Medlemsinformation 1 2017

Nu är det knappt två månader kvar innan galoppsäsongen drar igång på Jägersro. I detta nyhetsbrev finner ni några av vårens viktigaste händelser.

Medlemskap 2017

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017. I samband med senaste årsstämman beslutades att höja årsavgiften till 600 kronor. Medlemmar under 25 år betalar däremot fortfarande 200 kr.

Som medlem får du som tidigare komma in gratis på samtliga banor i Skandinavien. Du har också möjlighet att vara med på stallrundor och informationsträffar i SFK:s regi. Och viktigast av allt så är du med och påverkar hur galoppen i Sverige skall utvecklas och styras.

Medlemsavgiften skall betalas in på SFKs bankgiro 144-6947 och stadgarna fastslår att avgiften skall vara betald senast den 31 mars. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen samt att den avser ”medlemsavgift”.

Rabatt på Jägersroprogrammet

Precis som förra året har du som medlem i Skånska Fältrittklubbens möjlighet att prenumerera på Jägersroprogrammet till ett rabatterat pris. Subventionen är 200 kronor, vilket betyder att en helårsprenumeration kostar 610 kronor för medlemmar (910 kr till utlandet).

Du beställer din rabatterade prenumeration genom att betala in 610 kronor till SFKs bankgiro 144-6947. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen samt att den avser ”programprenumeration”. För att Svensk Galopp ska kunna distribuera ut programmet från första tävlingsdagen behöver vi din betalning senast den 15 mars.

Årsstämma 2017

Måndagen den 8 maj är det årsstämma i Skånska Fältrittklubben.

Personlig kallelse kommer att i skickas till samtliga medlemmar inför stämman, men anteckna datumet redan nu.

Tävlingsdagar 2017

Galoppsäsongen på Jägersro drar igång med ett lättare lunchprogram söndagen den 2 april.

Totalt har säsongen 27 tävlingsdagar och avslutas onsdagen den 6 december.

Årets stora höjdpunkt, inte bara på Jägersro utan i hela galoppsverige, blir naturligtvis söndagen den 16 juli då vi rider den 100:e upplagan av Svenskt Derby. Uppladdningen inför den stora jubileumsdagen är redan igång. Ta gärna en titt på www.svensktderby.se

Stallrunda

Som traditionen bjuder blir det naturligtvis även en stallrunda i år. På förmiddagen den 25 mars ses vi som vanligt utanför Stallshopen på Jägersro. Efter stallrundan finns det möjlighet att följa tävlingarna från Dubai World Cup. Vi återkommer med mer detaljerad information i ett senare utskick.

Investeringar

Under 2016 har SFK gjort ett flertal investeringar vars främsta syfte är upprätthålla Jägersros redan starka position som träningsanläggning. I slutet av året påbörjades arbetet med att renovera och lägga på helt nytt CushionTrack-material på träningsbanan, den så kallade Ascotbanan, på Husiefältet. Arbetet har precis slutförts.

Under det gångna året har stall 31 rivits. Beslut om ett nytt stall ska uppföras på platsen är ännu inte fattat. De aktivas möjligheter att träna såväl fysik som ridskicklighet har kraftigt förbättrats genom att en ty träningslokal färdigställts i Stall 6.

Vidare har en ny plåt införskaffats till harven som bearbetar tävlingsbanan, banbelysningen har förbättrats avsevärt genom stallsvängen och delar av railen på såväl banor som longervolter har bytts ut. Samtliga åtgärder har finansierats av SFK.

Jägersro Galopp rustar inför Jubileumssäsong

2017 kommer att bli en mycket speciell tävlingssäsong på Jägersro. Söndagen den 16 juli ca. kl. 16.30 rids det 100:e Svenska Derbyt. Ett historiskt tillfälle som självfallet kommer att uppmärksammas på ett antal olika sätt. Målet är självfallet att få till en hejdundrande galoppdag den 16 juli men även att få effekter som når ut och sätter fokus på hela galoppsporten.

Jubileumsåret blir ju även startår för den stora satsningen på Derbyserien där Derbylöpningen lockar med 3 000 000 kronor. Tillsammans med Voter, Hurricane och Oaks erbjuder Derbyserien förtjänstmöjligheter i en annan nivå än tidigare.

Marknadsföringen blir intensiv, mångfacetterad och pågå under lång tid. Inte minst socialamedia blir ett kraftigt utnyttjat redskap. Dagen till ära finns nu en speciell hemsida om Derbydagen, www.svensktderby.se. Sporten, festen och historien sammanfattar vad vi vill förmedla under våren för att nå sin kulmen den 16 juli.

Att ett Jubileum når utanför vår traditionella sfär fick vi nyligen ett bevis på. Värd och inbjudare för årets Derbymiddag blir Malmö Stad som lördagen den 15 juli inviterar alla Derbyaktuella till Jubileumsmiddag i Rådhussalen. Du som avser att ha häst i Derbyt föreslås att redan nu boka in kvällen!

Inte bara Derbyt

Skånska Fältrittklubben genomför 2017 en stor satsning, bortåt 4 miljoner, för att rekonditionera Ascotbanan till en helt ny nivå.

2008 donerade Mr Ascot, Erik Söderberg, 6 miljoner till byggandet av en högklassig träningsbana – Ascotbanan. Under flera år har banan skött sina uppgifter på ett fantastiskt bra sätt. Tidens tand har dock undan för undan påverkat banan varför vi inför året stod inför en del tuffa beslut.

Styrelsen i SFK bedömde att toppklass förutsättningar är centralt för våra hästar, ägare och tränare. Banans aktiva tävlar i högsta klassen och viktigt är att detta kan fortsätta och förhoppningsvis utveckals ytterligare. Banan öppnades den 10 februari och är nu åter i nyskick.

Det använda materialet tas framförallt tillvara genom att en befintlig rakbana nu blir Cushionbana. 700 m i uppförsbacke kommer den att bli ett bra komplement.

Andra förbättringar är att två longeringsvolter byggts om och fått nytt Cushionunderlag. Senaste åren har maskinparken bytts ut och kompletterats till en helt annan nivå än för några år sedan. Sista projektet är tillverkning av en flexibel ”plåt” som ger helt andra möjligheter att preparera tävlingsbanan. Sammantaget bor det nu 250 galopphästar permanent på Jägersro, en kraftig tillväxt under de senaste åren.

De aktivas möjligheter att träna såväl fysik som ridskicklighet har kraftigt förbättrats genom att en ty träningslokal färdigställts i Stall 6. Om man ska döma efter intresset för att träna var det en mycket välkommen förbättring.

SFK:s jullunch på Jägersro

Jullunch

Den 13 december klockan 12.00 i Derby Club äter vi en gemensam jullunch och firar våra champions för 2016.

SFK subventionerar så att ett litet julbord endast kostar 150 kr.
Sill, lax, småvarmt och gottebord. Vatten eller lättöl ingår.

VIKTIGT!
Vi behöver veta innan den 8 december hur många vi blir.

Maila bindande anmälan till
anna.thelander@svenskgalopp.se
Betalning sker på plats.

Välkommen!
Skånska Fältrittklubben

Höststämma i Skånska Fältrittklubben

Måndagen den 14 november kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas. En personlig kallelse har skickats ut till föreningens medlemmar. Observera att stämman kommer att hållas i stora restaurangens loger med anledning av att STS har höststämma samtidigt. I länken nedan finns underlag till stämman.

– Kallelse och föredragningslista till höststämman

– Anmälningsblankett till stämman (du kan även anmäla dig mejlledes)

– Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före höststämman, det vill säga senast den 2 november 2016.

Eventuella motioner eller förslag till höststämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före höststämman, det vill säga senast den 4 november 2016.

I anslutning till stämman kommer även projektledare Andreas Parkosidis att ge en aktuell lägesrapport gällande projektet ”Skånegaloppens framtid”.

Efter stämman kommer en middag att serveras. Middagen, som kostar 300 kr, innehåller varmrätt, efterrätt, dryck och kaffe. Anmälan till middagen och stämman gör du genom att skicka ett mejl till sfk@jagersro.se eller via anmälningsblanketten. Din anmälan till stämman måste vi ha senast den 7 november.

> Ladda hem underlaget inför stämman här

Välkomna till höststämman!

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben

Informationskväll om ”Skånegaloppens framtid”

I torsdags kväll bjöd Skånska Fältrittklubben och Skånes Galoppsällskap in till en informations- och diskussionskväll med temat ”Skånegaloppens framtid”. Cirka 60 personer deltog vid mötet, vars syfte var att redovisa de möjligheter och utmaningar skånsk galoppsport står inför de närmaste åren, samt hur långt den nya projektgruppen ”Skånegaloppens framtid” kommit i sitt arbete.

Skåne Galoppsällskaps ordförande Agne Rudenstam inledde mötet med att hälsa alla välkomna, i synnerhet Eva-Lotta Wikström från konsultbyrån divM, samt styrgruppens medlemmar.

Därefter lämnades ordet över till Eva-Lotta Wikström, som gav en relativt utförlig redogörelse för den av SGs styrelse tillsatta projektgruppen, vars främsta syfte är att göra en förstudie samt att ta fram ett beslutsunderlag gällande en framtida galoppanläggning i Skåne.

Projektgruppen ”Skånegaloppens framtid” har sin bakgrund i den långsiktiga strategi som Svensk Galopp fastställt med ambitionen att utveckla galoppsporten i landet. Försäljningen av marken på Täby Galopp har frigjort resurser att förverkliga denna strategi.

Projektgruppen arbetar med tre huvudscenarier för en framtida bana i Skåne.

  1. En bana på ny geografisk plats med både tävlingsbana och träningsanläggning.
  2. En bana på ny geografisk plats utan träningsanläggning.
  3. Ett fortsatt samarbete med travsporten på Jägersro.

I projektgruppen ingår de båda förstudieledarna Andreas Parkosidis och Eva-Lotta Wikström från konsultbyrån divM. Projektgruppens styrgrupp består av Lars Nordström (ordf SG), Jacqueline Henriksson (ordf SFK), Anders Östberg (SG), Staffan Lidström (SFK), Ulf Hörnberg (VD SG), Fredrik Reuterskiöld (ordf proffstränarföreningen på Jägersro) samt Per Larsson (SFK, suppleant).

Som stöd för projektgruppens arbete finns även ett antal referensgrupper bestående av tränare och hästägare. Medlemmarna i referensgrupperna kan ändras löpande och anlitas endast vid behov. Referensgrupperna har inte heller någon beslutanderätt i projektet.

Projektgruppen har hunnit arbeta i cirka två månader och målet är att en förstudie ska vara klar i slutet av vintern. Denna ska sedan prestenteras för Svensk Galopps styrelse och därefter som ett propositionsförslag till Svensk Galopps fullmäktige.

Efter Eva-Lottas redogörelse följde en mer öppen diskussion där åhörarna fick möjlighet att ställa frågor till projektgruppens medlemmar.

Den framtida geografiska placeringen av en ny bana väckte naturligtvis stort intresse. SFK och SG för redan idag en bra dialog med ett antal närliggande kranskommuner om lämplig mark att uppföra en galoppanläggning. Malmö Kommun har tidigare endast visat intresse att upplåta mark om trav- och galoppsporten kan fortsätta sammarbeta.

Det är Skånska Travsällskapet (STS) som äger marken på Jägersro. SFK har däremot nyttjanderätt till anläggningen fram till 2038. SFK för en dialog med STS gällande travets framtidsplaner på anläggningen. Dessa planer kommer vägas in i förstudiens förslag.

Åhörarna passade dessutom på att uttrycka många önskemål på kriterier som en framtida galoppanläggning bör uppfylla. Galoppen måste ta lärdom av och inte upprepa de misstag som gjorts på Bro Park.

En framtida bana bör ha både gräs- och dirttrackbana, samt gärna även banor för hindersport och andra ridsportaktiviteter. Om permanenta stall och träningsfaciliteter inte finns på banan kan det bli en stor utmaning för många proffstränare. Detta ska ställas mot argumentet att anläggningen måste kunna användas till mycket mer än bara galoppsport.

Skåne har dessutom en fördelaktig geografisk placering genom sin närhet till både Danmark och kontinenten. Vidare borde förutsättningarna att bedriva vintergalopp vara bättre på en bana i Skåne.

Vikten av att anlita internationellt expertis vid bygget av en eventuellt ny galoppbana betonades. I Sverige finns helt enkelt inte tillräckligt med kompetens för ett sådant omfattande projekt.

SFKs ordförande Jacqueline Henriksson avslutade kvällen med att informera om ett par viktiga datum under hösten.

Den 22 oktober går SGs höststämma av stapeln. Då kommer fullmäktige att få ytterligare information om projektgruppen ”Skånegaloppens framtids” arbete. Styrelserna från de tre sällskapen kommer även att närvara vid det så kallade ”rådslaget” som arrangeras i anslutning till stämman. Vid detta kommer även viktiga frågor som sällskapens mandatfördelning i fullmäktige att diskuteras.

Den 14 november har SFK sin höststämma. Även här kommer ”Skånegaloppens framtid” att finnas med som en informationspunkt.

Besluten gällande ”Skånegaloppens framtid” kommer att fattas på stämmor i såväl Svensk Galopp som Skånska Fältrittklubben.

> Här kan du ladda hem hela presentationen som visades under mötet

Medlemsinformation 2 2016

Vi hoppas att alla medlemmar har haft en härlig sommar. Nu ser vi fram emot en spännande höst för skånsk galoppsport. I detta nyhetsbrev finner ni några av höstens viktigaste händelser.

SPORTSLIGA HÖJDPUNKTER

Även om vi redan hunnit lägga Derby och Oaks till handlingarna återstår många fina löpningar på Jägersro. Höstens första stordag infaller torsdagen den 22 september då Jägersrogaloppen är värd för V64 och Dagens Dubbel. Kvällens sportliga topp är Rosengårdlöpning för treåriga sprinters.

Därefter behöver vi bara ta oss ett par veckor framåt till torsdagen den 6 oktober då Jägersrogaloppen på nytt arrangerar V64 och Dagens Dubbel. Den här kvällen rider vi ”vår egen löpning”, SFK Jubileumslöpning med 600 000 kronor i samlad prissumma. Ytterligare två sportliga godbitar är Scania Sprint och Algarve Guld.

Den riktiga storloppssäsongen på Jägersro avslutas sedan på bästa sätt söndagen den 13 november då bland annat Svenskt Kriterium, Jockeyklubbens Avelslöpning och Malmö Hösthandicap går av stapeln. Även den här gången med V64 och Dagens Dubbel.

Galoppåret i Skåne avslutar vi inte förrän onsdagen den 7 december med ett lättare lunchprogram.

FÖRHANDLINGAR MED SVENSK GALOPP

Skånska Fältrittklubbens styrelse har under det senaste året fört förhandlingar med representanter från Svensk Galopps styrelse gällande en tydligare och mer effektiv koncernstruktur.

Skånska Fältrittklubben är idag en fullvärdig medlem i Svensk Galopp ideell förening. Galoppverksamheten på Jägersro drivs genom ett samarbetsavtal mellan Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp. Skånska Fältrittklubben innehar tototillstånd samt nyttjanderätten av Jägersro som tävlings- och träningsanläggning. Därmed har föreningen idag en reell möjlighet att påverka den lokala verksamheten.

Förhandlingarna sker i konstruktiv anda. Frågan är dock komplex och ett flertal stora frågor måste tas i beaktande. I sammanhanget går det inte att förbise galoppsällskapens fördelning i Svensk Galopps fullmäktige. Stockholms Galoppsällskap har idag 17 fullmäktigeledamöter medan Skånska Fältrittklubben har 12 och Göteborgs Galoppsällskap 6.

Vidare förespråkar Skånska Fältrittklubbens styrelse en galoppsport med ökat lokalt inflytande. Den motion gällande en ökad decentraliserad organisation som redan antagits av Svensk Galopps fullmäktige måste förverkligas i praktiken.

Slutligen vill Skånska Fältrittklubbens styrelse säkerställa galoppsporten i Skåne på längre sikt. Detta inkluderar framför allt en ny tävlingsarena i Skåne (se nedan). Ovanstående frågor kommer att aktualiseras i samband med Svensk Galopp så kallade ”rådslagsmöte.

FÖRSTUDIE GALOPPBANA I SKÅNE, NU STARTAD

Vi följer upp information som gavs under årsstämman i maj, med att kommunicera att en förstudie nu dragit igång för att ta fram ett underlag till Svensk Galopps Styrelse, som stöd för beslut gällande framtida banstrategi i Skåne.

Styrgruppen för projektets förstudie leds av Lars Nordström (SG). I styrgruppen ingår vidare medlemmarna Ulf Hörnberg (SG), Anders Östberg (SG), Jacqueline Henriksson (SFK), Staffan Lidström (SFK) och Fredrik Reuterskiöld, samt suppleant Per Larsson (SFK). Projektledare för denna studie är Andreas Parkosidis.

De goda initiativ som tagits innan förstudiens start, såsom arbete med att finna lämplig mark för en galoppbana och som resulterat i goda kontakter med ett par skånska kommuner kommer underhållas tills utfallet av förstudie och efterföljande riktningsbeslut tagits.

Under förstudien ska en bred förankring med nödvändiga kompetenser och intressenter säkerställas genom de referensgrupper som ämnar bildas och som kommer stödja projektet under förstudien.

Information kring projektet kommer att ges, dels i samband med Svensk Galopps höststämma den 22 oktober, samt vid SFKs höststämma den 14 november. Målsättningen är att förstudien ska nå ett resultat under vintern 2016, varefter Svensk Galopps fullmäktige ska fatta beslut.

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSKVÄLL OM SKÅNEGALOPPENS FRAMTID

Torsdagen den 29 september kommer hästägarföreningen Skånes Galoppsällskap och Skånska Fältrittklubben att arrangera ett informations- och diskussionsmöte på temat ”Skånegaloppens framtid”.

Andreas Parkosidis, Staffan Lidström och Jacqueline Henriksson kommer att informera hur långt man kommit i projektarbetet med att säkerställa den skånska galoppens framtid samt hur planen framåt ser ut.

Under mötet kommer det också att ges utrymme att lämna förslag, idéer och tankar kring frågan om en ny galoppbana i Skåne. Förslag och idéer som projektgruppen tar med sig i sitt fortsatta arbete.

Mötet börjar klockan 18 och platsen är Derby Club, Jägersro. Mötet är öppet för alla galoppintresserade.

HÖSTSTÄMMA

Måndagen den 14 november arrangeras Skånska Fältrittklubbens höststämma på Jägersro. I samband med denna kommer föreningens fullmäktigeledamöter att utses. Vi kommer även att ge ytterligare information om verksamheten på Jägersro. En personlig kallelse med ytterligare underlag kommer som vanligt att mejlas/postas ut till medlemmarna.

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben