Månadsbrev från styrelsen – Januari 2022

Hej och god fortsättning på 2022! Som bekant är januari månad sällan en månad med särskild hög aktivitet på våra breddgrader inom galoppsporten. 

I år är dessutom aktiviteten begränsad då inga galopptävlingar sker på Bro Park då underlaget på dirt-track banan bedömts vara otjänligt för tävling. Likaså har den pågående pandemin tagit ny fart med den nya virus varianten Omikron. Den ökande smittspridningen fick till följd att såväl det planerade julbordet i Törringelund som den planerade event-dagen på Jägersro annandag jul fick ställas in.

I de två frågor som sannolikt är de viktigaste för alla oss galoppintressenter i Skåne, nämligen – på kort sikt – träningsförhållandena på Jägersro och – på lång sikt – en ny galoppanläggning i Skåne och då förhoppningsvis ett beslut om detta inte alltför långt fram i tiden. Ständigt arbete pågår i båda grupperna med diverse möten för underlag till beslut. Vi alla väntar spänt på vidare information från Svensk Galopps styrelse som ju som bekant ”äger” dessa frågor och därmed även svaren på frågorna.

För några dagar sedan fick Du bifogat brev via SFK från Svensk Galopps VD Harald Dörum, med en förfrågan om vi medlemmar kan bistå med förslag på tänkbara sponsorer. Det är av största vikt att sällskapen stödjer Svensk Galopp inom olika områden för sportens bästa. Fundera och kom in med förslag enligt brevet, gärna med kopia till vår mailbox; info@skanskafaltrittklubben.se

Detta månadsbrev är kort men vi håller nog alla tummarna för att mera information finns att delge beträffande de två ovan nämnda viktiga frågorna finns att rapportera om i nästa månadsbrev.

Nytt år och nu kan Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Inställt på Boxing Day

Eftersom spridningen av Covid-19 tagit fart igen och det har kommit nya restriktioner, ställs vårt planerade evenemang Boxing Day (26/12) in.

Nu får vi se framåt och hoppas på att stallrundan med utsändning från World Cup från Dubai i mars kan genomföras.

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen

Styrelsens månadsbrev för december 2021

Då är vi inne i årets sista månad och galoppsäsongen är avslutad. Många av våra medlemmar i SFK har haft stora framgångar som ägare, tränare, ryttare eller uppfödare under det gångna året såväl på Jägersro som på de andra banorna i Skandinavien.

Det är verkligen till att lyfta på hatten för Lennart Reuterskiöld jr som helt överlägset blir tränarchampion på såväl Jägersro som nationellt samt med många storloppssegrar som bl a VOTERLÖPNING och HURRICANELÖPNING med Wolfof Vancouver samt SVENSKT OAKS med Chatarina som ägs av Roland Johansson. Andra större segrar på Jägersro är med Plantstepsdream i BAKER TILLY PEAS AND CARROTS MILE (L) samt med Sto rmy Ocean i NORRA SKÅNSKA REGEMENTETS MINNESLÖPNING (L), ägd och uppfödd av Bo Andersson och Wiveka Jardby. Stora segrar på Bro Park har varit i SONGLINE CLASSIC (L) med Auenfürst och senast i listedloppet APPEL AU MAITRE STOCKHOLM FILLIES&MARES STAKES med Havana Red. Tidigare i somras så vann Hey Brother BRO PARK TRIAL, delägd av Anja Rhodin och uppfödd av Christer Schildt. Vidare så blev Archimedes Face från Jr.s stall segerrikaste häst på Jägersro.

Nina Lensvik har haft stora framgångar på Klampenborg under året med bl a Suspicious Mind med seger i SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONCHIP (Gr.3) och även på Jägersro med seger i SFK JUBILEUMS LÖPNING (L) samt utsedd som årets äldre häst på Klampenborg. Vidare så plockade Nina även hem DANSKT St LEGER med Suspicious Boy och DANSKT KRITERIUM med Eternity Tree.

Bodil Hallencreutz och kretsen runt Jazz Explosion skördade fina framgångar den gångna säsongen. Mest meriterande var naturligtvis den stora segern i PRAMMS MEMORIAL på hemmaplan.

Som tränare med litet antal hästar i träning lyckades Ellinor Rasmusson med Isla Bonita bli Årets Handicapper på Klampenborg, ägd av ett flertal medlemmar i SFK.

Som ryttare blev Hanna Nimåker amatörchampion på Klampenborg.

Det är också inspirerande att följa Jessica Longs resor till Tyskland och pröva lyckan där mot internationellt motstånd med inte så små framgångar, vilket också visar på vår förmåga att tävla utanför Skandinavien. Under hösten avtackade s Freestyler i Jessicas träning med medlemmar ur SFK som delägare. En häst som blivit tvåa i STOCKHOLM CUP (Gr 3) och som de haft stora framgångar med.

Några medlemmar som särskilt stuckit ut är ovanstående, men ingen glömd bland alla andra framgångar för våra medlemmar.

Grattis också till Jacob Johansen och Kate Alvesparr till championatet som bästa ryttare på Jägersro bland proffsen respektive amatörerna samt till alla övriga lokala champions på Jägersro för 2021.

Två av våra medlemmar slutar som professionella tränare vid årsskiftet, Bodil Hallencreutz och Jan Erik Pettersson. Jan Erik har vigt hela sitt liv åt galoppsporten, inledningsvis uppe i Stockholm och sedan här i Skåne. Först under ett antal år på Vasaholm och sedan här på Jägersro.

Bodil kom in i om in i galoppsporten lite senare, men har också sedan lagt ned sin själ och hjärta för vår sport. Stort tack till er båda för allt ni gjort för galoppsporten.

Arbetet fortgår med vårt deltagande i de båda grupperna för avtalet med Skånska Travsällskapet (STS) och markletargruppen för ny galoppbana i Skåne. SFK har inget huvudansvar för någon av grupperna, men deltar, har insyn och påverkar så långt det är möjligt. Det är förhandlingar under god stämning med STS, men ingenting är ännu helt överenskommet. På anläggningen kommer träning att kunna genomföras som idag under hela 2022.

Arbetsgruppen för en ny galoppanläggning i Skåne, har sedan mitten på juli månad arbetat med att finna markområde som är lämpliga för detta ändamål. Gruppen har under Jan Kleerups ledning presenterat tre områden, Toppeladugård, Bara och Golfanläggningen vid Sturup. Gruppen har den 30 november överlämnat sin slutrapport till Svensk Galopps styrelse. SG:s styrelse kommer nu att tillsätta en grupp som har till uppgift att fortsätta att förhandla och utse vilket område som anses mest positivt för en ny galoppanläggning i Skåne. I gruppen ingår Harald Dörum (VD), Anders Lilius (Ordf SG), Urban Jonsson (SG styrelse) och Anders Klemedsson (SFK styrelse).

Under nästa tävlingsår kommer vi att tävla två kvällar på fredagar, varav en är Hästarnas mästare. Den andra kvällen är före midsommar och förhoppningsvis en fin försommarkväll som vi skulle kunna göra något särskilt med. After Work med olika inslag. Kom gärna med förslag.

Vi har under året tagit ett steg framåt för att stödja och utveckla ponnygaloppen i Skåne genom att ha bildat en ungdomssektion. Vi sponsrade ponnygaloppen på tävlingsdagen med SFK JUBILEUMSLÖPNING och planen är att göra så även 2022 samt ytterligare en tävlingsdag. Vidare så har vi tankar om att genomföra utbildningsdag med stallbesök hos någon proffstränare. Även här tar vi gärna emot förslag på aktiviteter för våra ungdomar.

Den 26 december är alla välkomna till John Scott på Jägersro för att följa fina hinderlöpningar från England. Tävlingarna börjar kl 14.00 och beräknas pågå till kl 17.00. Särskild inbjudan kommer i dagarna.

