Styrelsens månadsbrev juli 2023

Då är vi inne mitt i sommaren och också i huvudsäsongen med Svenskt Derby inpå dörren kommande söndag med lite uppvärmning med fem lopp på lördag kvällen före.

Juni månad var annars en månad som vi kan komma att ha positiva minnen ifrån. Äntligen blev det ett definitivt besked från Svensk Galopp fullmäktige den 10 juni vid en extrastämma för att komma igång med projektering och färdigställande av en galoppanläggning i Bara. Mer information angående Bara kommer lite längre ned.

Vidare så genomförde SGIF sin årsstämma den 11 juni där vi fick ny ordförande i Anna Sundberg efter Anders Lilius. Dessvärre avgick Åsa Edvardsson och Martin Wallin samt att Isabella Sexton tog tillbaka sin kandidatur för omval. Skälet för samtliga var fullmäktiges beslut om Bara dagen före, vilket de inte kunde ställa sig bakom. Nyval blev det för Staffan Lidbeck. Beslut togs om att interimistiskt tillföra en styrelsemedlem från respektive sällskap, vilket slutligen beslutades på extrastämma den 6 juli. Dessa blev Jan Olsson SGS, Maria Westman SFK och Bodil Blomqvist GGS. Fyllnadsval kommer att ske senare i höst.

Det är nu av största vikt att vi ödmjukt går in i framtiden för en gemensam galoppsport, där vi i de tre sällskapen tillsammans med Svensk Galopp kan forma och utveckla vår sport för tillväxt inom alla områden. Vi behöver betydligt fler hästar i träning och för detta krävs det hästägare. Vi behöver ta hand om våra nuvarande ägare på våra tävlingsdagar och även vara ödmjuka och inbjudande mot nya hästägare. Här behöver vi alla hjälpas åt.

Det är glädjande att vi här nere har Oscar Berneklint, Annika Delinder, Max W Friberg och Kajsa Lindsjö som just nu genomför utbildning till proffstränare. Ytterligare deltagare i utbildningen är Daniella Haglund i Sävsjö och Christofer Roberts på Bro Park. Till hösten tillkommer Roger Osberg för fullföljande av tidigare avbruten kurs.
Vi önskar dem alla lycka till!

Ny galoppbana i Skåne

Efter det positiva beslutet vid stämman den 10 juni 2023 så har arbetet med ny galoppbana i Bara gått in i nästa fas.

Under sommaren kommer olika arbets- och referensgrupper jobba med en fördjupning och detaljstyrning av kravspecifikationen. Avtals- och bolagsstrukturen för den fortsatta utvecklingen ska komma på plats. En formering av resurser så som arkitekt, banarkitekt och entreprenörer ska genomföras.

Ovanstående arbetsmoment kommer att ligga som underlag för en förnyad planansökan till Svedala kommun gällande en ny detaljplan för galoppområdet samt som underlag för en tidig budgetkalkyl tillsammans med entreprenör.

Det kommer att bedrivas ett intensivt arbete under året, tiden är knapp men slutmålet är att vi ska ha en ny anläggning att ta i bruk 1 januari 2027.

Danskt Derby

Häng med till Danska Derbyt! Skånska Fältrittklubben har hyrt en buss för att ta oss till Klampenborg den 5 augusti. För endast 300 kronor åker du från Jägersro kl 12.00 och hem igen klockan 20.00 (efter sista loppet) till det facila priset, 300 kronor. Betala in 300 kronor per person på: Bg 144-6947 eller swish 0761-42 26 25. Först till kvarn gäller, då det är endast 20 platser. Inbetalning bör ske före den 31 juli.

OBS! Du måste köpa inträdesbiljett själv före den 5 augusti. Gå in på Klampenborg Galopbanes hemsida.

Svenskt Derby

Nu ser vi framemot helgens begivenheter med Galoppens Blå Band på söndag, Svenskt Derby. Av favoriterna finns flera från ”hemmaplan” och det blir spännande att följa denna upplösning. Vi önskar alla stort lycka till!
Väl mött till en fantastisk helg med kronan på verket på söndag, Svenskt Derby.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben