blomqvist intill årsstämman 2025
Peter Engström och Bengt-Ove Hedborg intill årsstämman 2024
Övriga motioner återremitterades för handläggning till SG ledning.

SFK Höststämma

Vi i SFK genomförde en välbesökt (73 medlemmar) Höststämma den 6 november på Jägersro. Dagordning enligt stadgarna med bland annat följande:

Information från styrelsen från SG Rådslag och Höststämma samt information från projektledaren Jan Carlson angående arbetet med ny bana i Bara.

Val av fullmäktige jämte suppleanter till SG enligt följande:

Kristina Anderson
Monica Jansson
Håkan Birger
Peter Jardby
Peter Engström
Björn Malmberg
Catarina Genberg
Jessica Ohlson
Alexandra Granrot
Eva CS Pettersson
Jacqueline Henriksson
Linda Reuterskiöld

Suppleanter
Nina Lindberg Lensvik
Padraig Long
Ulf Wernberg
Fredrik Reuterskiöld
Jan Carlson
Jonas Åkerman

Utseende av en arkivgrupp för att tillsammans med Skånska Travsällskapet ta hand om det gemensamma arkivet i Korsvirkeshuset.
Håkan Birger (sammankallande), Bo Gillborg, Christian Holm och Bo Nyberg.

Avtackning av Per Gellström och Anders Klemedsson efter många år i vår fullmäktigegrupp.

Efter att Höstmötet avslutats genomförde SG VD, Anders Gustavsson, en nedkortad information från Rådslaget.

Som sanna skåningar blev det sedan mat under gemytliga former.

Ny galoppbana i Skåne

Projektet är nu inne i en period där dess olika processer har långa ledtider. Svedala kommun har tagit nödvändiga beslut för att starta den planprocess som krävs för att en ny detaljplan ska kunna komma på plats för det markområde som galoppbanan ska anläggas på.

Upphandling av part som ska stötta projektet med olika tillståndsprocesser och utredningar under planprocessen är på gång. En budgetkalkyl för anläggningen ska vara klar inom någon vecka.

Arbete pågår med det kommande hyresavtalet samt en mer detaljerad kravspecifikation. Olika mindre arbetsgrupper är initierade när det gäller arbetet med kravspecifikationen. Arbetet med hyresavtalet och kravspecifikationen kommer att pågå en bit in på nästa år och planprocessen kommer att pågå i alla fall under hela nästa år. På det stora hela följer det löpande arbetet projekt- och tidplanen.

Svensk Galopps Värdegrund

En fråga som belystes på Rådslaget och som SG VD även tog upp med oss inom SFK efter Höstmötet är hur vi uppträder mot varandra inom vår sport. Det har framkommit att många inom sporten, inte minst anställda inom SGAB, mår dåligt av att hur vi behandlar varandra. Detta är inte acceptabelt i någon organisation och här behövs krafttag inom vår sport. Åtgärder kommer att vidtas framöver för att stävja detta.

Nedan SG värdegrund kopierat från SG hemsida.
Svensk Galopps värdegrund gäller för alla licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp. Här kan du ta del av värdegrunden.
Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer galoppsporten.
Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. I galoppsporten spelar hästarna huvudrollen och hästarnas välbefinnande ska alltid komma i första hand – före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare och andra.
En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier.
Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till galoppsporten genom att vara goda ambassadörer. Till galoppsporten är alla välkomna- oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas.
Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår galoppsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld.
Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan.
För oss handlar galoppsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det!

Firande

Jägersro Galopp med Skånska Fältrittklubben kommer att fira 2023 års lokala champions vid Jägersro den 9 december på Jägersro.
Svensk Galopps Gala kommer även nästa år att genomföras i Malmö den 17 februari.

Vinteraktiviteter

Vi kommer även denna vinter att planera för att arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som passar in på tider för att samtidigt äta en lunch ute på golfbanan i Bara. Vi återkommer med detta efterhand.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev oktober 2003

Så har då hösten gjort sitt intåg på allvar och vi går mot mörkare och regnigare tider.

När vi summerar en osedvanligt varm septembermånad kan vi konstatera att det inte blev några större skånska framgångar på Breedersdagen och Cupdagen. Istället var det våra vänner från Danmark, Norge och Bro som hade stora framgångar. Mest imponerande var kanske Duca di Comos återkomst i Nickes och Espen Hills bejublade seger i Cupen. Ännu ett kvitto på att svenskuppfött står sig väl!