Det blir spännande att följa våra deltagare i Dubai under första månaderna nästa år. Framförallt från våra medlemmar Nina Lensvik med One Rocketman, Sanary och Suspicious Mind och Ricardo Ramallo med El Guanche samt vår medlem Berno Fonzander i Hästgruppen i Lund med I Kirk, Plata O´Plomo och Steinar, samtliga i träning hos Susanne Berneklint. Lycka till!

Planer finns för att genomföra en stallrunda på Jägersro sista lördagen i mars. Vi återkommer om detta med hänsyn till pågående pandemi.

Redan nu kan du betala in årsavgiften på 300 kr för 2022 till bankgiro 144 6947. Är du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr.

SFK styrelse önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År samt stort lycka till inför säsongen 2022!

Styrelsen

Styrelsens månadsbrev november 2021

Galoppsäsongen 2021 lider mot sitt slut

Om vi börjar med det sportsliga på Jägersro, så blev det en riktigt hård uppgörelse i Kriteriet, mellan Hear The Drums och Tin Win. Där Hear The Drums stod som segrare med minsta möjliga marginal. Nils Petersen tränar och Carlos Lopez red Hear The Drums till en mycket knapp seger. Tin Win som tränas av Lennart Jr Reuterskiöld och reds av Jacob Johansen.

Ett stort grattis till Lennart och Jaqueline Henriksson som fött upp Tin Win och till ägaren Stall Zada.

Bland övriga goda prestationer under kriteriedagen bör nämnas Fredrik Reuterskiöld tränade Fast Forward, Steinar, tränad av Susanne Berneklint och Jessica Long tränade Appelaia. Ägare till dessa tre är i tur och ordning, Stall Forever, Hästgruppen i Lund AB och Stall Perlen.

Vi vill i Skånska Fältrittklubben framföra ett stort tack till Stall Perlen för deras sponsring av den fina dagen på Jägersro.

För att kunna fortsätta att utveckla sporten nationellt framöver, krävs ett antal viktiga parametrar i närtid och i framtid.

Vi måste inom de tre sällskapen tillsammans med SGs styrelse, dra åt samma håll, göra det vi är bäst på inom respektive sällskap. Ta lärdom av varandras goda erfarenheter och lära av varandras misstag. Det känns som vi är på väg åt rätt håll, nu efter ett antal turbulenta år och därtill en pandemi som har förhindrat oss att träffas fysiskt och diskutera de olika frågeställningarna som dyker upp med jämna mellanrum.

Höstmötet avhölls i år i Malmö den 23-24 oktober. Första dagen fokuserade fullmäktige och SGs styrelse på vilket sätt vi kan utveckla galoppsporten för våra alla olika intressenter. Hästägare, tränare, uppfödare och alla övriga som är involverade i sporten. Ett möte som i gruppform diskuterade mellan sällskapen om olika framgångsfaktorer framöver. Mötet avhölls i mycket positiv anda och nu gäller det att gå från ord till handling. Det har vi alla ett ansvar för att det sker, om inte, så fortsätter kräftgången för vår sport.

På höstmötet presenterade vår nya VD Harald Dörum sig, han gav sin syn på vilka möjligheter som vi har att utveckla och förnya vår sport framöver. Harald har med sin stora erfarenhet och sitt internationella nätverk alla möjligheter att föra Skandinavisk galoppsport framåt. Men då krävs att han får fullt stöd och förtroende från såväl de tre sällskapen som från SGs styrelse.

Den 4 november avhölls SFKs höststämma med ett glädjande stort antal deltagare där också flertalet deltog på den efterföljande middagen. (Det finns ett behov att snacka galopp tillsammans efter pandemin). På SFKs höststämma deltog vår VD Harald Dörum och delade sin syn på galoppens framtid, en uppskattad och upplyftande presentation.

Vidare presenterade gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne var arbetet för detta projekt befinner sig i nuläget. Några alternativ finns kvar att syna innan slutrapport skall delges SGs styrelse i slutet av november månad. Länsstyrelsen i Skåne har nu tagit beslut om hur marken i Bara ska klassas om den blir använd som galoppanläggning.

Beslutet som skickats till de tre ordföranden i respektive sällskap citerades på mötet enligt uppdrag från SGs styrelse och löd som följer.

”Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Skåne avseende överklagande av beslutet från Svedala kommun om klassificering av marken i Bara. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut som innebar att marken skulle klassificeras som ”Känslig markanvändning”. Länsstyrelsen anser att marken ska klassas som ”Mindre känslig markanvändning” om den ska användas till en galoppbana, och då ska inte de omfattande saneringsåtgärder som diskuterats behöva göras.

Arbetsgruppen för ny bana i Skåne kommer inom den närmaste månaden att redovisa sitt förslag med tre markområden, varav Bara kommer vara ett av de mer intressanta. Redovisningen kommer även innefatta den inledande diskussion som förts med tänkbara finansiärer då det finns ett intresse från externt håll att finansiera en ny galoppanläggning i Skåne.

Baserat på detta kommer Svensk Galopp göra en s k ”feasibility study” som inkluderar att säkerställa att marken fyller kraven för framtida galoppanläggning, identifiera vad som ska byggas och i vilka etapper, fastställa finansieringsbehov och ekonomisk analys samt genomföra fördjupad dialog med markägare och finansiärer för att tidigt i processen fastställa förutsättningar.

Baserat på detta kommer styrelsen och fullmäktige att kunna fatta beslut.”

Gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne jobbar nu vidare för att landa i det mest optimala alternativet för en ny galoppanläggning i Skåne, som ska skapa nya utvecklingsmöjligheter inte bara för Skåne utan för Skandinavisk galopp i sin helhet. Ta hand om befintliga hästägare, tränare och skapa en positiv framtidstro som ska ge flera hästägare, tränare, uppfödare och övriga som berörs av Svensk Galoppsport.

Vid vår höststämma avtackade SFK Christian Holm för alla de åren han har varit speaker och referent vid våra tävlingar samt också för många år som ledamot i SG fullmäktige. Christian har varit mycket tydlig och engagerad i sitt framträdande som speaker. Även Bo Gunnar Paulsson avtackades som ledamot i fullmäktige efter många år. Båda har varit trogna och alltid ställt upp lojalt vid förmöten och möten inom SG. Tack än en gång och allt väl framöver!

Galoppåret avslutas med två gemensamma aktiviteter i december, där vi kan träffas under trevliga former och minnas det gångna året och ta oss an ett nytt galopp år 2022, med förhoppnings god vind i seglen.

Vi träffas i Törringelund på kvällen den 16 december för sedvanligt julbord samt firandet av årets champions på Jägersro Galopp, se bifogad inbjudan. OBS; biljetter går först att boka efter lunch, fredag den 12 november.

Sedan återhämtar vi oss efter allt julstök den 26 december för att följa tävlingarna på Kempton Park Racecourse, du kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Vi har bokat John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV och tittar på de Engelska sändningarna. Det kommer att serveras traditionell Engelsk pubmat. Vi återkommer med särskild inbjudan till denna dag.

Hoppas vi ses vid dessa evenemang.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Julbord och firande av årets champions på Jägersro Galopp

Vi ses på anrika Törringelund (mellan Svedala och Oxie) torsdagen den 16 december och äter ett gott julbord.

Datum och tid: Torsdag 16 december kl. 18.00

Plats: Törringelund

Pris: 355 kr/person inkl. en alkoholfri dryck.

Annan dryck kan köpas på plats.

Förköp gäller. Det görs senast 6 december via shop.svenskgalopp.se

Frågor? Kontakta mimmi.jarl@svenskgalopp.se

Alla är mycket välkomna!

Jägersro Galopp/Svensk Galopp AB

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 7 oktober

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 211007.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 11 210902.

Möten på Jägersro med SGAB:s ordförande Anders Lilius, SGAB:s ledamot Jan Ohlsson, Travet, tränarna samt fullmäktigegruppen har genomförts.

Jan Kleerup har träffat och informerat alla sällskapen om gruppens arbete med ny bana i Skåne.

Anna Thelander rapporterade att julbord med firande av Jägersro champions kommer att genomföras i år. Återkommer med datum och plats.

Möte mellan Pembert & Co, Travet och galoppen ang. restaurangens kvalitetsnivå har genomförts.

Vid tävlingskommitténs möte den 24 september togs tävlingsprogrammet för 2022 med några kvällstävlingar upp. Vidare så enades kommittén om att föreslå förändringar vad gäller användandet av spö.

Alexandra Granroth presenterade namnen på dem som ingår i Strategikommittén tillsammans med henne, Carolina Bengtsson och Camilla Osterman. Gruppen har diskuterat att ha en träff för hästägarna under december månad.

Ordförande rapporterade om sponsringen av ponnygaloppen den 10 oktober. Efter sista loppet kommer det att grillas korv och lämnas information till alla om SFK.

Nästa styrelsemöte är den 4 november kl. 16.00

SFKs månadsbrev för oktober 2021

Galoppvänner. Nu har hösten på allvar kommit och i söndags gick det lite i SFKs anda med Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning (Listed), som har avgjorts på Jägersro sedan 1938, då det var 50 år sedan SFK bildades.

Vidare så avslutades tävlingsdagen med tre ponnylopp, vilka sponsrades av SFK, samt korvgrillning med lite eftersnack med de unga ryttarna och deras föräldrar.

Dagen gick annars i Baker Tillys anda. Stor eloge till vår medlem, Kristina Anderson, som med stort engagemang åter igen var partner för dagen och tog hit strax under 150 personer med anknytning till Baker Tilly.

Förra årets vinnare Suspicious Mind, blev även årets vinnare med Gold Tyranny som tvåa. I det andra Listed loppet, Peas And Carrots Mile, fick favoriten Duca Di Como se sig besegrad av Plantstepsdream, vilken har haft en fantastisk fin säsong. Två fina hemmasegrar av två mycket bra hästar.

Fantastiskt positivt att följa ponnygaloppen med så inspirerande utövare. Många timmars förberedelser har gjorts med diverse målningar och andra utsmyckningar av hästarna. Här gäller det att fånga upp dessa ungdomar för sportens framtid.

SG styrelse har utsett en ny arbetsgrupp för att hitta lösningar tillsammans med Skånska Travsällskapet (STS) avseende kommande års träningsförhållanden på Jägersro. I gruppen ingår Anders Lilius, Harald Dörum och Håkan Birger samt som adjungerande advokat Johan Gadd och som kontaktperson för tränarna på Jägersro, Jessica Long.  Förhandlingar pågår med STS och vi återkommer med mer information då dessa har nått någon form av resultat.

Arbetet med att hitta mark för ny bana i Skåne fortskrider och i princip två områden börjar mer att framträda. Det är den nerlagda golfbanan vid Sturup samt marken vid Bara. Reservalternativ finns, men dessa ser i dagsläget ut som sämre alternativ av olika orsaker.

Det är ibland ganska så nedslående att lyssna på vissa personers ständigt negativa tongångar avseende vår sports framtid med bana i Skåne, etc. Det läggs ned oerhört mycket tid och möda av flera personer för att hitta så bra lösningar som möjligt för mark till ny bana och också för att få till så bra träningsförhållanden som möjligt på Jägersro för de åren vi blir kvar där.

Förändringar pågår ständigt i vår omvärld och så också inom vår sport. Försök att se lite positivt på de möjligheter vi har för att utveckla galoppsporten och med förutsättningarna för en ny bana i Skåne. Arbete pågår för att hitta optimala lösningar för finansiering samt att hitta olika affärslösningar för driften av den nya banan.

Helgen den 23 – 24/10 kommer SG att hålla Rådslag och Höststämma här i Malmö. Vi ser det som mycket positivt att åter igen kunna mötas och försöka hitta gemensamma lösningar för galoppsportens framtid. Det är inte samma sak att sitta och tycka till bakom en skärm, som att sitta tillsammans och ventilera respektives åsikter. Alla måste nu lägga allt gammalt bakom sig, fokusera på de problem vi har framför oss och hitta lösningar där vi alla behöver ge och ta för att komma framåt.

SFK bjuder in till en traditionell Brittisk Boxing Day!

Den 26/12 är det Boxing Day, eller St Stephen’s Day i Storbritannien. St Stephen är hästarnas skyddshelgon, och denna dag vigs åt antingen rävjakt eller ett besök på galoppbanan.

I England har man stora lopp hela helgen på Kempton Park Racecourse och nu ska Ni få möjligheten att följa dessa tillsammans med oss! Vi återkommer med vilken dag vi följer tävlingarna.

Vi bokar John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV, tittar på de engelska sändningarna, Ni kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Det kommer att serveras traditionell engelsk pubmat.

Boka in dagarna i er kalender så ser vi till att Ni får en riktigt härlig dag med galopp i världsklass mitt i vinterrusket! Mer info kommer!

SFK styrelse

Kallelse till Höststämma i Skånska Fältrittklubben

Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Höststämma torsdagen den 4 november kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.

Via nedanstående länk finns föredragningslista och övrig info. Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter kommer att sändas ut/publiceras separat.

> Kallelse och föredragningslista till SFK:s höststämma 2021

Anteckningar från Informationsmöte med Skånska Fältrittklubben 9 september 2021

Plats: Derby Club, Jägersro.
Deltagare: 66 st. medlemmar

1. Information från SFK:s ordförande

Ordförande öppnade mötet och presenterade styrelsen.
Möte mellan sällskapens ordföranden och SG genomfördes den 6 september. SG:s nya CFO, Mats Engen presenterades och sedan fördes samtal kring bl a följande punkter:

• Långsiktigt syfte ordförandedialogen
• Sällskapens bild av galoppens status och problem
• Inkomna frågor till SG eller sällskapen
• SG styrelse bild av galoppens status
• Önskade prioriteringar

Långsiktigt syfte är en ordförandedialog som bygger på öppnare och närmre samtal mellan sällskapen. Det är hög tid att vi stödjer varandra, samlas runt våra gemensamma mål och arbetar tillsammans för att nå dessa.

Nästa möte är i november.

Gå gärna in på SG:s hemsida och läs anteckningarna från mötet.

SG:s höststämma bli den 23 – 24 oktober i Malmö.

2. Ekonomi SFK

Kassören rapporterade om halvårsbokslutet och att medlemsantalet ökat under året.

3. Kommittéer

a) Tävlingskommittén
Ordförande presenterade ledamöterna i gruppen, ur SFK Håkan Birger och Jessica Long.
Det arbetas med regler för hur spöet kan användas, vilket ska försöka samordnas med Danmark inför 2022. Det blir ungefär samma tävlingsprogram 2022 som 2021.
Önskemål från SFK om att få två kvällslöp, ett i juni och ett i juli.
Nästa år genomförs två auktionslöp, ett på Bro Park och ett på Jägersro, med en prissumma om 500 000 kr per löpning.

b) Licenskommittén
Anja Rhodin presenterade gruppen som handhar licens- och utbildningsfrågor. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning.

4. SG Extrastämma, vintergalopp

En extrastämma kommer att hållas den 30 september 2021, digitalt, angående vintergalopp eller ej för nästa år.

5. Nyheter Jägersro Galopp

Anna Thelander och Mimmi Jarl rapporterade om den varumärkesplattform som är utarbetad av SG. Följarna på sociala medier har ökat med 23 % sedan 2019. Det har blivit cirka 10 000 nya följare.
Baker Tilly är samarbetspartners på SFK-dagen den 10 oktober. Stall Perlen kommer att sponsra Kriteriedagen.
De tävlingsdagar som kommer att prioriteras som eventdagar på Jägersro 2022 är Hästarnas Mästare, Svenskt Derby och Women in Red Svenskt Oaks.

6. Sektioner SFK

Styrelsen har bildat två sektioner under vår och sommar.
Ungdomssektionen har som syfte att fånga upp intresserade personer under 25 år och ryttare inom ponnygaloppen, men också vänner och anhöriga till dessa båda grupper. Vidare att genomföra träffar för information och utbildning samt resor till andra tävlingsbanor. Verksamheten är också nationell, då det även finns ungdomssektioner i de båda andra sällskapen. Söndagen den 10 oktober, då SFK Jubileumslöpning avrids, kommer det också att genomföras ponnylopp, sponsrade av SFK. Direkt efter sista ponnyloppet kommer SFK att bjuda på grillad korv samt berätta lite om vår verksamhet. Hanna Nimåker håller ihop sektionen och är som sådan adjungerad i SFK styrelse. Kontakta gärna Hanna för att vara med om utvecklingen av vår ungdomsverksamhet. 073-310 11 33 nimakerhanna@gmail.com

För den nyinrättade Strategisektionen är Alexandra Granroth ansvarig. Även Alexandra är adjungerad i SFK styrelse. Syftet är att ta tag i det strategidokument, med målbild 2023, som finns att hitta på SG:S hemsida. Var gärna aktiv inom detta och kontakta Alexandra. 076-851 99 15 alexrosy@hotmail.com

7. Avtalet med STS på Jägersro

Per Gellström redogjorde för avtalet mellan SG och STS. SG är avtalspart. Avtalet gäller med en uppsägningstid på tre år.
SG kommer att i närtid genomföra förhandling med STS. Tränarna har egna avtal med STS angående stallarna.

8. Ny bana i Skåne

Jan Kleerup, ordförande i Jockeyklubben, redogjorde för den nya arbetsgruppen som ska försöka hitta mark och finansiering för den nya anläggningen i Skåne. Mötet ville se ett klargörande från SG:s styrelse om att en ny bana i Skåne är på gång.

9. Inkomna frågor

Fråga hade inkommit angående behovet av möte mellan SG ledning å ena sidan samt SFK styrelse och tränarkåren på Jägersro. Frågan är ställd till SG och Anders Lilius kommer till Jägersro den 23 – 24 september.

10. Avslut

Ordförande avslutade mötet med att berätta att SFK:s höststämma blir den 4 november 2021 kl. 18.00 på Derby Club, Jägersro.

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 2 september

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 210902.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 10 210805.

Möte med Sällskapens ordförande, SGAB:s ordförande Anders Lilius samt SGAB:s ledamot Anders Jonsson är bestämt.

Owners Club är nu öppet igen.

Anna Thelander rapporterade att Baker Tilly-dagen genomförs den 10 oktober. Den 15 september öppnas Tränarrummet igen för försäljning under tävlingsdagarna till personal på stallbacken. Ann Lindbergs anställning är avslutad. En ny anställning är genomförd med huvudsaklig arbetsuppgift banarbete.

Vid förra tävlingskommitténs möte framfördes från Jägersro önskemål om fler kvällstävlingar.

Frågan om spöregler är också lyft. Nästa möte med tävlingskommittén är den 24 september.

Diskussion med travet ang. avtalet fortsätter.

Gruppen som arbetar med ”Ny bana i Skåne” fortsätter sitt arbete med att undersöka olika platser.

Anders Klemedsson kommer att under en tid vara adjungerad till SG:s styrelse.

En Strategikommitté kommer att bildas inom SFK. Alexandra Granroth ska tillfrågas om att vara ansvarig för sektionen.

Beslutades att Höststämman blir den 4 november kl.18.00.