Styrelsens månadsbrev december 2023

Året närmar sig nu sitt slut och galoppsäsongen avslutades lite rumphugget på Bro Park i lördags. Vi börjar redan nu längta till nästa års säsong med premiär i april.

Det år vi nu har bakom oss har präglats av stora framgångar för våra tränare och ägare och, vilket förtjänar att upprepas, våra svenskuppfödda hästar. Naturliga höjdpunkter är bland annat Ayanis segrar i Voterlöpning, Derbyt och Hurricane-löpning samt dubbelsegern i Svenskt Oaks för American Zodiac och Déjà Vu.

Vi var ett 80-tal som firade våra lokala champions på Jägersro den 9 december under trevliga former i ett lite nytt koncept, vilket var mycket uppskattat. Stort tack till Svensk Galopp och Anna med flera för ett trevligt arrangemang!

Lördagen den 17 februari arrangerar Svensk Galopp den årliga Galoppgalan där våra nationella champions skall firas. Även i år är arrangemanget förlagt till Malmö Live. Boka redan nu in dagen, mer info kommer inom kort via Svensk Galopps kanaler. Nomineringarna till de olika kategorierna tillkännagavs i lördags och du hittar dem här: Vilka blir Årets hästar 2023? Här är nomineringarna! – Svensk Galopp

Tävlingsprogrammet för 2024 klart

Tävlingsprogrammet för 2024 har nu tagits fram via SG:s tävlingskommitté. En utvärdering och översyn har gjorts, vilket lett till att antalet tävlingsdagar har justerats ned något för att skapa större startfält och undvika inställda löpningar. Ett färre antal tävlingsdagar innebär även lägre anläggningskostnader, vilket bidrar till att förbättra Svensk Galopps ansträngda ekonomi. Tävlingskalendern för 2024 hittar du här: Tävlingskalendern för 2024 – Svensk Galopp .

Hästägarkommitté inom SFK

Vi ser som bekant en vikande trend i antalet hästar i träning och vi behöver öka vårt fokus på att attrahera såväl befintliga som nya hästägare och därmed få till ett ökat antal hästar i träning. De skånska hästägarnas intressen har tidigare tillvaratagits av Skånes Galoppsällskap (SGS) som tyvärr har fört en alltmer tynande tillvaro de senaste åren.

Efter en dialog med företrädare för hästägarna har styrelsen i SFK beslutat att vi skall bilda en hästägarkommitté inom SFK. Syftet är att öka fokus på att bättre ta tillvara hästägarnas perspektiv och förväntningar samt arbeta fram strategiska åtgärder för att utveckla hästägandet. Vi söker nu de SFK-medlemmar som är intresserade av att ingå i hästägarkommittén, anmäl ditt intresse via info@skanskafaltrittklubben.se .

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Projektet arbetar vidare med de olika processer som beskrevs i förra månadsbrevet. Planprocessen med Svedala kommun är igång där resurser på kommunen jobbar tillsammans med projektutvecklingsbolaget Bara Hippodrom för att driva frågan om en ny detaljplan framåt. Ett möte med Länsstyrelsen har hållits för att definiera de olika utredningar och tillstånd som kommer att behövas för processen. En tidig budgetkalkyl för hela anläggningen är framme, som kommer att ligga till grund för den fortsatta projekteringen och kostnadsberäkningen. Bara Hippodrom begär in offerter för t ex stallar som ett led i att fördjupa och konkretisera utformningen av stallområdet. Parallellt arbetar Bara Hippodrom vidare med Svensk Galopp gällande kommande hyresavtal och de delar som är kopplade till avtalet.

I stort sett är tidsplanen i fas och en bit in i på nästa år är planen att nya steg ska kunna tas i projektet.

Galoppsport i vinter

Som nämndes i förra månadsbrevet undersöker vi möjligheter och lämpliga tillfällen att under vintermånaderna arrangera sändningar från galopptävlingar ute i världen som också passar in på tider för att samtidigt äta en bit mat och umgås. Vi återkommer om detta.

Träningsmöjligheter vid Jägersro på väg att lösas

Vid Svensk Galopps årsstämma den 11 juni beslutades det att återuppta samtalen med Skånska Travsällskapet (STS) avseende Husiefältet på Jägersro. STS har sedan några år tillbaka beslutat om att bygga sin nya tävlingsanläggning där, vilket förutsätter att SG ska ”släppa” fältet i förtid för byggnation. SG har avtal som sträcker sig till och med den 31 december 2026. I början av året blev de galopptränare som hyr stallar av STS på Jägersro uppsagda för avflyttning den 31 december 2023.

Detta har satt SG i en svår situation, eftersom alla galopptränare förutom två hyr av STS. Väljer SG att fullfölja avtalet så avvecklar vi i princip de större tränarna på Jägersro och går vi STS tillmötes med att avtalet för fältet upphör den 1 april 2024 förändras träningsmöjligheterna, framförallt vintertid då endast tävlingsbanan finns tillgänglig för träning.

Förhandlingar har under hösten skett mellan STS och de tränare som hyr stallar av STS samt mellan STS och SG. Dessa förhandlingar har nu kommit så långt att ett avtal håller på att tas fram för att i början av nästa år läggas fram för SG fullmäktige för beslut.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Du kan redan nu betala medlemsavgiften för nästa år som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn. Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med fortsatta fina skånska framgångar på banorna under 2024!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben