Rapport från Skånska Fältrittklubbens årsstämma

Till Skånska Fältrittklubbens medlemmar:

Den 30 juni 2020 hölls årsstämma i Skånska Fältrittklubben.

Mötesordförande Håkan Birger, sekreterare Stefan Olsson, samt de båda justerarna Ingrid Önning och Bo Nyberg träffades på Jägersro för att räkna och sammanställa resultatet från medlemmarnas röstsedlar.

Medlemmarna godkände att stämman genomfördes på detta alternativa sätt, pga Coronapandemin.

Vidare godkändes årsredovisning, samt styrelsens och revisorernas berättelser.

Efter att föreningens resultat- och balansräkning fastställts gavs styrelsen ansvarsfrihet.

Gällande fastställande av årsavgift samt arvode åt styrelser och revisorer föreslog stämman att bordlägga punkterna fram till höstmötet.

Till styrelsen hade valberedningen föreslagit omval av Per Gellström för 3 år, nyval av Monica Jansson för 3 år och nyval av Björn Malmberg för 1 år som fyllnadsval efter Bo Jakobsson. Samtliga tre godkändes enligt valberedningens förslag.

Även val av  revisorer- och revisorssuppleanter fastställdes enligt valberedningens förslag.

Till medlemmar i SFK:s valberedning det närmaste året valdes Gisela Jardby (ordförande), Christer Schildt, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Ingrid Önning. Den sistnämnda ersätter Hans-Inge Larsen som tackat nej till omval.

Styrelsen hade inte mottagit några medlemsmotioner inför årsstämman. Däremot fanns ett av styrelsen hänskjutet ärende gällande en stadgeändring. Även detta godkändes av medlemmarna.

Efter stämman träffades den nya styrelsen för ett konstituerande möte.

Till ny ordförande i Skånska Fältrittklubben utsågs Anders Klemedsson. Till vice ordförande utsågs Anja Rhodin. Monica Jansson utsågs till föreningens kassör och Håkan Birger till sekreterare. I styrelsen ingår också Jessica Long, Björn Malmberg och Per Gellström.

Röstsedel och årsredovisning inför SFK:s stämma

Tisdagen den 30 juni kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Som vi löpande informerat om kommer vi tyvärr inte att kunna träffas fysiskt och hålla stämman på traditionellt vis i år. Röstning sker istället via mejl eller post. Vi vill ha din röst senast den 30 juni kl 10.00.

Nedan finner du länkar till:

Dagordning med röstsedel

Årsredovisning 2019 med revisorernas berättelse

Kallelse till stämma (tidigare utsänd och publicerad)

Valberedningen förslag (tidigare utsänd och publicerad)

Förslag till stadgeändring (tidigare utsänd och publicerad)

För att rösta öppnar du den bifogade röstsedeln och fyller i de färgade fälten. Därefter sparar du filen och mejlar in den till info@skanskafaltrittklubben.se . Det går även bra att skriva ut röstsedeln, fylla i den för hand och sedan scanna av den (alternativt fotografera av röstsedeln med mobiltelefonen). Därefter mejlar du in de scannade sidorna till ovan nämnda mejladress. De medlemmar som inte har tillgång till mejl skickar in röstsedeln till adressen nedan. Märk gärna kuvertet med ”årsstämma”.

Skånska Fältrittklubben
c/o Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö

Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl.10.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner och rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det just i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman.

Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att en stämma bör avhållas på ett annorlunda sätt.

Mer information finner du i de bifogade filerna som innehåller

Kallelse och information

Förslag till ändring av stadgarna

/ Styrelsen SFK

Corona-tider, årsstämma och subvention av program

Bäste medlem i Skånska Fältrittklubben

Trots dystra tider med pågående Corona-pandemi, så fortgår träningen av våra galopphästar på Jägersro. Allt ser bra ut och hästarna är mycket väl iordning överlag. Många hästar tränar dagligen på Jägersros olika banor. Vi får nu också hoppas att vi kan genomföra vår första tävlingsdag den 8 april och kunna fortsätta enligt årets tävlingsprogram.

Tiderna är som sagt ovissa, och i dagsläget är det svårt att förutse den tävlingsdag vi kan tävla som vanligt med publik. Det är oerhört viktigt att vi nu alla hjälps åt att följa de direktiv som ges ut, så vi kan genomföra våra tävlingar.

Nedanstående information har gått ut till de aktiva.

Under pågående Corona Pandemi gäller följande bestämmelser vid tävlingar utan publik.

– Inga besökare/hästägare eller leverantörer har tillträde till stallområdet aktuell tävlingsdag (både trav och galopp) med lunchtävlingar samt efter kl 1400 vid kvällstävlingar.

– All inpassering ska ske genom stallentrén.

– Lista på behöriga kommer att finnas vid stallentrén. ID (motsv) krävs för inpassering.

– Personal som ej behövs för utfodring av hästarna ska ha lämnat anläggningen senast kl 1200 vid lunch- och eftermiddagstävlingar samt kl 1400 vid kvällstävlingar. Kontroll av behörighet kommer att ske inom anläggningen.

– Vid galopptävlingar har endast aktuell tränare och ryttare samt träckare utöver funktionärer tillträde till ledvolten.

– Tränare utanför anläggningen Jägersro har enbart tillträde för träning efter kl 1600 vid lunchtävlingar samt före kl 1200 vid kvällstävlingar.

Med rådande läge så har SFK styrelse tagit beslutet att följa de direktiv som tas på myndighets samt politisk nivå och därmed är det i dagsläget svårt att fastställa tiden för genomförande av årsstämman. Vi ber att få återkomma om tidpunkt senare.

Styrelsen har också tagit beslut om att även i år för medlemmar subventionera prenumeration av Jägersros program med 200 kr. Vill du ha programmet hem i brevlådan så ska du sätta in 750 kr på SFK Bg 144-6947. Du som ännu inte erlagt årsavgiften på 600 kr bör göra detta snarast till samma Bg 144-6947.

Ta väl hand om varandra!

SFK Styrelse

Vårens stallrunda är tyvärr inställd

Just nu införs en mängd restriktioner och åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset i samhället. Med anledning av det måste vi i år dessvärre ställa Skånska Fältrittklubbens traditionella stallrunda på Jägersro den 28/3.

Stallrunda och Dubai World Cup på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland tränarna på Jägersro 2020-03-28.

Samling kl 1030 vid ledvolten, som ligger vid uppfarten till tävlingsbanan. Där kommer två tränare att vissa några av sina hästar under rörelse på banan. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 1245) kommer vi att samlas i John Scott´s Pub för lunch och lite information inför årets galoppsäsong. Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst samt delta i en tävling med fina priser. Barservering med diverse drycker.

Vi kommer att sända direkt från Dubai World Cup med fina Grupp löpningar och som avslutas med Dubai World Cup, med första start kl 1245 svensk tid. Tävlingarna följer vi till sista loppet med öppen barservering.

Inget krav på att äta lunchen eller att vara med på Stallrundan för att följa Dubai World Cup.

Stallrundan och sändningarna från Dubai World Cup är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening.

Som lunch kan du välja mellan Pytt Bellman (gräddstuvad pytt med rå äggula och saltgurka, sallad, bröd) 100 kr eller Räkmacka 125 kr. Drycker till samt kaffe och kaka samt kokt korv med bröd finns att köpa. Fullständiga rättigheter. Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 24/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 600 kr för 2020, insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3. För medlemskap i SFK, fyll i ansökningsformuläret samt sänd in detta.

Välkomna!

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90

Medlemsinformation januari 2020

Medlemmar i SFK

Nytt år och ny säsong inom vår fina sport, som redan har småstartat med några tävlingsdagar i januari och februari på Bro Park. Första tävlingsdagen på Jägersro blir onsdagen den 8 april. Första stordagen med Pramms memorial är den 24 maj och sedan kommer Voterlöpning samt Derby Trial med andra större löpningar dagen efter Nationaldagsgaloppen, den 7 juni. Årets Derbydag genomförs den 12 juli och drygt en vecka innan, fredagen den 3 juli, genomförs Hästarnas Mästare, vilket var mycket uppskattat förra året. Eventuellt tillkommer lite andra aktiviteter i år. Boka alla dessa dagar!

Innan säsongen kommer igång, så genomförs vår Stallrunda här på Jägersro den 28 mars med efterföljande lunch och sedan följer vi tävlingarna från Dubai.

Preliminärt så genomförs Årsstämman den 4 maj. Särskild inbjudan till dessa aktiviteter kommer senare.

Ny Galoppbana Skåne

Följande information har vi fått från Anders Lilius, SG styrelse

”Svensk Galopp AB:s styrelse representerade av Anders Lilius och Roland Johansson och från SFK utsedda representanter Jacqueline Henriksson och Anders Klemedsson träffade den 10 januari 2020 Svedala kommun för att diskutera en framtida galoppbana i Bara, Svedala kommun.
Mötet hölls i god anda och en fortsatt dialog är planerad mellan Svensk Galopp AB och Svedala kommun.

Ovanstående arbetsgrupp informerade de närvarande från Svedala Kommun att Svensk Galopp för tillfället befinner sig i en stor förändring.
Denna förändring är i första hand Svensk Galopps AB ekonomiska situation, dels vårt projekt Täby Park och ersättningarna därifrån och dels
förhandlingarna med ST angående vårt ägande i ATG.

När resultatet av dessa förhandlingar är klart och vi vet våra ekonomiska förutsättningar först då kan vi ta ett beslut hur vi går vidare gällande Ny bana i Skåne.

Som ett led i denna process har Svensk Galopp AB också utnämnt Fredrik Reuterskiöld till projektledare för Ny bana i Skåne. Vårt mål är att ovanstående analysfas ska vara färdigställd i mitten av februari varefter det tas beslut hur vi går vidare med projekt Ny bana i Skåne.”

Årsavgift

Slutligen så är det också dags att betala årsavgiften för 2020, som är oförändrad 600 kr. Betala gärna in snarast på bankgiro 144-6947, dock före den 31 mars.

Styrelsen SFK

Medlemsinformation december 2019

Bästa medlem i Skånska Fältrittklubben

Snart har ännu en tävlingssäsong genomförts och nu håller vi tummarna för att vädret är på vår sida och att årets sista tävlingsdag kan genomföras planenligt nu på söndag.

Säsongen toppades av Svenskt Derby, som genomfördes på ett mästerligt sätt med manus som vilken nöjesföreställning som helst. De tre första i Derbyt visade sig också senare på säsongen vara mycket goda hästar. Segraren, Red Cactus vann senare också Hurricanelöpning, tvåan Privilegiado vann i slutet av augusti Norskt Derby och trean, Queen Rouge segrade i det Danska Derbyt överlägset. Bästa Jägersrohäst blev Bodil Hallencreutz Jazz Explosion på en fjärde plats.

Det nya upplägget för Derby serien, sedan 2017, har visat sig vara mycket framgångsrikt med i snitt drygt tolv hästar i de fyra löpningarna som genomförs på Derbydagen. Samma dag segrade I Kirk i Zawawi Cup och nu väntar nya äventyr för honom i Dubai. Många hästar från tränare på Jägersro kommer för övrigt att prova lyckan i Dubai under vintern. Vi önskar alla lycka till!

SFK genomförde en försäljning av sin verksamhet på Jägersro vid årsskiftet till SGAB, och därmed så har föreningen ingen verksamhet längre för genomförande av galopptävlingar. Däremot så är det viktigt att vi fortfarande bedriver verksamhet som stödjer och utvecklar vår fina sport såväl regionalt som nationellt. Detta kan vi alla hjälpas åt med och en viktig uppgift har vi som deltagare i Svensk Galopp fullmäktige. Alla behöver hjälpas åt med att få in fler medlemmar så vi har en bred bas med många kompetenser för att få fram delegater till fullmäktige samt för att sprida information ut i samhället till olika grupper om svensk galoppsport.

Separationen mellan ATG och svensk trav- och galoppsport har inte blivit så smärtfri som vi hade förväntat oss. Stora kostnader har bl a drabbat Svensk Galopp för IT. Inför nästa år behövs en genomgripande ekonomisk analys med olika åtgärder för att få en budget i balans. Alla projekt är för tillfället stoppade.

Nedan följer några citat från SG tjf ordf, Anders Lilius.

”Vad händer med banan i Skåne?

Vi har sagt till alla berörda att projektet måste ta time out. Vi måste undersöka alla åtaganden och kostnader. En ny bana innebär ju inte bara investeringskostnader utan även driftkostnader. Det ser vi ju tydligt på Bro Park.

Galoppens ekonomiska situation har skärpts kraftigt. Inte minst på grund av den ändrade relationen med ATG. Där vi kan räkna med ett stort intäktsbortfall. Dessutom har den försämrade situationen på bostadsmarknaden lett till att byggandet på Täby Galopps gamla mark fått tillflödet av intäkter, som sker vartannat år, att rinna betydligt långsammare.

– Men naturligtvis måste vi tillförsäkra galoppen i Skåne goda tävlingsmöjligheter också i framtiden. Min telefon har gått varm den senaste tiden. Kontakterna med Skåne har varit många. Håkan Birger och Per Gellström är några av samtalspartnerna. Anders Östberg, som sitter kvar i styrelsen, har hjälpt till att förstå den ekonomiska processen. I Göteborg har jag pratat med Susanne Sivrup-Rosenqvist och det har varit många diskussioner med Maria Westman, som är valberedningens sammankallande.

Vad sker nu?

Vi måste titta på alla möjligheter till kostnadsbesparingar. Det gäller löner, personal, prispengar. investeringar. I stället för att måla om något varje år, kan vi kanske göra det vartannat, för att ta ett litet konkret exempel.

Anders Lilius använder inte ordet ’stålbad’ men det ligger nära till hands.

Vi samlar nu in alla uppgifter om gjorda åtaganden och beslutade kostnader. Vi ska gå igenom dem i styrelsen den 12 december för att den 18 december fatta beslut om budget nästa år. Personligen känner jag det som en stor utmaning och jag gillar sådana. Att kavla upp ärmarna och gå in i konkreta uppgifter. Det har jag gjort tidigare. Till exempel när jag kom in i hotellkedjan Scandic som vice VD och fann att den vara nära körd i botten. Men vi vände på alla stenar och lyfte Scandic till stora framgångar.”

Gå in på Svensk Galopps hemsida för att läsa hela intervjun med Anders Lilius.

Vid samtal med STS styrelse i veckan, framkom det åter igen, att en fortsatt gemensam anläggning på Husiefältet tillsammans med travet är helt uteslutet. Malmö kommun accepterar inte en planlösning där galoppbanan kommer att ligga bakom blivande läktare. Kommunen anser att båda banorna ska ligga som idag, med en innanför den andra. Då STS vill ha travbanan närmst publiken, så skulle en galoppbana ligga innanför travbanan med allt vad detta innebär som snäva svängar och en mycket kort bana.

Med hänsyn till det rådande läget samlades SFK styrelse för ett extra styrelsemöte i måndags, 2/12. Vid mötet framkom olika förslag för att hjälpa SG styrelse med olika åtgärder för avtalet mellan ATG och sporterna, samt för att inte time outen med Bara projektet ska bli långvarigt. Dialog har pågått sedan mötet mellan Per Gellström i vår styrelse och Anders Lilius. Av denna anledning har jag väntat med detta brev till i slutet av veckan, men inget nytt har framkommit.

I slutet av förra månaden accepterade jag erbjudandet från SGAB VD, Fredrik Reuterskiöld, om tjänsten som plats- och anläggningschef för SGAB vid Jägersro. Detta innebär att det blir komplicerat att då också vara ordförande för Skånska Fältrittklubben, så därför avgick jag som sista punkt på mötet och lämnade över ordförandeskapet till vice ordförande, Per Gellström. Som ny vice ordförande utsåg styrelsen Bo Jacobsson. Allt intill föreningens årsmöte nästa år. Lycka till Per!

Jag vill samtidigt också tacka för det förtroendet jag känner att jag och resten av styrelsen har av alla medlemmarna i SFK. Tillsammans är vi starka och framtiden för skånsk galoppsport vilar i mycket i våra egna händer.

Avslutningsvis så vill jag önska dig, dina nära och kära en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Galoppår 2020.

Håkan Birger

Höststämma i Skånska Fältrittklubben 2019

Måndagen den 18 november kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas på Jägersro. Längst ner på sidan finns länk till föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter. Efter stämman kommer vi även att ge aktuell information gällande projektet ”Bara Galopp” samt från SG:s marknadsavdelning.

Inför höststämman:

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före höststämman, det vill säga senast den 6 november.

Eventuella motioner eller förslag till höststämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före höststämman, det vill säga senast den 8 november.

Anmälan till stämman gör du enklast genom att skicka ett mejl till oss via kontaktformuläret på hemsidan.  Din anmälan till stämman måste vi ha senast den 11 november.

Efter stämman serveras en middag för det subventionerade priset 300 kronor. Middagen består av varmrätt, efterrätt, dryck och kaffe.

Meny:
Helstekt oxfilé i bit serveras med rotfruktsgratäng, jordärtskockspuré och kraftig rödvinssås.
Choklad och nöttårta med lättslagen grädde.

Anmälan till middagen görs genom att sätta in 300 kr på SFKs bankgiro 144-6947. Glöm ej att uppge ert namn på inbetalningen. Obs! För att er anmälan till middagen skall bli giltig måste betalningen finnas på SFKs bankgiro senast den 11 november.

Välkomna till höststämman!

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben

> Skånska Fältrittklubbens höststämma 2019