Årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Torsdagen den 31 maj kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Längre ner på sidan finner du en länk till kallelse, föredragningslista samt anmälningsblankett till stämman. När de ekonomiska handlingarna samt valberedningens förslag är klara kommer dessa att skickas ut till medlemmarna.

Inför årsstämman:

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före årsstämman, det vill säga senast den 19 maj 2018.

Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsstämman, det vill säga senast den 10 maj 2018.

Du anmäler dig enklast till stämman genom att sända ett meddelande till oss. Vi vill ha din anmälan till stämman senast den 25 maj. Saknar du mejl går det att använda den bifogade anmälningsblanketten.

Efter stämman serveras en middag för det subventionerade priset 300 kronor. Middagen består av varmrätt, efterrätt, dryck och kaffe. Anmälan till middagen görs genom att sätta in 300 kr på SFKs bankgiro 144-6947. Glöm ej att uppge ert namn på inbetalningen.
Obs! För att er anmälan till middagen skall bli giltig måste betalningen finnas på SFKs bankgiro senast den 25 maj.

> Föredragningslista, kallelse och anmälningsblankett

Välkomna till årsstämman!

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben