Styrelsens månadsbrev för mars 2022

Galoppvänner! Nu i mitten av mars har våren kommit på allvar och därmed också öppnandet av tävlingsbanan för träning inför kommande säsong. Det är en njutning att följa träningen med vårsol och frustande hästar.

Många möten pågår i dessa dagar avseende ny galoppbana i Skåne. Ytterst handlar det om den skånska galoppens, och även svensk galoppsports framtid.

Ny galoppbana i Skåne

Torsdagen den 17 mars genomförde SG, genom sin ordförande Anders Lilius och VD Harald Dörum, ett informationsmöte med de tre sällskapens och SG styrelser samt med Svensk Galopp Ideella förening (SGIF) fullmäktige. Mötet genomfördes på Jägersro med digital uppkoppling för övriga. Agendan bestod av SG ekonomiska situation, utbetalningar från Täby försäljningen samt ny bana i Skåne.

Trots alla medel som tillförs SG från ATG, blöder vår sport ekonomiskt. Ännu mer besvärande är det att ledningen inte lyckas hålla en budget i balans, utan redovisar framöver miljonbelopp i årlig förlust. Det förstår ju alla, att detta förhållningssätt inte kommer att gå väl.

Försäljningen av Täby framställs av den nuvarande ledningen som en affär med betydligt mindre utdelning än mot tidigare redovisat. Frågan många ställer sig är, vilket är rätt? Tydligen så har tilläggsavtal genomförts för några år sedan då SG befann sig i ekonomisk knipa. Vid redovisningen av detta tilläggsavtal, framförde Anders Lilius att ansvarig för detta dåliga avtal var den som undertecknat detta och den personen inte längre finns med oss. Hur kan man bara framföra en sådan sak mot en avliden person!? Har inte den då sittande styrelsen med dåvarande ordförande något ansvar?

På Jockeyklubbens hemsida finns det nu också ett uttalande från Dag Johansson, tidigare VD på SG. Läs gärna artikeln, där Dag uttalar sig om TPAB avtalet. Dag var med och förhandlade fram detta avtal mellan SG, Skanska och JM. Dag beskriver avtalet som komplext och innehållande stora summor över tiden. Enligt honom så skulle det inte helt stämma vad nuvarande ledning i SG redovisar avseende intäkter från försäljningen.

Med ovanstående som grund redovisade sedan Anders Lilius tre alternativen för ny bana i Skåne.

1. Bara med träning- och tävlingsanläggning.
Lilius är fortfarande mycket bekymrad över miljön på Bara, detta trots alla utlåtanden från Länsstyrelsen i Skåne, miljöjurister, PEAB och Svedala kommun. Det spelar ingen roll vilka fakta som läggs på bordet, så har detta blivit ett mantra för honom och hans styrelsekollega Jan Ohlsson. För dessa båda herrar är tydligen miljön det stora problemet med att vara i Bara. Som någon klok person sa ur SFK fullmäktigegrupp; ”Jag förstår inte varför du (Lilius) hänger upp dig på miljön, som jag med mina kunskaper och det som framkommit inte ses som ett problem för mig. Problemet är ju den ekonomiska situationen som precis redovisats. Ta tag i den i stället.”

2. Delad anläggning med tävlingsbana tillsammans med en annan part samt träningsanläggning på annan plats.
Lustigt nog, så skulle en av fördelarna med detta alternativ vara att det skulle locka tränare till Skåne från hela Skandinavien, men tydligen inte Bara alternativet. Någon redovisning för kostnader, platser eller med vem, kunde inte redovisas. Alternativet skulle innebära hyresgäst på båda platserna.

3. Skånska Fältrittklubben tar ansvaret och bygger ny bana i Skåne.
Alternativet var såväl överraskande som uppseendeväckande. Skälen till alternativet är enligt Lilius att vi i SFK inte ser några problem med miljön i Bara samt att vi framfört att det finns investerare. Alternativet framfördes med ett hånleende från SG ordförande, Anders Lilius. Detta alternativ kan inte annat än uppfattas som förakt för SFK och alla aktiva i Skåne.

SG ordförande och VD hade ett informationsmöte med tränarna på Jägersro den 18 mars. Samma agenda som dagen innan med sällskapen. Här blev det också ordväxling mellan tränarna och SG. Våra tränare befinner sig i en mycket svår situation under nuvarande förhållanden. Tränarna på Bro Park beklagar sig över sina träningsförhållanden och får ekonomisk kompensation för detta, här nere vet tränarna inte vilka träningsförhållanden som råder nästa år och hur framtiden ser ut med en ny anläggning. En fråga som ställdes flera gånger var; Vad ska vi säga till våra kunder hästägarna? Då frågan aldrig besvarades ställdes den igen till Anders Lilius innan mötet avslutades, varvid han bara ryckte på axlarna utan svar.

Arbetsklimatet inom SG

Arbetsklimatet inom svensk galoppsport kan inte annat än anses som mycket ansträngt. Det har bland annat smugit sig in en tystnadskultur. SG valberedning har den senaste tiden genomfört intervjuer med medlemmar i SG styrelse. Jan Ohlsson ringer upp ordföranden i SFK efter en sådan intervju och anklagar honom för att ha spridit information om honom till valberedningen, och ställer frågan om så har skett. Svaret på frågan blev varken ja eller nej. Några timmar senare ringer även Anders Lilius upp och ställer samma frågor. Svaret blev detsamma. Då antydde Lilius att det nog var så att informationen kommit från SFK, då han berättade att samma fråga hade ställts till ordförandena i Göteborg och Stockholm. SGIF består av de tre sällskapen, vilka genom fullmäktige utsett ordförande och styrelse i SGIF och SGAB. Det måste anses som mycket anmärkningsvärt att ordföranden och en styrelsemedlem kontaktar de tre sällskapens ordförande för att fråga om någon av dessa lämnat information till valberedningen.

För ny galoppbana i Skåne finns det två arbetsgrupper. En med inriktning på Bara med Anders Lilius, Harald Dörum, Urban Jonsson och Anders Klemedsson. Den andra gruppen jobbar med alternativ 2, delad anläggning. Här ingår också Anders Lilius och Harald Dörum samt Håkan Birger. Båda grupperna är utsedda av SG styrelse. Sedan finns det en självutnämnd person som jobbar med att ta fram underlag och förslag till Anders Lilius avseende de samtal som förs, nämligen Lilius vapenbroder Jan Ohlsson. Han är mannen bakom delad anläggning i alternativ två och den som framfört ett skriftligt underlag till SG styrelse samt till sällskapens ordföranden om att Bara alternativet är helt förkastligt, med huvudmotivet ”kontaminerad mark.”

Det kan heller inte annat än uppfattas som att Anders Lilius och Jan Ohlsson ständigt är inne och petar i den operativa verksamheten, vilket lägger en kraftig hämsko på VD:s roll och arbetsklimat. Vidare kan det inte annat än uppfattas som att de båda genomför en ledning med ett ledarskap som innebär härska genom att söndra. Aldrig någonsin tidigare har det varit sådant gnissel mellan Skåne och de båda andra sällskapen. I mångt och mycket arrangerat av denna duo. Det har till och med lämnats ett skriftligt förslag från Jan Ohlsson förra året, om att uppförandet bland sällskapen (läs SFK) behöver förbättras och åtgärder vidtas. Ja han föreslog också (vi lämnar inte ut namnet) att en fullmäktigeledamot borde uteslutas från all svensk galopps verksamhet. Ledarskap är något som dessa båda inte har någon känsla för. Det har tydligen inte gått upp för dem att det är en stor skillnad att leda ett företag mot en ideell förening.

Kommittéer och arbetsgrupper

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar är nu ute på remiss hos sällskapen och nästa möte är den 23 mars.

Till ny ansvarig för SFK ungdomssektion har styrelsen utsett Rebecca Stålhandske, som även adjungeras in i vår styrelse. Rebecca är lärling hos Fredrik Reuterskiöld.

Inbjudan har gått ut till stallrunda samt att följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Glöm inte att betala in för lunchen, för nog kommer du till detta! Inbjudan bifogas.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 ska göra detta till bankgiro 144-6947 före den 31 mars. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Stallrunda och Dubai World Cup på Jägersro

Skånska Fältrittklubben (SFK) kommer att genomföra ”Stallrunda” bland tränarna på Jägersro 2022-03-26.

Samling kl 1030 vid bilinfarten till stallbacken, som ligger vid stora parkeringen. Därefter förflyttar vi oss runt till de olika tränarna.

Efter rundvandringen (ca kl 1245) kommer vi att samlas i John Scott´s Bar för lunch och lite information inför årets galoppsäsong samt prisutdelning till 2021 års champions på Jägersro Galopp.

Här finns också möjlighet för information om delägarskap av häst samt delta i en tävling med fina priser.

Barservering med diverse drycker. Vi kommer att sända direkt från Dubai World Cup med fina Grupp löpningar och som avslutas med Dubai World Cup, med första start kl 1245 svensk tid. Tävlingarna följer vi till sista loppet med öppen barservering.

Inget krav på att äta lunchen eller att vara med på Stallrundan för att följa Dubai World Cup.

Stallrundan och sändningarna från Dubai World Cup är för alla galoppintresserade och vi har inget krav på medlemskap i någon förening.

Lunchen kostar 155 kr för Kalvfärsbiff med överbakad morot, syrlig sky, dillkräm och örtslungad potatis inklusive plocksallad, bröd och vispat brynt smör och vill du ha räksmörgås i stället, så kostar denna 135 kr. Drycker till samt andra smårätter finns att köpa. Kaffe & kakbuffé till försäljning för 38 kr. Fullständiga rättigheter. Betalning för lunchen görs genom insättning på Bankgiro 144-6947 före den 23/3, glöm inte att ange för vem betalningen avser.

Påminner också de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften på 300 kr för 2022, under 25 år 150 kr och under 18 år 50 kr insättning på Bankgiro 144-6947 före den 31/3.

För medlemskap i SFK, fyll i ansökningsformuläret på hemsidan och sänd in detta.

Välkomna!

SFK styrelse

Kontaktperson
Håkan Birger
073-507 63 90

Styrelsens månadsbrev februari 2022

Galoppvänner! Januari och februari är ju inga månader där galoppsporten i Skandinavien genomför sin kärnverksamhet, i synnerhet detta året då även tävlandet på Bro Park har vintervila. Desto större intresse har det blivit under året för den stora skara av hästar från Skandinavien som nu tävlar i Dubai.

Lite tidigare AW blir det när tävlingarna drar igång mitt på fredags eftermiddagarna och det är glädjande att följa goda prestationer mot tufft motstånd. Ska bli intressant att även följa tävlingarna i Saudiarabien med bl a jockeyturnering med Ulrika Holmquist. Hur många av de skandinaviska hästarna som är anmälda kommer att startanmälas? Blir spännande att följa.

Ny galoppbana i Skåne

Det har tydligt framkommit att medlemmarna i SFK och övriga intressenter i och utanför Skåne, upplevt att det saknats information och engagemang från SFK i frågan, var befinner sig en ny galoppanläggning tidsmässigt och på vilken plats? Frågan ägs till etthundra procent av Svensk Galopp med den organisationsstruktur som råder idag.

Ett antal områden överlämnades till SG:s styrelse av arbetsgruppen ”Ny bana i Skåne” från ordförande för gruppen Jan Kleerup. (Svenska Jockeyklubben). En grupp utsågs av styrelsen i SG på styrelsemöte den 21 november 2021. Gruppen består av: Harald Dörum VD, Anders Lilius styrelseordförande, Urban Jonsson SG och Anders Klemedsson SFK.

Denna grupp har tagit ytterligare ett steg, mot ny bana i Skåne och förhandlingar pågår, med aktuella intressenter. Ett inriktningsbeslut ska vara SG:s styrelse tillhanda inför nästa styrelsemöte den 28 februari.

Att i detta läge gå ut och offentliggöra var, vem, hur och när vore ur ett affärsmässigt perspektiv direkt tjänstefel. Vi i SFK är övertygade om att hela galoppsverige står bakom en ny anläggning i Skåne, till så bra villkor som möjligt. Såväl geografiskt som ekonomiskt.

VD och Styrelseordförande för Svensk Galopp planerar en informationsträff med SFK:s medlemmar under februari/mars månad. Då kan det förhoppningsvis bli svar på de utstående frågeställningar som råder.

Kommittéer och arbetsgrupper

Flera möten har på kort tid genomförts inom Tävlingskommittén och fler kommer i närtid. Propositionerna är planerat till 1 mars, och planen för året är att de endast ska publiceras på Svensk Galopps (SG) hemsida. Sällskapen har fått komma in med förslag på förändringar inför årets tävlingssäsong. SFK har bl a framfört att någon onsdag lunch kunde bytas till fredag kväll i juni/juli, vilket också kommer att ske. Vidare så har vi framfört önskemål om höjda prispengar för tvååringarnas maidenlopp, vi får se hur det går med detta.

Under förra året har det tagits fram förslag inom Tävlingskommittén angående användandet av spö vid tävling och träning, vilka bollats mot respektive sällskap. Spö får nu endast användas i korrigerande syfte,  vilket nu kommer att genomföras under kommande säsong. Även detta framgår på SG hemsida.

Frågan om anmälan till Derbyserien har varit uppe för tidigareläggande, men frågan har behandlats i SG fullmäktige för några år sedan där beslut togs om mars månad, vilket även gäller för samtliga klassiska löpningar i Sverige. Från SFK ingår Håkan Birger och Jessica Long i Tävlingskommittén samt för året förändrade Avelsrådet till Avelskommittén ingår Per Gellström.

Första mötet för året i Avelskommittén genomfördes i januari och nästa kommer att ske nu i februari. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning i Licens- och utbildningskommittén. Kommittén har sett över lärlingskontrakten avseende anställningsförhållanden och mer informationen finns publicerad på SGs hemsida, enligt bifogad länk.

https://www.svenskgalopp.se/nyheter-och-media/fortydligande-om-larlingskontrakt/

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar bedöms vara klara under våren.

SFK avser att genomföra stallrunda samt att därefter följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Särskild inbjudan till detta kommer.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 kan göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Månadsbrev från styrelsen – Januari 2022

Hej och god fortsättning på 2022! Som bekant är januari månad sällan en månad med särskild hög aktivitet på våra breddgrader inom galoppsporten. 

I år är dessutom aktiviteten begränsad då inga galopptävlingar sker på Bro Park då underlaget på dirt-track banan bedömts vara otjänligt för tävling. Likaså har den pågående pandemin tagit ny fart med den nya virus varianten Omikron. Den ökande smittspridningen fick till följd att såväl det planerade julbordet i Törringelund som den planerade event-dagen på Jägersro annandag jul fick ställas in.

I de två frågor som sannolikt är de viktigaste för alla oss galoppintressenter i Skåne, nämligen – på kort sikt – träningsförhållandena på Jägersro och – på lång sikt – en ny galoppanläggning i Skåne och då förhoppningsvis ett beslut om detta inte alltför långt fram i tiden. Ständigt arbete pågår i båda grupperna med diverse möten för underlag till beslut. Vi alla väntar spänt på vidare information från Svensk Galopps styrelse som ju som bekant ”äger” dessa frågor och därmed även svaren på frågorna.

För några dagar sedan fick Du bifogat brev via SFK från Svensk Galopps VD Harald Dörum, med en förfrågan om vi medlemmar kan bistå med förslag på tänkbara sponsorer. Det är av största vikt att sällskapen stödjer Svensk Galopp inom olika områden för sportens bästa. Fundera och kom in med förslag enligt brevet, gärna med kopia till vår mailbox; info@skanskafaltrittklubben.se

Detta månadsbrev är kort men vi håller nog alla tummarna för att mera information finns att delge beträffande de två ovan nämnda viktiga frågorna finns att rapportera om i nästa månadsbrev.

Nytt år och nu kan Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Inställt på Boxing Day

Eftersom spridningen av Covid-19 tagit fart igen och det har kommit nya restriktioner, ställs vårt planerade evenemang Boxing Day (26/12) in.

Nu får vi se framåt och hoppas på att stallrundan med utsändning från World Cup från Dubai i mars kan genomföras.

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen

Styrelsens månadsbrev för december 2021

Då är vi inne i årets sista månad och galoppsäsongen är avslutad. Många av våra medlemmar i SFK har haft stora framgångar som ägare, tränare, ryttare eller uppfödare under det gångna året såväl på Jägersro som på de andra banorna i Skandinavien.

Det är verkligen till att lyfta på hatten för Lennart Reuterskiöld jr som helt överlägset blir tränarchampion på såväl Jägersro som nationellt samt med många storloppssegrar som bl a VOTERLÖPNING och HURRICANELÖPNING med Wolfof Vancouver samt SVENSKT OAKS med Chatarina som ägs av Roland Johansson. Andra större segrar på Jägersro är med Plantstepsdream i BAKER TILLY PEAS AND CARROTS MILE (L) samt med Sto rmy Ocean i NORRA SKÅNSKA REGEMENTETS MINNESLÖPNING (L), ägd och uppfödd av Bo Andersson och Wiveka Jardby. Stora segrar på Bro Park har varit i SONGLINE CLASSIC (L) med Auenfürst och senast i listedloppet APPEL AU MAITRE STOCKHOLM FILLIES&MARES STAKES med Havana Red. Tidigare i somras så vann Hey Brother BRO PARK TRIAL, delägd av Anja Rhodin och uppfödd av Christer Schildt. Vidare så blev Archimedes Face från Jr.s stall segerrikaste häst på Jägersro.

Nina Lensvik har haft stora framgångar på Klampenborg under året med bl a Suspicious Mind med seger i SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONCHIP (Gr.3) och även på Jägersro med seger i SFK JUBILEUMS LÖPNING (L) samt utsedd som årets äldre häst på Klampenborg. Vidare så plockade Nina även hem DANSKT St LEGER med Suspicious Boy och DANSKT KRITERIUM med Eternity Tree.

Bodil Hallencreutz och kretsen runt Jazz Explosion skördade fina framgångar den gångna säsongen. Mest meriterande var naturligtvis den stora segern i PRAMMS MEMORIAL på hemmaplan.

Som tränare med litet antal hästar i träning lyckades Ellinor Rasmusson med Isla Bonita bli Årets Handicapper på Klampenborg, ägd av ett flertal medlemmar i SFK.

Som ryttare blev Hanna Nimåker amatörchampion på Klampenborg.

Det är också inspirerande att följa Jessica Longs resor till Tyskland och pröva lyckan där mot internationellt motstånd med inte så små framgångar, vilket också visar på vår förmåga att tävla utanför Skandinavien. Under hösten avtackade s Freestyler i Jessicas träning med medlemmar ur SFK som delägare. En häst som blivit tvåa i STOCKHOLM CUP (Gr 3) och som de haft stora framgångar med.

Några medlemmar som särskilt stuckit ut är ovanstående, men ingen glömd bland alla andra framgångar för våra medlemmar.

Grattis också till Jacob Johansen och Kate Alvesparr till championatet som bästa ryttare på Jägersro bland proffsen respektive amatörerna samt till alla övriga lokala champions på Jägersro för 2021.

Två av våra medlemmar slutar som professionella tränare vid årsskiftet, Bodil Hallencreutz och Jan Erik Pettersson. Jan Erik har vigt hela sitt liv åt galoppsporten, inledningsvis uppe i Stockholm och sedan här i Skåne. Först under ett antal år på Vasaholm och sedan här på Jägersro.

Bodil kom in i om in i galoppsporten lite senare, men har också sedan lagt ned sin själ och hjärta för vår sport. Stort tack till er båda för allt ni gjort för galoppsporten.

Arbetet fortgår med vårt deltagande i de båda grupperna för avtalet med Skånska Travsällskapet (STS) och markletargruppen för ny galoppbana i Skåne. SFK har inget huvudansvar för någon av grupperna, men deltar, har insyn och påverkar så långt det är möjligt. Det är förhandlingar under god stämning med STS, men ingenting är ännu helt överenskommet. På anläggningen kommer träning att kunna genomföras som idag under hela 2022.

Arbetsgruppen för en ny galoppanläggning i Skåne, har sedan mitten på juli månad arbetat med att finna markområde som är lämpliga för detta ändamål. Gruppen har under Jan Kleerups ledning presenterat tre områden, Toppeladugård, Bara och Golfanläggningen vid Sturup. Gruppen har den 30 november överlämnat sin slutrapport till Svensk Galopps styrelse. SG:s styrelse kommer nu att tillsätta en grupp som har till uppgift att fortsätta att förhandla och utse vilket område som anses mest positivt för en ny galoppanläggning i Skåne. I gruppen ingår Harald Dörum (VD), Anders Lilius (Ordf SG), Urban Jonsson (SG styrelse) och Anders Klemedsson (SFK styrelse).

Under nästa tävlingsår kommer vi att tävla två kvällar på fredagar, varav en är Hästarnas mästare. Den andra kvällen är före midsommar och förhoppningsvis en fin försommarkväll som vi skulle kunna göra något särskilt med. After Work med olika inslag. Kom gärna med förslag.

Vi har under året tagit ett steg framåt för att stödja och utveckla ponnygaloppen i Skåne genom att ha bildat en ungdomssektion. Vi sponsrade ponnygaloppen på tävlingsdagen med SFK JUBILEUMSLÖPNING och planen är att göra så även 2022 samt ytterligare en tävlingsdag. Vidare så har vi tankar om att genomföra utbildningsdag med stallbesök hos någon proffstränare. Även här tar vi gärna emot förslag på aktiviteter för våra ungdomar.

Den 26 december är alla välkomna till John Scott på Jägersro för att följa fina hinderlöpningar från England. Tävlingarna börjar kl 14.00 och beräknas pågå till kl 17.00. Särskild inbjudan kommer i dagarna.

Det blir spännande att följa våra deltagare i Dubai under första månaderna nästa år. Framförallt från våra medlemmar Nina Lensvik med One Rocketman, Sanary och Suspicious Mind och Ricardo Ramallo med El Guanche samt vår medlem Berno Fonzander i Hästgruppen i Lund med I Kirk, Plata O´Plomo och Steinar, samtliga i träning hos Susanne Berneklint. Lycka till!

Planer finns för att genomföra en stallrunda på Jägersro sista lördagen i mars. Vi återkommer om detta med hänsyn till pågående pandemi.

Redan nu kan du betala in årsavgiften på 300 kr för 2022 till bankgiro 144 6947. Är du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr.

SFK styrelse önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År samt stort lycka till inför säsongen 2022!

Styrelsen

Styrelsens månadsbrev november 2021

Galoppsäsongen 2021 lider mot sitt slut

Om vi börjar med det sportsliga på Jägersro, så blev det en riktigt hård uppgörelse i Kriteriet, mellan Hear The Drums och Tin Win. Där Hear The Drums stod som segrare med minsta möjliga marginal. Nils Petersen tränar och Carlos Lopez red Hear The Drums till en mycket knapp seger. Tin Win som tränas av Lennart Jr Reuterskiöld och reds av Jacob Johansen.

Ett stort grattis till Lennart och Jaqueline Henriksson som fött upp Tin Win och till ägaren Stall Zada.

Bland övriga goda prestationer under kriteriedagen bör nämnas Fredrik Reuterskiöld tränade Fast Forward, Steinar, tränad av Susanne Berneklint och Jessica Long tränade Appelaia. Ägare till dessa tre är i tur och ordning, Stall Forever, Hästgruppen i Lund AB och Stall Perlen.

Vi vill i Skånska Fältrittklubben framföra ett stort tack till Stall Perlen för deras sponsring av den fina dagen på Jägersro.

För att kunna fortsätta att utveckla sporten nationellt framöver, krävs ett antal viktiga parametrar i närtid och i framtid.

Vi måste inom de tre sällskapen tillsammans med SGs styrelse, dra åt samma håll, göra det vi är bäst på inom respektive sällskap. Ta lärdom av varandras goda erfarenheter och lära av varandras misstag. Det känns som vi är på väg åt rätt håll, nu efter ett antal turbulenta år och därtill en pandemi som har förhindrat oss att träffas fysiskt och diskutera de olika frågeställningarna som dyker upp med jämna mellanrum.

Höstmötet avhölls i år i Malmö den 23-24 oktober. Första dagen fokuserade fullmäktige och SGs styrelse på vilket sätt vi kan utveckla galoppsporten för våra alla olika intressenter. Hästägare, tränare, uppfödare och alla övriga som är involverade i sporten. Ett möte som i gruppform diskuterade mellan sällskapen om olika framgångsfaktorer framöver. Mötet avhölls i mycket positiv anda och nu gäller det att gå från ord till handling. Det har vi alla ett ansvar för att det sker, om inte, så fortsätter kräftgången för vår sport.

På höstmötet presenterade vår nya VD Harald Dörum sig, han gav sin syn på vilka möjligheter som vi har att utveckla och förnya vår sport framöver. Harald har med sin stora erfarenhet och sitt internationella nätverk alla möjligheter att föra Skandinavisk galoppsport framåt. Men då krävs att han får fullt stöd och förtroende från såväl de tre sällskapen som från SGs styrelse.

Den 4 november avhölls SFKs höststämma med ett glädjande stort antal deltagare där också flertalet deltog på den efterföljande middagen. (Det finns ett behov att snacka galopp tillsammans efter pandemin). På SFKs höststämma deltog vår VD Harald Dörum och delade sin syn på galoppens framtid, en uppskattad och upplyftande presentation.

Vidare presenterade gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne var arbetet för detta projekt befinner sig i nuläget. Några alternativ finns kvar att syna innan slutrapport skall delges SGs styrelse i slutet av november månad. Länsstyrelsen i Skåne har nu tagit beslut om hur marken i Bara ska klassas om den blir använd som galoppanläggning.

Beslutet som skickats till de tre ordföranden i respektive sällskap citerades på mötet enligt uppdrag från SGs styrelse och löd som följer.

”Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Skåne avseende överklagande av beslutet från Svedala kommun om klassificering av marken i Bara. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut som innebar att marken skulle klassificeras som ”Känslig markanvändning”. Länsstyrelsen anser att marken ska klassas som ”Mindre känslig markanvändning” om den ska användas till en galoppbana, och då ska inte de omfattande saneringsåtgärder som diskuterats behöva göras.

Arbetsgruppen för ny bana i Skåne kommer inom den närmaste månaden att redovisa sitt förslag med tre markområden, varav Bara kommer vara ett av de mer intressanta. Redovisningen kommer även innefatta den inledande diskussion som förts med tänkbara finansiärer då det finns ett intresse från externt håll att finansiera en ny galoppanläggning i Skåne.

Baserat på detta kommer Svensk Galopp göra en s k ”feasibility study” som inkluderar att säkerställa att marken fyller kraven för framtida galoppanläggning, identifiera vad som ska byggas och i vilka etapper, fastställa finansieringsbehov och ekonomisk analys samt genomföra fördjupad dialog med markägare och finansiärer för att tidigt i processen fastställa förutsättningar.

Baserat på detta kommer styrelsen och fullmäktige att kunna fatta beslut.”

Gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne jobbar nu vidare för att landa i det mest optimala alternativet för en ny galoppanläggning i Skåne, som ska skapa nya utvecklingsmöjligheter inte bara för Skåne utan för Skandinavisk galopp i sin helhet. Ta hand om befintliga hästägare, tränare och skapa en positiv framtidstro som ska ge flera hästägare, tränare, uppfödare och övriga som berörs av Svensk Galoppsport.

Vid vår höststämma avtackade SFK Christian Holm för alla de åren han har varit speaker och referent vid våra tävlingar samt också för många år som ledamot i SG fullmäktige. Christian har varit mycket tydlig och engagerad i sitt framträdande som speaker. Även Bo Gunnar Paulsson avtackades som ledamot i fullmäktige efter många år. Båda har varit trogna och alltid ställt upp lojalt vid förmöten och möten inom SG. Tack än en gång och allt väl framöver!

Galoppåret avslutas med två gemensamma aktiviteter i december, där vi kan träffas under trevliga former och minnas det gångna året och ta oss an ett nytt galopp år 2022, med förhoppnings god vind i seglen.

Vi träffas i Törringelund på kvällen den 16 december för sedvanligt julbord samt firandet av årets champions på Jägersro Galopp, se bifogad inbjudan. OBS; biljetter går först att boka efter lunch, fredag den 12 november.

Sedan återhämtar vi oss efter allt julstök den 26 december för att följa tävlingarna på Kempton Park Racecourse, du kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Vi har bokat John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV och tittar på de Engelska sändningarna. Det kommer att serveras traditionell Engelsk pubmat. Vi återkommer med särskild inbjudan till denna dag.

Hoppas vi ses vid dessa evenemang.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Julbord och firande av årets champions på Jägersro Galopp

Vi ses på anrika Törringelund (mellan Svedala och Oxie) torsdagen den 16 december och äter ett gott julbord.

Datum och tid: Torsdag 16 december kl. 18.00

Plats: Törringelund

Pris: 355 kr/person inkl. en alkoholfri dryck.

Annan dryck kan köpas på plats.

Förköp gäller. Det görs senast 6 december via shop.svenskgalopp.se

Frågor? Kontakta mimmi.jarl@svenskgalopp.se

Alla är mycket välkomna!

Jägersro Galopp/Svensk Galopp AB

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 7 oktober

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 211007.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 11 210902.

Möten på Jägersro med SGAB:s ordförande Anders Lilius, SGAB:s ledamot Jan Ohlsson, Travet, tränarna samt fullmäktigegruppen har genomförts.

Jan Kleerup har träffat och informerat alla sällskapen om gruppens arbete med ny bana i Skåne.

Anna Thelander rapporterade att julbord med firande av Jägersro champions kommer att genomföras i år. Återkommer med datum och plats.

Möte mellan Pembert & Co, Travet och galoppen ang. restaurangens kvalitetsnivå har genomförts.

Vid tävlingskommitténs möte den 24 september togs tävlingsprogrammet för 2022 med några kvällstävlingar upp. Vidare så enades kommittén om att föreslå förändringar vad gäller användandet av spö.

Alexandra Granroth presenterade namnen på dem som ingår i Strategikommittén tillsammans med henne, Carolina Bengtsson och Camilla Osterman. Gruppen har diskuterat att ha en träff för hästägarna under december månad.

Ordförande rapporterade om sponsringen av ponnygaloppen den 10 oktober. Efter sista loppet kommer det att grillas korv och lämnas information till alla om SFK.

Nästa styrelsemöte är den 4 november kl. 16.00

SFKs månadsbrev för oktober 2021

Galoppvänner. Nu har hösten på allvar kommit och i söndags gick det lite i SFKs anda med Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning (Listed), som har avgjorts på Jägersro sedan 1938, då det var 50 år sedan SFK bildades.

Vidare så avslutades tävlingsdagen med tre ponnylopp, vilka sponsrades av SFK, samt korvgrillning med lite eftersnack med de unga ryttarna och deras föräldrar.

Dagen gick annars i Baker Tillys anda. Stor eloge till vår medlem, Kristina Anderson, som med stort engagemang åter igen var partner för dagen och tog hit strax under 150 personer med anknytning till Baker Tilly.

Förra årets vinnare Suspicious Mind, blev även årets vinnare med Gold Tyranny som tvåa. I det andra Listed loppet, Peas And Carrots Mile, fick favoriten Duca Di Como se sig besegrad av Plantstepsdream, vilken har haft en fantastisk fin säsong. Två fina hemmasegrar av två mycket bra hästar.

Fantastiskt positivt att följa ponnygaloppen med så inspirerande utövare. Många timmars förberedelser har gjorts med diverse målningar och andra utsmyckningar av hästarna. Här gäller det att fånga upp dessa ungdomar för sportens framtid.

SG styrelse har utsett en ny arbetsgrupp för att hitta lösningar tillsammans med Skånska Travsällskapet (STS) avseende kommande års träningsförhållanden på Jägersro. I gruppen ingår Anders Lilius, Harald Dörum och Håkan Birger samt som adjungerande advokat Johan Gadd och som kontaktperson för tränarna på Jägersro, Jessica Long.  Förhandlingar pågår med STS och vi återkommer med mer information då dessa har nått någon form av resultat.

Arbetet med att hitta mark för ny bana i Skåne fortskrider och i princip två områden börjar mer att framträda. Det är den nerlagda golfbanan vid Sturup samt marken vid Bara. Reservalternativ finns, men dessa ser i dagsläget ut som sämre alternativ av olika orsaker.

Det är ibland ganska så nedslående att lyssna på vissa personers ständigt negativa tongångar avseende vår sports framtid med bana i Skåne, etc. Det läggs ned oerhört mycket tid och möda av flera personer för att hitta så bra lösningar som möjligt för mark till ny bana och också för att få till så bra träningsförhållanden som möjligt på Jägersro för de åren vi blir kvar där.

Förändringar pågår ständigt i vår omvärld och så också inom vår sport. Försök att se lite positivt på de möjligheter vi har för att utveckla galoppsporten och med förutsättningarna för en ny bana i Skåne. Arbete pågår för att hitta optimala lösningar för finansiering samt att hitta olika affärslösningar för driften av den nya banan.

Helgen den 23 – 24/10 kommer SG att hålla Rådslag och Höststämma här i Malmö. Vi ser det som mycket positivt att åter igen kunna mötas och försöka hitta gemensamma lösningar för galoppsportens framtid. Det är inte samma sak att sitta och tycka till bakom en skärm, som att sitta tillsammans och ventilera respektives åsikter. Alla måste nu lägga allt gammalt bakom sig, fokusera på de problem vi har framför oss och hitta lösningar där vi alla behöver ge och ta för att komma framåt.

SFK bjuder in till en traditionell Brittisk Boxing Day!

Den 26/12 är det Boxing Day, eller St Stephen’s Day i Storbritannien. St Stephen är hästarnas skyddshelgon, och denna dag vigs åt antingen rävjakt eller ett besök på galoppbanan.

I England har man stora lopp hela helgen på Kempton Park Racecourse och nu ska Ni få möjligheten att följa dessa tillsammans med oss! Vi återkommer med vilken dag vi följer tävlingarna.

Vi bokar John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV, tittar på de engelska sändningarna, Ni kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Det kommer att serveras traditionell engelsk pubmat.

Boka in dagarna i er kalender så ser vi till att Ni får en riktigt härlig dag med galopp i världsklass mitt i vinterrusket! Mer info kommer!

SFK styrelse