Styrelsens månadsbrev november 2021

Galoppsäsongen 2021 lider mot sitt slut

Om vi börjar med det sportsliga på Jägersro, så blev det en riktigt hård uppgörelse i Kriteriet, mellan Hear The Drums och Tin Win. Där Hear The Drums stod som segrare med minsta möjliga marginal. Nils Petersen tränar och Carlos Lopez red Hear The Drums till en mycket knapp seger. Tin Win som tränas av Lennart Jr Reuterskiöld och reds av Jacob Johansen.

Ett stort grattis till Lennart och Jaqueline Henriksson som fött upp Tin Win och till ägaren Stall Zada.

Bland övriga goda prestationer under kriteriedagen bör nämnas Fredrik Reuterskiöld tränade Fast Forward, Steinar, tränad av Susanne Berneklint och Jessica Long tränade Appelaia. Ägare till dessa tre är i tur och ordning, Stall Forever, Hästgruppen i Lund AB och Stall Perlen.

Vi vill i Skånska Fältrittklubben framföra ett stort tack till Stall Perlen för deras sponsring av den fina dagen på Jägersro.

För att kunna fortsätta att utveckla sporten nationellt framöver, krävs ett antal viktiga parametrar i närtid och i framtid.

Vi måste inom de tre sällskapen tillsammans med SGs styrelse, dra åt samma håll, göra det vi är bäst på inom respektive sällskap. Ta lärdom av varandras goda erfarenheter och lära av varandras misstag. Det känns som vi är på väg åt rätt håll, nu efter ett antal turbulenta år och därtill en pandemi som har förhindrat oss att träffas fysiskt och diskutera de olika frågeställningarna som dyker upp med jämna mellanrum.

Höstmötet avhölls i år i Malmö den 23-24 oktober. Första dagen fokuserade fullmäktige och SGs styrelse på vilket sätt vi kan utveckla galoppsporten för våra alla olika intressenter. Hästägare, tränare, uppfödare och alla övriga som är involverade i sporten. Ett möte som i gruppform diskuterade mellan sällskapen om olika framgångsfaktorer framöver. Mötet avhölls i mycket positiv anda och nu gäller det att gå från ord till handling. Det har vi alla ett ansvar för att det sker, om inte, så fortsätter kräftgången för vår sport.

På höstmötet presenterade vår nya VD Harald Dörum sig, han gav sin syn på vilka möjligheter som vi har att utveckla och förnya vår sport framöver. Harald har med sin stora erfarenhet och sitt internationella nätverk alla möjligheter att föra Skandinavisk galoppsport framåt. Men då krävs att han får fullt stöd och förtroende från såväl de tre sällskapen som från SGs styrelse.

Den 4 november avhölls SFKs höststämma med ett glädjande stort antal deltagare där också flertalet deltog på den efterföljande middagen. (Det finns ett behov att snacka galopp tillsammans efter pandemin). På SFKs höststämma deltog vår VD Harald Dörum och delade sin syn på galoppens framtid, en uppskattad och upplyftande presentation.

Vidare presenterade gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne var arbetet för detta projekt befinner sig i nuläget. Några alternativ finns kvar att syna innan slutrapport skall delges SGs styrelse i slutet av november månad. Länsstyrelsen i Skåne har nu tagit beslut om hur marken i Bara ska klassas om den blir använd som galoppanläggning.

Beslutet som skickats till de tre ordföranden i respektive sällskap citerades på mötet enligt uppdrag från SGs styrelse och löd som följer.

”Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Skåne avseende överklagande av beslutet från Svedala kommun om klassificering av marken i Bara. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut som innebar att marken skulle klassificeras som ”Känslig markanvändning”. Länsstyrelsen anser att marken ska klassas som ”Mindre känslig markanvändning” om den ska användas till en galoppbana, och då ska inte de omfattande saneringsåtgärder som diskuterats behöva göras.

Arbetsgruppen för ny bana i Skåne kommer inom den närmaste månaden att redovisa sitt förslag med tre markområden, varav Bara kommer vara ett av de mer intressanta. Redovisningen kommer även innefatta den inledande diskussion som förts med tänkbara finansiärer då det finns ett intresse från externt håll att finansiera en ny galoppanläggning i Skåne.

Baserat på detta kommer Svensk Galopp göra en s k ”feasibility study” som inkluderar att säkerställa att marken fyller kraven för framtida galoppanläggning, identifiera vad som ska byggas och i vilka etapper, fastställa finansieringsbehov och ekonomisk analys samt genomföra fördjupad dialog med markägare och finansiärer för att tidigt i processen fastställa förutsättningar.

Baserat på detta kommer styrelsen och fullmäktige att kunna fatta beslut.”

Gruppen för en ny galoppanläggning i Skåne jobbar nu vidare för att landa i det mest optimala alternativet för en ny galoppanläggning i Skåne, som ska skapa nya utvecklingsmöjligheter inte bara för Skåne utan för Skandinavisk galopp i sin helhet. Ta hand om befintliga hästägare, tränare och skapa en positiv framtidstro som ska ge flera hästägare, tränare, uppfödare och övriga som berörs av Svensk Galoppsport.

Vid vår höststämma avtackade SFK Christian Holm för alla de åren han har varit speaker och referent vid våra tävlingar samt också för många år som ledamot i SG fullmäktige. Christian har varit mycket tydlig och engagerad i sitt framträdande som speaker. Även Bo Gunnar Paulsson avtackades som ledamot i fullmäktige efter många år. Båda har varit trogna och alltid ställt upp lojalt vid förmöten och möten inom SG. Tack än en gång och allt väl framöver!

Galoppåret avslutas med två gemensamma aktiviteter i december, där vi kan träffas under trevliga former och minnas det gångna året och ta oss an ett nytt galopp år 2022, med förhoppnings god vind i seglen.

Vi träffas i Törringelund på kvällen den 16 december för sedvanligt julbord samt firandet av årets champions på Jägersro Galopp, se bifogad inbjudan. OBS; biljetter går först att boka efter lunch, fredag den 12 november.

Sedan återhämtar vi oss efter allt julstök den 26 december för att följa tävlingarna på Kempton Park Racecourse, du kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Vi har bokat John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV och tittar på de Engelska sändningarna. Det kommer att serveras traditionell Engelsk pubmat. Vi återkommer med särskild inbjudan till denna dag.

Hoppas vi ses vid dessa evenemang.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben

Julbord och firande av årets champions på Jägersro Galopp

Vi ses på anrika Törringelund (mellan Svedala och Oxie) torsdagen den 16 december och äter ett gott julbord.

Datum och tid: Torsdag 16 december kl. 18.00

Plats: Törringelund

Pris: 355 kr/person inkl. en alkoholfri dryck.

Annan dryck kan köpas på plats.

Förköp gäller. Det görs senast 6 december via shop.svenskgalopp.se

Frågor? Kontakta mimmi.jarl@svenskgalopp.se

Alla är mycket välkomna!

Jägersro Galopp/Svensk Galopp AB

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 7 oktober

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 211007.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 11 210902.

Möten på Jägersro med SGAB:s ordförande Anders Lilius, SGAB:s ledamot Jan Ohlsson, Travet, tränarna samt fullmäktigegruppen har genomförts.

Jan Kleerup har träffat och informerat alla sällskapen om gruppens arbete med ny bana i Skåne.

Anna Thelander rapporterade att julbord med firande av Jägersro champions kommer att genomföras i år. Återkommer med datum och plats.

Möte mellan Pembert & Co, Travet och galoppen ang. restaurangens kvalitetsnivå har genomförts.

Vid tävlingskommitténs möte den 24 september togs tävlingsprogrammet för 2022 med några kvällstävlingar upp. Vidare så enades kommittén om att föreslå förändringar vad gäller användandet av spö.

Alexandra Granroth presenterade namnen på dem som ingår i Strategikommittén tillsammans med henne, Carolina Bengtsson och Camilla Osterman. Gruppen har diskuterat att ha en träff för hästägarna under december månad.

Ordförande rapporterade om sponsringen av ponnygaloppen den 10 oktober. Efter sista loppet kommer det att grillas korv och lämnas information till alla om SFK.

Nästa styrelsemöte är den 4 november kl. 16.00

SFKs månadsbrev för oktober 2021

Galoppvänner. Nu har hösten på allvar kommit och i söndags gick det lite i SFKs anda med Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning (Listed), som har avgjorts på Jägersro sedan 1938, då det var 50 år sedan SFK bildades.

Vidare så avslutades tävlingsdagen med tre ponnylopp, vilka sponsrades av SFK, samt korvgrillning med lite eftersnack med de unga ryttarna och deras föräldrar.

Dagen gick annars i Baker Tillys anda. Stor eloge till vår medlem, Kristina Anderson, som med stort engagemang åter igen var partner för dagen och tog hit strax under 150 personer med anknytning till Baker Tilly.

Förra årets vinnare Suspicious Mind, blev även årets vinnare med Gold Tyranny som tvåa. I det andra Listed loppet, Peas And Carrots Mile, fick favoriten Duca Di Como se sig besegrad av Plantstepsdream, vilken har haft en fantastisk fin säsong. Två fina hemmasegrar av två mycket bra hästar.

Fantastiskt positivt att följa ponnygaloppen med så inspirerande utövare. Många timmars förberedelser har gjorts med diverse målningar och andra utsmyckningar av hästarna. Här gäller det att fånga upp dessa ungdomar för sportens framtid.

SG styrelse har utsett en ny arbetsgrupp för att hitta lösningar tillsammans med Skånska Travsällskapet (STS) avseende kommande års träningsförhållanden på Jägersro. I gruppen ingår Anders Lilius, Harald Dörum och Håkan Birger samt som adjungerande advokat Johan Gadd och som kontaktperson för tränarna på Jägersro, Jessica Long.  Förhandlingar pågår med STS och vi återkommer med mer information då dessa har nått någon form av resultat.

Arbetet med att hitta mark för ny bana i Skåne fortskrider och i princip två områden börjar mer att framträda. Det är den nerlagda golfbanan vid Sturup samt marken vid Bara. Reservalternativ finns, men dessa ser i dagsläget ut som sämre alternativ av olika orsaker.

Det är ibland ganska så nedslående att lyssna på vissa personers ständigt negativa tongångar avseende vår sports framtid med bana i Skåne, etc. Det läggs ned oerhört mycket tid och möda av flera personer för att hitta så bra lösningar som möjligt för mark till ny bana och också för att få till så bra träningsförhållanden som möjligt på Jägersro för de åren vi blir kvar där.

Förändringar pågår ständigt i vår omvärld och så också inom vår sport. Försök att se lite positivt på de möjligheter vi har för att utveckla galoppsporten och med förutsättningarna för en ny bana i Skåne. Arbete pågår för att hitta optimala lösningar för finansiering samt att hitta olika affärslösningar för driften av den nya banan.

Helgen den 23 – 24/10 kommer SG att hålla Rådslag och Höststämma här i Malmö. Vi ser det som mycket positivt att åter igen kunna mötas och försöka hitta gemensamma lösningar för galoppsportens framtid. Det är inte samma sak att sitta och tycka till bakom en skärm, som att sitta tillsammans och ventilera respektives åsikter. Alla måste nu lägga allt gammalt bakom sig, fokusera på de problem vi har framför oss och hitta lösningar där vi alla behöver ge och ta för att komma framåt.

SFK bjuder in till en traditionell Brittisk Boxing Day!

Den 26/12 är det Boxing Day, eller St Stephen’s Day i Storbritannien. St Stephen är hästarnas skyddshelgon, och denna dag vigs åt antingen rävjakt eller ett besök på galoppbanan.

I England har man stora lopp hela helgen på Kempton Park Racecourse och nu ska Ni få möjligheten att följa dessa tillsammans med oss! Vi återkommer med vilken dag vi följer tävlingarna.

Vi bokar John Scotts Pub på Jägersro, där det finns storbilds-TV, tittar på de engelska sändningarna, Ni kommer att få se några av de finaste hinderloppen i England. Det kommer att serveras traditionell engelsk pubmat.

Boka in dagarna i er kalender så ser vi till att Ni får en riktigt härlig dag med galopp i världsklass mitt i vinterrusket! Mer info kommer!

SFK styrelse

Kallelse till Höststämma i Skånska Fältrittklubben

Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Höststämma torsdagen den 4 november kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.

Via nedanstående länk finns föredragningslista och övrig info. Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter kommer att sändas ut/publiceras separat.

> Kallelse och föredragningslista till SFK:s höststämma 2021

Anteckningar från Informationsmöte med Skånska Fältrittklubben 9 september 2021

Plats: Derby Club, Jägersro.
Deltagare: 66 st. medlemmar

1. Information från SFK:s ordförande

Ordförande öppnade mötet och presenterade styrelsen.
Möte mellan sällskapens ordföranden och SG genomfördes den 6 september. SG:s nya CFO, Mats Engen presenterades och sedan fördes samtal kring bl a följande punkter:

• Långsiktigt syfte ordförandedialogen
• Sällskapens bild av galoppens status och problem
• Inkomna frågor till SG eller sällskapen
• SG styrelse bild av galoppens status
• Önskade prioriteringar

Långsiktigt syfte är en ordförandedialog som bygger på öppnare och närmre samtal mellan sällskapen. Det är hög tid att vi stödjer varandra, samlas runt våra gemensamma mål och arbetar tillsammans för att nå dessa.

Nästa möte är i november.

Gå gärna in på SG:s hemsida och läs anteckningarna från mötet.

SG:s höststämma bli den 23 – 24 oktober i Malmö.

2. Ekonomi SFK

Kassören rapporterade om halvårsbokslutet och att medlemsantalet ökat under året.

3. Kommittéer

a) Tävlingskommittén
Ordförande presenterade ledamöterna i gruppen, ur SFK Håkan Birger och Jessica Long.
Det arbetas med regler för hur spöet kan användas, vilket ska försöka samordnas med Danmark inför 2022. Det blir ungefär samma tävlingsprogram 2022 som 2021.
Önskemål från SFK om att få två kvällslöp, ett i juni och ett i juli.
Nästa år genomförs två auktionslöp, ett på Bro Park och ett på Jägersro, med en prissumma om 500 000 kr per löpning.

b) Licenskommittén
Anja Rhodin presenterade gruppen som handhar licens- och utbildningsfrågor. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning.

4. SG Extrastämma, vintergalopp

En extrastämma kommer att hållas den 30 september 2021, digitalt, angående vintergalopp eller ej för nästa år.

5. Nyheter Jägersro Galopp

Anna Thelander och Mimmi Jarl rapporterade om den varumärkesplattform som är utarbetad av SG. Följarna på sociala medier har ökat med 23 % sedan 2019. Det har blivit cirka 10 000 nya följare.
Baker Tilly är samarbetspartners på SFK-dagen den 10 oktober. Stall Perlen kommer att sponsra Kriteriedagen.
De tävlingsdagar som kommer att prioriteras som eventdagar på Jägersro 2022 är Hästarnas Mästare, Svenskt Derby och Women in Red Svenskt Oaks.

6. Sektioner SFK

Styrelsen har bildat två sektioner under vår och sommar.
Ungdomssektionen har som syfte att fånga upp intresserade personer under 25 år och ryttare inom ponnygaloppen, men också vänner och anhöriga till dessa båda grupper. Vidare att genomföra träffar för information och utbildning samt resor till andra tävlingsbanor. Verksamheten är också nationell, då det även finns ungdomssektioner i de båda andra sällskapen. Söndagen den 10 oktober, då SFK Jubileumslöpning avrids, kommer det också att genomföras ponnylopp, sponsrade av SFK. Direkt efter sista ponnyloppet kommer SFK att bjuda på grillad korv samt berätta lite om vår verksamhet. Hanna Nimåker håller ihop sektionen och är som sådan adjungerad i SFK styrelse. Kontakta gärna Hanna för att vara med om utvecklingen av vår ungdomsverksamhet. 073-310 11 33 nimakerhanna@gmail.com

För den nyinrättade Strategisektionen är Alexandra Granroth ansvarig. Även Alexandra är adjungerad i SFK styrelse. Syftet är att ta tag i det strategidokument, med målbild 2023, som finns att hitta på SG:S hemsida. Var gärna aktiv inom detta och kontakta Alexandra. 076-851 99 15 alexrosy@hotmail.com

7. Avtalet med STS på Jägersro

Per Gellström redogjorde för avtalet mellan SG och STS. SG är avtalspart. Avtalet gäller med en uppsägningstid på tre år.
SG kommer att i närtid genomföra förhandling med STS. Tränarna har egna avtal med STS angående stallarna.

8. Ny bana i Skåne

Jan Kleerup, ordförande i Jockeyklubben, redogjorde för den nya arbetsgruppen som ska försöka hitta mark och finansiering för den nya anläggningen i Skåne. Mötet ville se ett klargörande från SG:s styrelse om att en ny bana i Skåne är på gång.

9. Inkomna frågor

Fråga hade inkommit angående behovet av möte mellan SG ledning å ena sidan samt SFK styrelse och tränarkåren på Jägersro. Frågan är ställd till SG och Anders Lilius kommer till Jägersro den 23 – 24 september.

10. Avslut

Ordförande avslutade mötet med att berätta att SFK:s höststämma blir den 4 november 2021 kl. 18.00 på Derby Club, Jägersro.

Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 2 september

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 210902.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 10 210805.

Möte med Sällskapens ordförande, SGAB:s ordförande Anders Lilius samt SGAB:s ledamot Anders Jonsson är bestämt.

Owners Club är nu öppet igen.

Anna Thelander rapporterade att Baker Tilly-dagen genomförs den 10 oktober. Den 15 september öppnas Tränarrummet igen för försäljning under tävlingsdagarna till personal på stallbacken. Ann Lindbergs anställning är avslutad. En ny anställning är genomförd med huvudsaklig arbetsuppgift banarbete.

Vid förra tävlingskommitténs möte framfördes från Jägersro önskemål om fler kvällstävlingar.

Frågan om spöregler är också lyft. Nästa möte med tävlingskommittén är den 24 september.

Diskussion med travet ang. avtalet fortsätter.

Gruppen som arbetar med ”Ny bana i Skåne” fortsätter sitt arbete med att undersöka olika platser.

Anders Klemedsson kommer att under en tid vara adjungerad till SG:s styrelse.

En Strategikommitté kommer att bildas inom SFK. Alexandra Granroth ska tillfrågas om att vara ansvarig för sektionen.

Beslutades att Höststämman blir den 4 november kl.18.00.

Informationsmöte – torsdagen den 9 september

Tid: kl 18.00 – 20.00 i Derby Club, Jägersro.

Insänd eventuella frågeställningar före 210902 till info@skanskafaltrittklubben.se

AGENDA

1. Information från SFK:s ordförande

2. Ekonomi SFK

3. Kommittéer

a/ Tävlingskommittén
b/ Licenskommittén

4. SG Extrastämma, vintergalopp

5. Nyheter Jägersro Galopp

6. Sektioner SFK

7. Avtalet med STS på Jägersro

8. Ny bana i Skåne

9.  Inkomna frågor

10. Avslut

Sammanfattning av SFK styrelsemöte 5/8 2021

Genomfört på Derby club, Jägersro.

Inledningsvis fastställdes protokoll nr 9.

Ordförande rapporterade att tf. vd avslutat sitt uppdrag pga. att SG:s värdegrund inte följs av alla sällskap.

En arbetsgrupp, utsedd av SG, har fått till uppgift att följa upp avtalet med travet avseende Husiefältet (galoppens träningsbanor). Gruppen består av Håkan Birger ordförande, Per Gellström, Jacqueline Henriksson och Anna Thelander. Ett möte med tränarna om avtalet med Travsällskapet har
genomförts. Ett brev har skickats från SG:s ordförande till STS ordförande avseende att gällande avtal ska följas.

En grupp som skall arbeta med ny bana i Skåne är utsedd av SG.

Anna Thelander rapporterade att Owners club öppnar upp till tävlingsdagen den 11/8.

En SMS funktion som kan nå tränarna i akuta situationer vad gäller banornas öppettider kan snart tas i bruk.

Måndagskvällarna är återigen öppna för ponnygaloppen och amatörtränarna.

Tävlingskommittén har diskuterat kvalloppens sammansättning.

Frågan om spöregler är också lyft, arbete pågår med att göra förändringar tillsammans med Danmark.

På nästa möte den 9/8 kommer tävlingsdagarna 2022 att tas upp till behandling.

SFK har fått två nya medlemmar.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte med Fullmäktigegruppen.

Styrelsens månadsbrev för augusti 2021

Så börjar sommaren gå över i höstfärger, med ett antal stora lopp genomförda under en intensiv galoppmånad i juli.

Väl genomförda evenemang av eventorganisationen med Anna Thelander i spetsen på Jägersro. Pandemin börjar släppa sitt grepp och vi kan samlas om än i begränsad omfattning och titta på löpen samt besöka våra hästar och träffas och ha trevligt tillsammans.

Vi börjar med Derbydagen där vi lyfter på hatten för den danska gästen Stroxx Carlras, tränad av Rikke Rohbach Bonde och ägs av danska Stald Ras, som med yttersta marginal besegrade Lennart Jr Reuterskiöld tränade Wolfof Vancover. På tredje plats hamnade den av Jacqueline Henriksson uppfödde hingsten Crystal Keys ägd av Waleed Zawawi och tränad också den, av Lennart Jr.

Bland alla fina prestationer denna dag ska Nocentsinkentucky också uppmärksammas för en strålande och smått överlägsen prestation. Tränad av Fredrik Reuterskiöld samt ägd och uppfödd av Mec Com Klippan.

Blott fjorton dagar senare avgjordes Oaks och Hurricane löpningar på Jägersro. Här fick Wolfof Vancover sin revansch i Hurricanelöpning med bred marginal och Oaks togs hem av Chatarina, också hon tränad av Lennart Jr. Chatarina är för övrigt delägd av SGs tidigare styrelsemedlem Roland
Johansson.

Några nämnda men inga glömda, genomgående fina prestationer under dessa båda stortävlingsdagar. Hästar, tränare och jockeys höll alla en mycket hög klass mätt med nordiska kvalitetsmått.

Vi som representerar Skånsk Galoppsport kan glädjas åt de antal startande hästar och antalet segrar som tagits av skånska tränare och ägare under de båda storloppsdagarna.

Detta visar med önskvärd tydlighet att, ”Utan en elit ingen bredd och utan en bredd ingen elit”!

Om vi associerar detta till en avsevärt större hästsport, ridsporten. Hur många hade kommit till Falsterbo Horse Show om det hade hoppats på höjder på 110-120 cm? Troligtvis de närmst sörjande.

Men när Fredricson och Co är på höjder 150-160 cm, då är läktarna fulla med publik och många av dom drömmer om att en dag själv får vara där. Köpa en bra häst, träna hårt och ha en självklar önskan att kunna börja tävla på de olika ridanläggningar som finns och där bli mottagen varmt och hjärtligt, för att då någon av alla dessa en dag ska ha starthäst på Falsterbo.

Ridsporten bjuder in alla från de olika föreningar som finns inom sporten att tävla med och mot de egna aktiva. Dom lär av varandra utvecklas tillsammans och gläds åt framgångarna tillsammans. Är det därför Svensk Ridsport ligger i världseliten? Vad har dom som galoppsporten saknar?

Fundera på den, är det något DU kan bidra med för att utveckla vår sport eller är DU en som bidrar till vår sports kräftgång? Ibland kan eftertanke vara en god idé.

Ska vi utveckla vår sport får vi nog börja tänka i nya banor. Är det rimligt att en anläggning som kostat hundratals miljoner kronor används som en arena ett tjugotal gånger om året? Vad kan vi göra för att utveckla och tjäna pengar på våra anläggningar utanför de dagar då vi tävlar på dessa.

Tänk om, tänk nytt!!

Styrelsen i SG har utsett en ny arbetsgrupp för projektet Ny bana i Skåne. Gruppen ska fokusera på finansiering och markförvärv.

Jan Kleerup (ordf JK, sammankallande)
Anders Jonsson (SG styrelse)
Isabella Sexton (SG styrelse)
Bengt Thomasson (JK styrelse)
Urban Jonsson (SG styrelse)

I dagarna har det också beslutats att SFK kommer att delta med Anders Klemedsson. Var uppmärksam på SG hemsida om vad som händer, då arbetsgruppen nu har påbörjat sitt arbete.

Då tiden allt snabbare rinner i väg behövs en tydlig plan från SG som ägare, uppfödare, tränare, jockeys och övriga intressenter kan luta sig mot och känna en trygghet inför framtiden så vi kan bibehålla och utveckla vår sport, hästsportens Formel Ett.

Vidare så har SG styrelse sänt ett brev till Skånska Travsällskapets ordförande angående byggplaner på Husiefältet redan våren 2022. I brevet påpekas giltigheten i gällande avtal.

Nu ser vi framemot en kommande höst med spännande löp och försöker leva efter sanningen ”Tillsammans är vi starka” såväl lokalt som nationellt. Om vi då och då biter ihop och försöker lösa stora och små konflikter, har vi nått långt. Kan vi sedan framöver centralt inom Svensk Galopp fokusera på att sporten och affärsmässigheten gå hand i hand, då har vi en rimlig chans att få upp näsan ovanför ytan igen.

Med bästa hälsningar
Styrelsen i Skånska Fältrittklubben.