På hemmaplan fick vi se Lennart Jr Reuterskiöld visa upp två fina tvååringar i auktionslöpningen den 24 september medan Rosengårdslöpningen vanns av fina Miss Wintown, som verkar stortrivas på Jägersros dirttrack. Vi blickar nu fram emot SFK-dagen nu på söndag den 8 oktober med flera fina löpningar. Efter de ordinarie tävlingarna genomförs ett antal lopp inom ponnygaloppen med sponsring från SFK. Stanna gärna kvar och heja på våra unga aktiva.

Åringsauktionerna avklarade – svenskuppfött eftertraktat, inte bara på hemmaplan!

Först ut var åringsauktionen på Bro park den 19 september, 37 hästar gick slutligen genom ringen, varav hela 22 st återropades av uppfödarna. Av de sålda hästarna blev Wesley, uppfödd av Tor Harry Sigfridsson, bäst betald med 255.000 kr. Vi noterar att minst två hästar köptes till Skåne. Vid den danska åringsauktionen på York den 22 september gick 89 hästar genom ringen, varav 41 st återropades och 47 st såldes. Bäst betalda häst blev en hingst efter Study of Man u Seaside Song uppfödd av York stuteri som såldes för 520.000 DKK. Näst bäst betalda häst blev Pernilla Nilssons uppfödning American Queen (Cracksman u American Mon Amie) som såldes för 500.000 DKK. Ett femtontal hästar hamnade i Skåne. Av de tio bäst betalda hästarna på York var hela 6 st svenskuppfödda. Vi kan konstatera att svenskuppfött är eftertraktat i våra två västliga grannländer!

Vi noterar också att några av våra hemmatränare tillsammans med några av sina ägare varit över på Irland vid Goffs Orby Sale. Det ropades hem sex välstammade hästar, en hingst till Stall Seaside och två hingstar till Paul Jarlsbo/Mac Racing som alla kommer i träning hos Francisco Castro. Vidare ropade Hästgruppen i Lund in två hingstar och Bo Jacobsson ett sto, dessa tre hästar kommer att sättas i träning hos Fredrik Reuterskiöld.

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Den 26 september genomfördes ett informationsmöte gällande ny galoppanläggning i Bara för alla intresserade. Antingen kunde man vara med på plats på Tejarps Gård eller följa mötet via Zoom.

Projektgruppen informerade om statusen i projektet och processen framåt. Just nu har Projektutvecklingsbolaget fokus på den planprocess som måste starta tillsammans med Svedala kommun, för att en ny detaljplan ska komma på plats för det markområde där galoppanläggningen ska ligga. Parallellt med det jobbar Svensk Galopp, tillsammans med Projektutvecklingsbolaget, med en fördjupad och detaljerad kravspecifikation.

Hade ni inte möjlighet att närvara på informationsmötet kan man se det i efterhand via denna länk: Bara Galopp: Se tisdagens informationsmöte i repris – Svensk Galopp

Aktuellt inom SG, kommittéer mm

Under september månad så har såväl avelskommittén som tävlingskommittén haft möten. Från avelskommittén kommer oroande siffror för antalet födda föl i Sverige, vilket fortfarande minskar. Åter igen kommer påtryckningar om att stänga Svenskt Derby. Stockholms Galoppsällskap har haft möte om just detta, och kommit fram till att Svenskt Derby bara ska vara öppet för skandinaviskt födda hästar samt att en motion är insänd för att behandlas vid SG höstmöte. Vi lär få återkomma om detta.

Vid Tävlingskommittén har nästa års tävlingsprogram behandlats och det syns inga större förändringar av upplägget mot innevarande år.

SG:s rådslag och höststämma

Som vi informerade om redan i förra månadsbrevet är våra fullmäktigeledamöter kallade till Svensk Galopps rådslag och höststämma i Stockholm den 28-29 oktober. Förutom sedvanliga ärenden på höststämman så som till exempel ekonomiskt utfall för årets första sex månader och val av ledamöter till valberedning, kommer även fyllnadsval av ordinarie styrelsemedlemmar att genomföras.

Rådslagets agenda kommer sannolikt att innehålla en redovisning av den verksamhetsgenomlysning det beslutades om vid stämman i juni samt ett antal frågor kopplade till SG:s strategiska plan, såsom långsiktig ekonomi, tillväxt mm.

Höststämma i SFK

Vi påminner om att höststämman i SFK är inplanerad till måndagen den 6 november kl 18, reservera tiden!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Informationsmöte – ny galoppanläggning i Bara

Välkomna till informationsmöte angående projektet för ny galoppanläggning i Bara.

Projektgruppen kommer att presentera statusen i projektet och den fortsatta processen.

Deltagare:
Paul Roberts, Turnberry Consulting
Maria Arborgh, Arkitekterna Krook & Tjäder
Karolina Halldin, Arkitekterna Krook & Tjäder
Lotta Strömgren Jönsson, YCAP
Kathrine Heiberg, Reteam Group
Jan Carlson, Svensk Galopp

Datum och tid: Tisdagen den 26 september 2023, klockan 18.00

Plats:
Tejarps Gård
Tejarpsvägen 63
233 76 Klågerup

Vi kommer att bjuda på kaffe/te och fikabröd. Av den anledningen så måste man föranmäla sig till mötet. Detta gör man genom att skicka ett mail till: info@skanskafaltrittklubben.se senast torsdagen den 21 september. Mötet är öppet för alla som är intresserade och medlemskap är inget krav.

Vid utebliven närvaro är vi tvingade att debitera en avgift på 75 kr, om man inte har avanmält senast söndag den 24 september.

Informationsmötet kommer även att sändas via Zoom om man inte har möjlighet att vara på plats. Nedan finner du mötesinformation.

Ladda ner Zoom på din dator/surfplatta, om den inte redan är nedladdat:

https://zoom.us/download

Länk för att ansluta:

https://zoom.us/j/99129116198?pwd=WUc3aWRzU2Y5Y0xwTDVDSVAxQnlBZz09

Mötes ID: 991 2911 6198
Lösenord:165506

Välkomna!

Styrelsens månadsbrev september 2023

Efter en osedvanligt regnig period ser vi nu fram emot lite stabilare väder och en härlig höstsäsong för galoppsporten. Närmast i tiden ligger två stordagar på Bro Park med Breeders den 10 september och Stockholm Cup dagen den 17 september, och vi hoppas på nya skånska framgångar. Extra spännande blir att se hur Ayani kan matcha den äldre eliten i Stockholm Cup.

På hemmaplan ser vi närmast fram emot två större tävlingsdagar med Rosengårdslöpning den 24 september samt SFK Jubileumslöpning den 8 oktober. Vi hoppas på att få se en lite större publik på plats, kanske lyckades vi attrahera lite ny publik och potentiella framtida nya ägare i samband med ”Hästarnas Mästare. Och på tal om ”Hästarnas Mästare”, vilken succé det blev, över 2.000 besökare, härlig stämning, spännande tävlingsmoment och en mycket värdig vinnare! Stort tack till SG:s marknadsgäng för en riktigt lyckad kväll!

Söndagen den 3 september avreds Danskt Oaks med Keep On Dancing som vinnare i Jessica Longs träning och flera medlemmar i SFK som delägare i Motivated People. Fyra svenskfödda hästar i loppet som blev etta, tvåa, trea och femma. Jessica tränade även trean Bucks Racings Exotica. Åter igen mycket goda framgångar för svenskfödda hästar.

Dags för åringsauktioner – vi tar bussen!

Vi ser nu med spänning fram emot höstens åringsauktioner, den 19 september på Bro Park och den 22 september på York Stutteri. Nästan 150 st åringar bjuds ut och vi har ju i år sett att svenskuppfött kan stå sig bra i konkurrensen, till detta kommer också de bonuspremier som ställs ut.
SFK anordnar en bussresa till åringsauktionen på York den 22 september. Bussen avgår från Jägersro kl 10.00 och hem ca 19.00.Priset för resan är 300:-för medlem i SFK och 400:- för icke medlem och betalas in antingen via Swish 0761-422625 eller bg 144-6947. Anmälan är bindande och det är först till kvarn som gäller då det endast finns 20 platser.

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Projektet löper på enligt plan. Under sommaren har ett antal besök och intervjuer genomförts för att dels samla in underlag hur man löst olika funktioner logistiskt och placeringsmässigt på våra galoppanläggningar dels intervjua funktionärer, tränare, besökare och hästägare för att i få deras synpunkter. Ett arbete som kommer att fortsätta och fördjupas kommande månader via olika arbetsgrupper och som kommer att vara en viktig och avgörande del i den fortsatta projekteringen.

Fokus i projektet är att starta planprocessen tillsammans med Svedala kommun för att få en ny detaljplan för markområdet där anläggningen ska byggas. Planen är att det arbetet ska vara färdigt kring månadsskiftet september/oktober så att kommunen kan ta de beslut som krävs för att starta planprocessen. Underlag till planprocessen togs bland annat fram i en workshop som genomfördes med Turnberry och arkitekterna tillsammans med projektgruppen och arbetsgruppen i förra veckan.
Projektgruppen planerar att genomföra ett informationsmöte för alla intresserade på kvällen tisdagen den 26 september. Vi återkommer angående tid och plats för detta.

SG:s rådslag och höststämma

Helgen den 28-29 oktober är våra fullmäktigeledamöter kallade till Svensk Galopps rådslag och höststämma i Stockholm. Förutom sedvanliga ärenden på höststämman så som till exempel ekonomiskt utfall för årets första sex månader och val av ledamöter till valberedning, kommer även fyllnadsval av ordinarie styrelsemedlemmar att genomföras. Vid ordinarie årsstämma i juni uppstod som bekant ett antal avsägningar som tillfälligt lösts med interima styrelseledamöter utsedda av respektive galoppsällskap.

Rådslagets agenda kommer sannolikt att behandla ett antal frågor kopplade till SG:s strategiska plan, såsom långsiktig ekonomi, tillväxt mm.

Höststämma i SFK

Höststämman i SFK är inplanerad till måndagen den 6 november kl 18, reservera tiden!

Mot framtiden – tillsammans med gemensamma krafter

De senaste årens ökade polarisering och motsättningar inom galoppen har fört med sig ett minst sagt svårt samarbetsklimat, högt tonfall samt hårt språk och utspel i sociala medier och andra sammanhang. Vi ser nu också att SG:s anställda upplever en negativ psykosocial arbetsmiljö då de utsätts för en hel del kritik och påhopp från olika aktiva och intressenter i vår sport. En utredning kommer att genomföras för att hitta vägar för att komma tillrätta med de problem som finns. Vi har ju också var och en ett ansvar för hur vi uttrycker oss i olika kanaler och möter andra människor i vår sport. SG;s styrelse har tillsammans med sällskapens ordförande genomfört ett möte där alla var överens om att Bara projektet, som röstades igenom med stor majoritet i fullmäktige, skall vi nu med gemensamma krafter göra allt vi kan för att föra i mål, så att vi får en bra bana i Skåne.

Avslutningsvis

Till sist vill vi önska er alla en fortsatt skön höst med fina upplevelser på våra galoppbanor, vi ses väl där?

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Styrelsens månadsbrev augusti 2023

Då har de största tävlingsdagarna för året i vår region genomförts. Vilken fantastisk Derbydag det blev med fint väder, härlig publik, bra underhållning och en helt fantastisk segrare i dagens huvudlopp – Ayani! Det nya konceptet med lopp både lördag kväll och söndag får betraktas som ett lyckat drag. SG funderar nu vidare på lite småjusteringar för att det ska bli ännu lite bättre nästa år.

Första helgen nu i augusti blev även den verkligen en toppenhelg med två riktiga stordagar. Lördagen med Danskt Derby i en underbar miljö med fint väder och mycket publik i en fantastisk stämning och med en vinnare av Derbyt som var mycket populär. Dagen efter avreds Oaks och Hurricanelöpning här på Jägersro med Ayani som överlägsen och populär vinnare igen. Tränardubbel av Lennart Reuterskiöld Jr i Svenskt Oaks fullföljde helgen.

Kort om sommarens större tävlingsdagar

Svenskt Derby 2023 fick en överlägsen vinnare i form av Ayani! Denna häst har väl inte undgått någon och inte ett öga var torrt under segerceremonin! Det var Ayanis fjärde raka seger och detta på bara fem starter! Ayani reds som alltid av Oliver Wilson, som ju också vann loppet 2022! Chess Racing AB har fött upp och äger valacken och det är Jessica Long som tränar honom! Ayani är fjärde generationen i Chess Racings ägo (Mondschein-Vigelegere-Inaya-Ayani)! Nu har han hunnit med att vinna även Hurricanelöpning och därmed även Jägersros Triple Crown!

Vi ordnade bussresa till Danska Derbyt med utsåld buss och boka in redan nu för att vara med nästa år. Danskt Derby blev en fantastisk dag med perfekt väder, massor av publik och härliga lopp! Många (27) Skånetränade hästar var startanmälda med följande vinnare; Rhubarb Ripple, Irish Action i Zawawi Sprint Cup, Columbia med duktiga amatören Hedda Nexbo på ryggen och gamle derbyvinnaren Ready Teddy tillbaka i gammal fin form. Det blev även en populär vinnare av Danskt Derby, Slava Ukraini, som döpts för att hylla och hjälpa Ukraina i sin kamp för att överleva som självständig nation.

Oaksdagen på Jägersro blev blöt, men med några riktigt fina prestationer. I huvudloppet tog Lennart jr Reuterskiöld en snygg dubbel när American Zodiac slog stallkamraten Deja Vu med ett kort huvud. Båda stona är svenskfödda och det innebär att både derby- och oaksvinnarna är svenskfödda!

I Hurricanelöpning var Ayani totalt överlägsen till publikens jubel. Sällan eller aldrig har vi skådat en sådan vinnare på denna nivå av löpning på Jägersro. Ayani gick på bettet från start till mål de 2 650 meterna och var i princip oberörd i vinnarcirkeln.

Svensk uppfödning står sig bra!

Inför den svenska derbydagen var det startanmält 16 svenskuppfödda hästar i de fyra loppen som ingår i derbyserien, varav sex av 15 i Svenskt Derby.

I Malmö Stads Pris var Waldemar trea samt I Got Company prisplacerad. Marcella Bloom segrade i Derby Consolation med American Zodiac som tvåa. I Derby Day Sprint blev Carter och Philosophic prisplacerade. Ayani har vi redan nämnt som vinnare av Svenskt Derby med Beckham som prisplacerad, utöver detta så blev Cotton Eye Joe tvåa som danskfödd.

I övriga lopp denna Derbydag så blev Plantstepsdream tvåa i Valley Chapel Memorial och i och med detta så har han sprungit in 351 500 på årets tre starter. Vidare så blev Scarlett två i Helges Glasmästeri Summer Cup och Zamson Zaid prisplacerad i Zawawi Cup (L).

På Oaksdagen började det med att Swing i sin debut segrade i Lambada Cup med Wakaba på tredje plats. Sedan blev Tin Win tvåa i Jägersro Cup följt av Ayanis överlägsna seger i Hurricanelöpning med Waldemar som tvåa och Beckham prisplacerad. I Svenskt Oaks blev som vi tidigare nämnt American Zodiac vinnare med Déjá Vu som tvåa samt Xotica, Little Arabella och Keep On Dancing prisplacerade. I Malmö Sommarhandicap segrade Zamson Zaid med Single Malt på tredje och Röde Baronen på fjärde plats. Canadian Kylie blev tvåa i Altamiralöpning med I Got Compani som fyra. Dagen avslutades med en 3-årshandicap med endast fyra startande hästar, samtliga svenskfödda. Här segrade Philosophic.

Inte dåligt av våra svenskfödda hästar i en öppen och fri konkurrens. Passa nu på under höstens kommande åringsauktioner.

Presentationer

Vi har börjat med en serie på Facebook där vi kommer att presentera först uppfödare, men sedan även tränare, bland våra medlemmar.

Åringsauktion i Danmark

Ska vi ha bussresa till auktionen på York? Anmäl då snarast ditt intresse till; info@skanskafaltrittklubben.se Anmälan är bindande först då Du betalat in för resan, vilket vi återkommer med.

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Det beslut som SFK:s medlemmar tog vid årsstämman i år om att SFK vid behov ska stötta projektet med upp till 3 miljoner sek som lån är nu formaliserat genom att ett avtal är tecknat mellan föreningen och YCAP AB som reglerar vad medlen ska användas till i projektet. En delvis ny projektorganisation och styrgrupp är på plats. Deltagare i styrgruppen är
representanter från Svensk Galopp och de tre sällskapen. Håkan Birger
representerar Skånska Fältrittklubben i styrgruppen och Jan Carlson är fortsatt projektledare.

Fokus på arbetet i projektet just nu är att ta fram tillräckligt underlag för att Svedala kommun ska kunna påbörja planprocessen för en ny detaljplan för det område som galoppanläggningen ska finnas på. Detta första delmål är tidsatt till september/oktober.

Avslutningsvis

Det tål att upprepas att det nu är av största vikt att vi ödmjukt går in i framtiden för en gemensam galoppsport, där vi i de tre sällskapen tillsammans med Svensk Galopp kan forma och utveckla vår sport för tillväxt inom alla områden. Vi behöver betydligt fler hästar i träning och för detta krävs det hästägare. Vi behöver ta hand om våra nuvarande ägare på våra tävlingsdagar och även vara ödmjuka och inbjudande mot nya hästägare. Här behöver vi alla hjälpas åt.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben