Ordförandekrönika julen 2018

Galoppåret är nu avslutat och julen står för dörren med umgänge, god mat med dryck och kanske också någon julklapp. Avslutningen på året blev lite turbulent då vi fick ställa in näst sista dagen och tävla fem dagar senare. Även denna dagen och sista tävlingsdagen kunde med lite otur med vädret varit i fara, men med mycket bra arbete av banpersonal och med föredömlig insats av vår banmästare, Rolf Olofsson, så gick allt bra.

Torsdagen den 13/12 anordnade SFK en jullunch för personalen på Jägersro, proffstränarna på banan samt för de som blivit champion under 2018. Detta är en tradition vi haft på Jägersro tidigare tillsammans med travet och för andra gången anordnade vi detta på Törringelund tillsammans med betalande gäster till subventionerat pris av SFK. I år var vi cirka 140 personer totalt som deltog mot 110 förra året och vi ser gärna att fler deltar. Stämningen var god med ett fint och välsmakande julbord som avslutades med utdelning av blommor och priser till årets champions. Tack Törringelund och Anna Thelander för ett mycket väl genomfört arrangemang.

Arbetet har fortsatt inom de olika arbetsgrupperna för strategisk utveckling av svensk galoppsport med bl a två styrgruppsmöten i Stockholm där jag och styrelsemedlemmen Bo Jacobsson deltagit. Åtgärder är nu avlämnade till SG styrelse för vidare beslut. Även lokalt har vi inom SFK tagit styrelsebeslut på olika åtgärder som tagits om hand i marknadsbudgeten för nästa år.

Överföringen av vår näringsverksamhet på Jägersro från SFK till SG AB rullar på enligt plan och mycket arbete läggs på detta, då det även är ett stort antal mindre avtal som ska säkerställas vid övergången, som ska ske 2018-12-31.

För att optimera förhållandena för nyinköpta åringar, har vi i dagarna genomfört en investering i nytt underlag till en av longeringsvolterna. Bo Gillborg har gått i pension och jobbar 50 % som anläggningschef, men har sedan någon månad tillbaka börjat att jobba inom projektgruppen för ny bana i Skåne. Därmed kommer Bo att lämna tjänsten som anläggningschef och jag kommer att under ett antal timmar i veckan vikariera som anläggningschef. Byte sker i dagarna och under våren är tanken att ny anläggningschef ska rekryteras. Avvaktan beror på det arbete som pågår inom strategiutvecklingen med inriktning mot resultatenhet vid respektive anläggning. Detta arbete är inte slutfört och därmed heller inte klarlagt arbetsuppgifterna för en anläggningschef alternativt platschef.

Inför nästa tävlingsår har SG förhandlat fram söndagarna som galoppens tävlingsdag där vi kommer att få TV tid som kommer att exponera vår sport på ett större sätt än tidigare. Dessa dagar kommer vi på Jägersro, utöver de särskilda eventdagarna, att satsa lite mer på med värdar och olika aktiviteter. Vad detta mer innebär i detalj, får vi återkomma med inför premiären nästa år.

Du kan redan nu betala in årsavgiften på 600 kr för 2019 på bg 144-6947 och glöm inte att ange vem det berör.

Med önskan om en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt Galoppår!

Håkan Birger
Ordförande Skånska Fältrittklubben

Gällande fakturor till SFK 2019

Verksamheten på Jägersro Galopp övergår från Skånska Fältrittklubben till Svensk Galopp AB from 1 januari 2019.

Alla fakturor som avser galoppverksamheten 2019 måste skickas till Svensk Galopp AB fortsättningsvis för att vi ska kunna betala dem. Vi kan tyvärr inte ta emot fakturor med fel bolagsnamn och får vi in sådana fakturor så kommer dessa att returneras.

Fakturaadressen till Svensk Galopp AB är:
Svensk Galopp AB
Box 11014
161 11 Bromma

Svensk Galopp AB tar helst emot fakturor som e-faktura via Fakturaportalen, men det går även bra att maila in fakturorna i pdf-format. Se information via länken nedan.

Vid frågor gällande fakturor kontakta gärna vår ekonomiavdelning på ekonomi@svenskgalopp.se.

Med vänliga hälsningar

Jägersro Galopp
Svensk Galopp AB

> Detaljer för fakturering (pdf)

Jullunch

Den 13 december klockan 12.00 ses vi hos Paul på Törringelund där vi äter en gemensam jullunch och firar våra champions för 2018.

SFK subventionerar priset så ett litet julbord kostar 195 kr (ordinarie pris 310 kr). Dryck ingår ej.

Maila bindande anmälan till anna.thelander@svenskgalopp.se senast den 1 december. Det finns 100 platser. Betalning sker på plats.

Välkommen!
Skånska Fältrittklubben

Felaktighet i valberedningens förslag

Tyvärr har av misstag ett namn ramlat ur valberedningens förslag. Det är inte tryckfelsnisse utan den mänskliga faktorn, dvs mitt fel när jag skickade iväg förslaget. Ett namn föll bort.

Rätteligen ska Anja Rhodin vara upptagen på valberedningsförslag som förslag till suppleant. Antalet suppleanter ska vara sex men på förslaget är det bara fem.

Med vänlig hälsning
Gisela Jardby, ordf valberedningen

Ordförandekrönika hösten 2018

Efter en lång, solig och skön sommar, så närmar vi oss nu hösten och också slutet på detta års galoppsäsong. Framgångarna för våra hästar har varit många och glädjande, en del av våra hästar, med stora som små framgångar, har fått lägga skorna på hyllan och nya åringar är på väg in. Precis som det brukar och ska vara. Däremot så sjunker antalet hästar i träning år från år, och denna trend är något vi gemensamt behöver vända.

I juni månad fick jag och vice ordförande, Per Gellström, samt styrgruppen för ny bana i Skåne förmånen att få åka med SG styrelse med ledning till England för studier av olika galoppbanor. Syftet var hur de löser sin ekonomi med olika verksamheter vid anläggningarna.

Första anhalt blev Newbury, väster om London. Ordförande och största aktieinnehavare är Erik Penser, som också tog emot oss samt bjöd på kvällens middag.

Under 2017 hade de engelska galoppbanorna drygt 2,6 miljoner åskådare, och därmed den andra största publiksporten. 50 % av åskådarna går en till två gånger per år och är där i första hand för trevligt socialt umgänge. Huvuddelen av de andra 50 % är på tävlingar mer än fem gånger per år och är där i första hand för att följa galopptävlingar och i andra hand för att spela. Det positiva är att antalet åskådare ökar år från år. De 60 banorna sysselsätter 85 000 personer.

På Newbury är största inkomstkällan vid tävlingar catering följt av media (TV, streaming, spelkanaler) och därefter inträde och sponsorer. Spelinkomster på banan står för endast 2 %. Av prispengarna står sponsorerna för 40 %, fonderade medel för 39, insatser för 18 och banan tillskjuter resterande 3 %. Av utgifterna är 50 % tävlingskostnader.

Banan har 98 anställda där bl a 27 jobbar på banans förskola, åtta med försäljning, två mot sponsorer, 13 med catering samt åtta med ekonomi och tre med säkerhet.

Newbury redovisade också att mycket av affärerna låg utanför sporten, men dessa gjordes för sporten.

Vidare så besökte vi Cheltenham och fick en fin inblick i deras verksamhet, såväl tävlingsmässigt som alla de andra dagar då det inte tävlas. Då vi var där pågick en stor mässa. Mycket av inkomsterna kommer även där från catering (den bästa restaurangen tog 100 000 kr per stol och år), inträde, sponsorer och verksamhet vid sidan om sporten.

Sista kvällen besökte vi Goodwood som hade tävlingar en fredag kväll som följdes av uppträde. Även här framgick det att intäkter kommer från verksamhet vid sidan om själva tävlandet. Denna kväll var det 11 000 åskådare som följde sex vardagslöp med ganska så små fält, men i en fantastisk vacker miljö med härlig feststämning.

Veckan därpå undertecknade SG avsiktsförklaringen för köp av mark för ny galoppanläggning ute vid Bara. Information om hur projektet framskrider har skett vid vår extrastämma och kommer att ske vid Höststämman. Dock kan vi räkna med minst fem år från nu innan vi har en ny galoppbana i Skåne.

Arbetet med överlåtelse av vår näringsverksamhet till SG pågår enligt plan och där nu också STS svarat skriftligen ok till byte från SFK till SG. Mer info om detta kommer på Höststämman.

SG har startat ett strategiprojekt för en mer ensad målsättning för galoppsporten med ekonomisk hållbarhet. Först deltog jag med de andra sällskapens ordförande tillsammans med SG styrelse och VD i veckan före Stockholm Cup. Sedan genomförde vi det här nere den 26/9 med SFK styrelse och fullmäktigeledamöter. Gemensamt för båda tillfällena var att vi kom fram till att vi behöver öka attraktionskraften för vår sport samt analysera vad vi menar med detta och därefter ta fram åtgärder.

Från strategidagen på Bro kom vi fram till tre arbetsgrupper; 1 Utveckla spel och marknader nationellt och internationellt. 2 Utveckla affärspartnerskap. 3 Utveckla marknad/kommunikation.

Från dagen på Jägersro kom vi fram till följande grupper; 1 Upplevelse. Vad är det åskådare/aktiva vill uppleva vid galopptävlingar. 2 Professionell sport. 3 Bra evenemang – stor publik. Från SFK:s sida så har vi påbörjat arbetet i de olika grupperna. Mer information kommer på Höststämman.

SG genomför också ett nära samarbete med ST och ATG för hur vi gemensamt ska kunna gå vidare efter avregleringen av spelmarknaden. Frågan kommer upp på SG:s Höstmöte den 28/10 och mer om detta får vi informera om på vårt Höstmöte.

Sammanfattningsvis så pågår det mycket verksamhet just nu för vår framtida galoppsport och jag ser ljust och positivt på detta. Dock så har vi ett antal åtgärder som vi måste ta tag i och arbeta med. Som jag tidigare skrev, så måste attraktionskraften öka för vår sport och här finns många olika åtgärder på såväl kort som lång sikt att göra. Vi behöver ekonomiska medel in i sporten vid sidan om spelintäkterna och därför så behöver vi åtgärder som kan tilldra sig intresse för större publikvolymer och som i sin tur kan attrahera fler sponsorer. Vi behöver partners för verksamhet på våra anläggningar de dagar vi inte tävlar där för att få en positivare ekonomi på anläggningssidan. Detta är något av det vi har börjat att titta på och mer kommer efter de olika arbetsgrupperna från strategiprojektet.

Slutligen så vill jag påminna om vår föreläsningsdag tillsammans med SFAF den 2/11 och glöm inte att anmäla dig.

Väl mött till vårt Höstmöte den 19/11!

Håkan Birger
Ordf SFK

Inbjudan till föreläsningsdag på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) i samverkan med Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) genomför föreläsningar samt paneldebatt enligt nedanstående program i Derby Club på Jägersro 2018-11-02 kl 1100 – 1600, fredagen före Svenskt Kriterium.

Möjlighet till lunch finns i Jägersro restaurang och på Stallfiket.

Anmälan görs till info@skanskafaltrittklubben.se före 2018-10-31 så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer.

Program föreläsningar och paneldebatt 2018-11-02

Tid / Omfattning / Föreläsare / Anteckningar
11.00 / Hur välja häst för hästägare på auktion / Sam Bullard / Darley
12.00 / Hästägande i kommanditbolag / Folke Forsmarker / Easy KB
12.20 / Momsfrågor för hästägande / Jan Kleerup
12.45 / Kommande spelmarknad / Patrik Brissman / ATG
13.00 / Lunch
14.00 / Hur försäkra en galopphäst? / Kerstin Åker / Folksam
14.20 / Hållbara hästar. Genetik / Per Michanek
15.00 / Föda upp fullblod. Ta fram åring för försäljning / Jessica Long
15.30 / Paneldebatt välja häst på auktion / Olika tränare
16.00 / Slut

Tiderna mellan kl 1100 till 1600 är ungefär tider.

Sam Bullard är fd agent för Bloodstock agent som hjälpt många skandinaver med inköp. Numera chef för Darley hingstbestånd.

Deltagande tränare i paneldebatten: Jessica Long, Lennart Jr Reuterskiöld, Bodil Hallencreutz, Francisco Castro, Vanja Sandrup samt Sam Bullard.

Välkomna!

Håkan Birger, ordf SFK
Stefan Uppström, SFAF

Extrastämma i Skånska Fältrittklubben 10 september

Måndagen den 10 september kl 19.00 kommer Skånska Fältrittklubben att avhålla en extrastämma. I länken nedan finns kallelse, föredragningslista samt anmälningsblankett till stämman.

Extrastämmans syfte är att ge styrelsen i uppdrag att överföra Skånska Fältrittklubbens verksamhet på Jägersro till Svensk Galopp AB.

Du anmäler dig enklast till stämman genom kontaktformuläret på hemsidan. Vi vill ha din anmälan till stämman senast den 8 september.

> Extrastämma i Skånska Fältrittklubben

Galopperande tillväxt väntas för destinationen Bara

Idag tecknades en avsiktsförklaring som skapar möjligheter till en dynamisk utveckling av området kring Bara där de olika aktörernas intressen stärker varandras etableringar. Satsningen är även i linje med den tanke och vision som finns om att skapa nya bostäder samt en hållbar och attraktiv fritids- och turistdestination i Bara, Svedala kommun.

Orten Bara har de senaste åren utvecklats med bland annat konstgräsplan, multihall, skateboardbana, torgyta samt många nya bostäder. Dessutom finns en av Sveriges bästa golfanläggningar PGA Sweden National ett stenkast bort i en naturtrogen och rogivande miljö. Avsiktsförklaringen ger möjlighet att utveckla destinationen och konceptet ytterligare. Det blir särskilt intressant när Svensk Galopp AB väljer att bygga Sveriges näst största anläggning i det anslutande området. Peab planerar samtidigt för ett hotell med spa och konferensanläggning som angränsar till galoppbanan. I översiktsplanen av området finns även ca 450 bostäder som planeras uppföras över tid.

Vi är glada att utvecklingen av platsen nu tar fart och går från att vara enbart en golfresort till ett område som erbjuder en helhet med golf, galoppbana, rekreationsområden och konferens/spa-hotell. Vi diskuterar just nu med operatörer till den planerade hotellanläggningen vid Spångholmsgården och när den är i drift kommer den generera ca 150 arbetstillfällen till orten, säger Pia Andersson, Regionchef Peab Fastighetsutveckling.

PGA Sweden National är positiva till utvecklingen av området och de uppgörelser som man nu kommit överens om.

Vi hoppas tillsammans kunna erbjuda en produkt där vi lyfter varandra och ökar antalet besökare till området. Vi kommer kunna profilera oss tydligare och bli en ännu starkare aktör på marknaden, säger Thomas Stenberg, VD PGA Sweden National.

1888 startades Skånska Fältrittklubben, som sedan 1907 bedrivit galoppsporten på Jägersro. När det nu skrivs galopphistoria blir det i Svensk Galopps regi. Svensk Galopp är huvudorganisationen för Galoppsporten i Sverige där Skånska Fältrittklubben är en av medlemmarna.

Tider och förutsättningar förändras och vi har nu nått en milstolpe, där vi nu har möjlighet att förverkliga drömmen om en ny galoppbana. Det är en oerhörd känsla av tillfredsställelse och jag vet att alla intressenter kommer att göra allt för att vår framtid blir framgångsrik. I sammanhanget vill jag även framhålla det väldigt goda samarbete som föregått detta beslut. Jag tänker inte minst på Svedala kommun och PEAB, säger Per Larsson, Ordförande i Svensk Galopp.

Svedala är stolta över att kommunen stärker sin position som destinations- och evenemangsmål ytterligare:

Dessa satsningar binder på ett utmärkt sätt ihop Svedalas själ med en spännande framtidsutveckling. Det nya rekreationsområdet föder attraktion till kommunen där naturlandskapet kommer till sin rätt och blir en grön oas även för turister som rest långväga för att ta del av upplevelser i världsklass. Området skapar dessutom flertalet arbetstillfällen och synergier för den lokala näringen, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).