Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 7 oktober

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 211007.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 11 210902.

Möten på Jägersro med SGAB:s ordförande Anders Lilius, SGAB:s ledamot Jan Ohlsson, Travet, tränarna samt fullmäktigegruppen har genomförts.

Jan Kleerup har träffat och informerat alla sällskapen om gruppens arbete med ny bana i Skåne.

Anna Thelander rapporterade att julbord med firande av Jägersro champions kommer att genomföras i år. Återkommer med datum och plats.

Möte mellan Pembert & Co, Travet och galoppen ang. restaurangens kvalitetsnivå har genomförts.

Vid tävlingskommitténs möte den 24 september togs tävlingsprogrammet för 2022 med några kvällstävlingar upp. Vidare så enades kommittén om att föreslå förändringar vad gäller användandet av spö.

Alexandra Granroth presenterade namnen på dem som ingår i Strategikommittén tillsammans med henne, Carolina Bengtsson och Camilla Osterman. Gruppen har diskuterat att ha en träff för hästägarna under december månad.

Ordförande rapporterade om sponsringen av ponnygaloppen den 10 oktober. Efter sista loppet kommer det att grillas korv och lämnas information till alla om SFK.

Nästa styrelsemöte är den 4 november kl. 16.00