Styrelsens månadsbrev februari 2024

Vintern kommer och går samt vårkänslorna kommer fram med att dagarna blir längre. Träningen av hästarna har kommit igång på allvar och vi följer internationell galoppsport fram till vårpremiären i april. Svensk Galopp genomförde extrastämma den 31 januari och vi inom SFK genomförde en informationskväll den 1 februari. Mer om detta längre ned i vårt brev.

Ny galoppbana i Skåne

Arbetet med planprocessen fortsätter enligt plan i projektet. Stort fokus just nu är alla de olika utredningar och tillstånd som behövs till detaljplanearbetet. VA-utredning, dagvattenutredning, hydrogeologisk utredning och strandskydd är exempel på sådana utredningar och tillstånd.

Parallellt fortsätter fördjupningen av kravspecifikationen och framtagning av hyresavtal. Projektet följer också övriga byggprojekt inom området Bara Söder för att skapa möjligheter till synergier i det kommande anläggningsarbetet. Slutligen sker samtal och sonderingar inom eventbranschen som ett led i att kunna nyttja anläggningen för andra aktiviteter och arrangemang.

Stallrunda

Traditionell Stallrunda planeras att genomföras den 23 mars. Boka in detta datumet och vi återkommer med särskild inbjudan.

Vinteraktiviteter

Som vi tidigare har meddelat, så undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Vi ses på Sir Toby´s i Malmö den 24 februari under sen eftermiddag/kväll, ingen bordsbokning behövs. Vi återkommer med exakta tider för tävlingarna. Vi planerar även för att vi ska kunna följa tävlingsdagen med Grand National den 13 april.

Hästägarkommitté inom SFK

Vi behöver alla hjälpas åt med att få fram åtgärder för att öka antalet hästar i träning. Syftet är att arbeta fram strategiska åtgärder i smått och stort för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se

Framtida träningsmöjligheter vid Jägersro

SG genomförde en extrastämma den 31 januari där huvudpunkten var att fullmäktige skulle besluta om att SG skulle ingå ett tilläggsavtal som innebär att Husiefältet inte längre ska hyras av SG för träning. Frågan bordlades då inte alla detaljer var färdigförhandlade med Skånska Travsällskapet, Fortsättning följer.

Informationsmöte

SFK genomförde ett informationsmöte den 1 februari med en bra och intressant information från deltagare i Bara projektet. Det kan konstateras att planen håller för fortsatt projektering och arbete för diverse tillstånd. Även möjligheter för användning av anläggningen för ökade intäkter redovisades.

Årsstämma

SFK styrelse har för avsikt att genomföra vår årsstämma den 6 maj. Vi återkommer med kallelse till stämman.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

För Dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften, är det nu dags att betala denna för 2024 som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben