Den 31 maj håller Skånska Fältrittklubben årsmöte

Skånska Fältrittklubben håller alltid sin ordinarie föreningsstämma i maj månad. I år går stämman av stapeln på Jägersro torsdagen den 31 maj, vilket är någon vecka senare än vanligt.

Datumet fastställdes i samband med Skånska Fältrittklubbens styrelsemöte den 3 april. En formell kallelse med dagordning kommer att sändas ut till medlemmarna senast fem veckor före stämman. Senast tre veckor före stämman ska valberedningen lämna förslag på styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleanter.

Vi har fått en del frågor gällande medlemskorten för 2018. Dessa är på gång och kommer inom kort att sändas ut till alla medlemmar som betalat in medlemsavgiften för 2018.