Valberedningens förslag inför årsstämman

Torsdagen den 31 maj kl 18.00 kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Nedan finner du en länk till valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer. En årsredovisning har skickats ut till samtliga medlemmar. Har du inte fått årsredovisningen via mejl ber vi dig kontakta oss.

> Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer