Styrelsens månadsbrev oktober 2003

Så har då hösten gjort sitt intåg på allvar och vi går mot mörkare och regnigare tider.

När vi summerar en osedvanligt varm septembermånad kan vi konstatera att det inte blev några större skånska framgångar på Breedersdagen och Cupdagen. Istället var det våra vänner från Danmark, Norge och Bro som hade stora framgångar. Mest imponerande var kanske Duca di Comos återkomst i Nickes och Espen Hills bejublade seger i Cupen. Ännu ett kvitto på att svenskuppfött står sig väl!

På hemmaplan fick vi se Lennart Jr Reuterskiöld visa upp två fina tvååringar i auktionslöpningen den 24 september medan Rosengårdslöpningen vanns av fina Miss Wintown, som verkar stortrivas på Jägersros dirttrack. Vi blickar nu fram emot SFK-dagen nu på söndag den 8 oktober med flera fina löpningar. Efter de ordinarie tävlingarna genomförs ett antal lopp inom ponnygaloppen med sponsring från SFK. Stanna gärna kvar och heja på våra unga aktiva.

Åringsauktionerna avklarade – svenskuppfött eftertraktat, inte bara på hemmaplan!

Först ut var åringsauktionen på Bro park den 19 september, 37 hästar gick slutligen genom ringen, varav hela 22 st återropades av uppfödarna. Av de sålda hästarna blev Wesley, uppfödd av Tor Harry Sigfridsson, bäst betald med 255.000 kr. Vi noterar att minst två hästar köptes till Skåne. Vid den danska åringsauktionen på York den 22 september gick 89 hästar genom ringen, varav 41 st återropades och 47 st såldes. Bäst betalda häst blev en hingst efter Study of Man u Seaside Song uppfödd av York stuteri som såldes för 520.000 DKK. Näst bäst betalda häst blev Pernilla Nilssons uppfödning American Queen (Cracksman u American Mon Amie) som såldes för 500.000 DKK. Ett femtontal hästar hamnade i Skåne. Av de tio bäst betalda hästarna på York var hela 6 st svenskuppfödda. Vi kan konstatera att svenskuppfött är eftertraktat i våra två västliga grannländer!

Vi noterar också att några av våra hemmatränare tillsammans med några av sina ägare varit över på Irland vid Goffs Orby Sale. Det ropades hem sex välstammade hästar, en hingst till Stall Seaside och två hingstar till Paul Jarlsbo/Mac Racing som alla kommer i träning hos Francisco Castro. Vidare ropade Hästgruppen i Lund in två hingstar och Bo Jacobsson ett sto, dessa tre hästar kommer att sättas i träning hos Fredrik Reuterskiöld.

Kort uppdatering från projektet Bara Galopp och arbetet med ny galoppbana i Skåne

Den 26 september genomfördes ett informationsmöte gällande ny galoppanläggning i Bara för alla intresserade. Antingen kunde man vara med på plats på Tejarps Gård eller följa mötet via Zoom.

Projektgruppen informerade om statusen i projektet och processen framåt. Just nu har Projektutvecklingsbolaget fokus på den planprocess som måste starta tillsammans med Svedala kommun, för att en ny detaljplan ska komma på plats för det markområde där galoppanläggningen ska ligga. Parallellt med det jobbar Svensk Galopp, tillsammans med Projektutvecklingsbolaget, med en fördjupad och detaljerad kravspecifikation.

Hade ni inte möjlighet att närvara på informationsmötet kan man se det i efterhand via denna länk: Bara Galopp: Se tisdagens informationsmöte i repris – Svensk Galopp

Aktuellt inom SG, kommittéer mm

Under september månad så har såväl avelskommittén som tävlingskommittén haft möten. Från avelskommittén kommer oroande siffror för antalet födda föl i Sverige, vilket fortfarande minskar. Åter igen kommer påtryckningar om att stänga Svenskt Derby. Stockholms Galoppsällskap har haft möte om just detta, och kommit fram till att Svenskt Derby bara ska vara öppet för skandinaviskt födda hästar samt att en motion är insänd för att behandlas vid SG höstmöte. Vi lär få återkomma om detta.

Vid Tävlingskommittén har nästa års tävlingsprogram behandlats och det syns inga större förändringar av upplägget mot innevarande år.

SG:s rådslag och höststämma

Som vi informerade om redan i förra månadsbrevet är våra fullmäktigeledamöter kallade till Svensk Galopps rådslag och höststämma i Stockholm den 28-29 oktober. Förutom sedvanliga ärenden på höststämman så som till exempel ekonomiskt utfall för årets första sex månader och val av ledamöter till valberedning, kommer även fyllnadsval av ordinarie styrelsemedlemmar att genomföras.

Rådslagets agenda kommer sannolikt att innehålla en redovisning av den verksamhetsgenomlysning det beslutades om vid stämman i juni samt ett antal frågor kopplade till SG:s strategiska plan, såsom långsiktig ekonomi, tillväxt mm.

Höststämma i SFK

Vi påminner om att höststämman i SFK är inplanerad till måndagen den 6 november kl 18, reservera tiden!

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben