Styrelsens månadsbrev januari 2024

God fortsättning på 2024 och med förhoppningar om att vi alla får ett bra och intressant år för vår galoppsport.

Vintern har gjort sig påmind under den senaste tiden och vi får hoppas att den blir kortvarig, för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt inför kommande galoppsäsong.

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och ekonomiskt ser resultatet för 2023 bra ut, vilket vi återkommer med i vår årsberättelse. Vi deltar i SG förhandlingar med Skånska Travsällskapet (STS) avseende träningsmöjligheterna på Jägersro samt i styrgruppen för projektet i Bara. Mer om detta längre ned i brevet.

Svensk Galopps ordförande avgår

På kvällen den 10 januari genomfördes ett ordförandemöte mellan ordförandena i SFK, Stockholms Galoppsällskap (SGS) och Göteborgs Galoppsällskap (GGS).

Denna typ av möten sker ganska så regelbundet och då oftast också med SG ordförande närvarande, dock inte den 10 januari. Ganska så omgående påtalade ordföranden för SGS att SGS avsåg att påkalla en extrastämma för
misstroendeförklaring mot SG ordförande.

En diskussion startade och där egentligen inte ordföranden för SGS kunde redovisa några allvarliga brister, utan mest tyckanden i detaljer som tydligen inte hade fallit i smaken för SGS. Mötet gav inget konkret resultat, utan får mest anses som ett informationsmöte där SGS redan hade bestämt sig. Efter mötet sände SGS in påkallande av extrastämma till SG styrelse enligt följande:

Till styrelsen för Svensk Galopp.
Med anledning av bristande förtroende för Svensk Galopps ordförande Anna Sundberg vill Stockholms Galoppsällskap kalla till en extra stämma för att pröva om Anna Sundberg har Sällskapens förtroende.

Bro Park 2024-01-10
Stockholms Galoppsällskap
Eva McLaren

På morgonen den 11 januari avgick sedan Anna Sundberg på eget initiativ som ordförande för SG. Det kan i alla fall konstateras att vi inom SFK har haft fullt förtroende för Anna och tf VD, Anders Gustavsson, på det sätt de tagit tag i de stora problem som SG brottas med.

Ny galoppbana i Skåne

Under jul- och nyårshelgerna har arbetet i projektet gått ner något i intensitet men inte på något sätt avstannat. Nya möten med Länsstyrelsen och Svedala kommun har hållits om planprocessens olika delmoment, utredningar och tillstånd. Offerter har börjat komma in för delar av anläggningen som kommer att bearbetas vidare tillsammans med leverantörer.

Vidare kommer interna möten inom Svenska Galopp genomföras för att arbeta vidare med hyresavtalet och dess olika bilagor, t. ex. kravspecifikationen. Ett arbete har också gjorts att uppdatera, den sedan tidigare framtagna, riskanalysen utifrån där projektet befinner sig just nu. En riskanalys är en naturlig del av alla projektet för att säkra upp den lagda projektplanen och tidplanen.

Som vi tidigare informerat i månadsbreven så är statusen fortfarande att projektet i stort sett ligger i fas när det gäller projektplan och tidplan.

Firande

Svensk Galopps Gala kommer att genomföras i Malmö den 17 februari. Gå in på Svensk Galopps hemsida under Kalendarium och boka biljetter via Tickster.

Vinteraktiviteter

Som vi tidigare har meddelat, så undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Preliminärt kommer vi att bjuda in till gemensam mat och umgänge för att heja på Slava Ukraini i Saudi Cup, kvällen den 24/2! Vi återkommer med mer information.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi vill påminna om att vi i styrelsen har beslutat om att bilda en hästägarkommitté inom SFK. Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

Förhandlingar mellan SG och STS pågår och är inne i en slutfas. Slutligt beslut på förslaget efter förhandlingarna kommer att tas på SG extrastämma den 31 januari.

Deltagande i SG kommittéer för 2024

Ur SFK deltar vi enligt följande.

Licens- och utbildningskommittén: Catarina Genberg och Ingrid Önning
Tävlingskommittén: Håkan Birger och Jessica Long
Avelskommittén: Jessica Long
Arbetsgruppen för hästvälfärd: Alexandra Granrot

Informationsmöte

SFK kommer att genomföra ett informationsmöte på Jägersro för sina medlemmar den 1 februari kl 18.00. Vi återkommer med inbjudan och agenda.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben