Medlemsmöte om Skånegaloppens framtid

Skånska Fältrittklubben bjuder in alla medlemmar till ett informations- och diskussionsmöte gällande Skånegaloppens framtid. Mötet äger rum måndagen den 26 februari klockan 18.00 i Derby Club på Jägersro.

Vi kommer att försöka presentera framtida galoppsport i Skåne såväl ur ett kort- som långt perspektiv. Ni får även möjlighet att ta del av Skånska Travsällskapets planer för en ny hästsportanläggning på Husiefältet.

Om du inte redan gjort det påminner vi om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Årsavgiften är 600 kronor och betalas till SFK:s bankgiro 144-6947. Glöm inte bort att ange namn på inbetalningen.

Varmt välkommen till medlemsmötet!

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben

Medlemsinformation 1 2018

Vi har kommit några dagar in i 2018. Vi i Skånska Fältrittklubbens styrelse önskar alla medlemmar ett riktigt gott nytt galoppår. I detta medlemsbrev informerar vi kort om den senaste tidens händelseutveckling i Svensk Galopp. Vi flaggar även för ett kommande informationsmöte för våra medlemmar som kommer att behandla förslaget om att uppföra en ny hästsportanläggning på Husiefältet.

Som många säkert har läst på Svensk Galopps hemsida sade styrelseordförande Lars Nordström samt styrelseledamoten Eva McLaren upp sina uppdrag i Svensk Galopps styrelse den 21 december. Det betyder att Svensk Galopps styrelse för närvarande enbart består av fyra ledamöter.

Tidigare i veckan lämnade 16 fullmäktigeledamöter från Stockholms Galoppsällskap in en begäran om extrastämma i Svensk Galopp. Denna kommer att äga rum i Malmö den 3 februari då även Årets Hästfest kommer att gå av stapeln.

Redan den 11 januari kommer ordförandena för de tre galoppsällskapen i Sverige att träffa Svensk Galopps kvarvarande styrelseledamöter. I samband med detta möte kommer även de två avgående ledamöterna att delta för att ge sin version av det inträffade.

Skånska Fältrittklubbens önskan är naturligtvis att Svensk Galopp snarast ska få en fulltalig och väl fungerande styrelse. Detta är extra angeläget med tanke på alla utmaningar som sporten står inför de närmaste åren. Som förberedelse inför extrastämman kommer SFK:s ledamöter i SG:s fullmäktige att träffas på Jägersro torsdagen den 18 januari, kl 18.00.

En ny hästsportanläggning på Husiefältet

Som vi tidigare meddelat har STS stämma beslutat att avyttra stora delar av Jägersros nuvarande tävlingsarena och stallbacke för att istället uppföra en helt ny hästsportanläggning på Husiefältet. Inget nytt har egentligen framkommit under jul- och nyårshelgerna, men diskussioner mellan SG:s projektgrupp, SFK och STS kommer att intensifieras de närmaste månaderna.

SFK:s styrelse har redan nu beslutat att kalla samtliga professionella tränare i Jägersroregionen samt styrelsen för den lokala amatörtränarföreningen till ett informationsmöte på Jägersro den 18 januari. Inom kort kommer vi även att fastställa datum för ett motsvarande möte för Skånska Fältrittklubbens medlemmar. Detta kommer sannolikt att äga rum i februari månad.

Slutligen påminner vi om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Årsavgiften är 600 kronor och betalas till SFK:s bankgiro 144-6947. Glöm inte bort att ange namn på inbetalningen.

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben

Medlemsinformation gällande en ny hästsportanläggning på Husiefältet

I samband med Skånska Travsällskapets höststämma i slutet av november togs beslutet att sälja ca 40 ha av Jägersros markområde till Malmö stads kommunala bostadsbolag MKB.  De 40 ha mark omfattas av Jägersros nuvarande tävlingsbana, stallområde samt den stora parkeringen utanför banan. För de medel som affären inbringar ska en ny modern hästsportanläggning uppföras på Husiefältet där travets och galoppens träningsbanor ligger idag.

I egenskap av hyresgäst på Jägersro har Skånska Fältrittklubben inte varit delaktig i varken beslut eller försäljningsprocess. Nu när affären är fastställd och offentliggjord har Skånska Travsällskapet uttryckt önskemål om att galoppen fortsätter att bedriva sin verksamhet på den nya anläggningen.

Representanter från Skånska Fältrittklubbens styrelse har haft ett första övergripande informationsmöte med representanter från Skånska Travsällskapet. I samband med mötet presenterade STS ett förslag samt en idéskiss över den nya anläggningen. Förslaget innebär i korthet att SFK fortsätter vara hyresgäst på den nya anläggningen som till 100 procent kommer att ägas av STS.

Galoppbanan som blir ca 1 700 meter i omkrets placeras utvändigt om den 1 300 meter långa travbanan. Huvudläktaren placeras mellan trav och galoppbanan, vilket betyder att galoppens upplopp hamnar ”bakom” läktaren. I idéskissen noterades bl.a. att placeringen av mållinjen är ca 100 meter efter huvudläktarens slut, ungefär som det ser ut på Jägersro idag samt att sträckningen av derbydistansen kan behöva ses över. En kompletterande gräsbana är inte aktuell på området.

Den nya anläggningen får endast gäststallar och ingen permanent stallbacke. Det betyder att träningsmöjligheterna kommer att bli begränsade.

Vi vill betona att ovanstående fakta endast baseras på en första idéskiss. Förändringar kan naturligtvis ske fram till dess att anläggningen börjar byggas.

Skånska Fältrittklubben kommer närmast att utvärdera Skånska Travsällskapets förslag i samråd med den styrgrupp som Svensk Galopp tillsatt för att utreda Skånegaloppens framtid. Vi fortsätter naturligtvis även att hålla kontakt med STS i frågan. Skånska Fältrittklubbens ambition är att presentera ett beslutsunderlag gällande ovanstående förslag samt övriga alternativ som SG:s styrgrupp utarbetat i samband med årsstämman i maj månad 2018.

SFK:s styrelse och SG:s styrgrupp kommer löpande att informera medlemmarna i frågan.

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben 

Uppgifter om en ny hästsportanläggning på Husiefältet

Under den senaste veckan har det i media publicerats uppgifter om att Skånska Travsällskapet har för avsikt att sälja stora delar av Jägersros mark. Syftet med försäljningen är att frigöra medel för att uppföra en helt ny hästsportanläggning på Husiefältet där travets och galoppens träningsbanor ligger idag.

Skånska Fältrittklubben har som hyresgäst på Jägersro än så länge inte fått någon detaljerad information från STS gällande försäljningen och omlokaliseringen, samt vilka konsekvenser denna kan få för galoppsporten. STS har utlovat ett möte före årsskiftet.

Den tillsatta styrgruppen för en ny galoppbana i Skåne fortsätter sitt arbete och kommer även att ta del av STS förslag. Vi återkommer givetvis med mer information så fort vi har mer att berätta i ärendet.

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben

Kort rapport från SFK:s höststämma

Måndagen den 13 november hölls höststämma i Skånska Fältrittklubben. Drygt 50 medlemmar deltog vid stämman som i år var förlagd till Förenade Bils nya lokaler för försäljning av Land Rover och Jaguar i närheten av Jägersro.

Stämmans huvudpunkt var att utse föreningens representanter i Svensk Galopps fullmäktige för de närmaste 12 månaderna. Stämman antog valberedningens förslag på fullmäktigeledamöter. [läs förslaget här].

En motion gällande utökade öppettider på Ascotbanan hade lämnats in. Styrelsens svar till förslaget var att utreda konsekvenser och eventuellt ökade kostnader i samråd med de lokala tränarföreningarna. Stämman gav bifall till styrelsens svar. [läs motionen och styrelsens svar här]

Vidare informerade styrelsen kort om att Svensk Galopps fullmäktige nu gett klartecken för en fortsatt finansiering av fas 1-arbetet (definitionsfas) gällande en ny galoppbana i Skåne. Styrgruppen kommer att presentera ett förslag för Svensk Galopps styrelse i början av december.

I sammanhanget hade medlem Roland Olsson lämnat in ett förslag på en ny bansträckning på Jägersro. Detta presenterades för stämman. Förslaget kommer nu att överlämnas till arbetsgruppen för vidare analys. [läs förslaget här].

Efter den formella stämman uppmärksammades och hyllades Bo Gillborg på sin 65-årsdag som infaller den 14 november. Bo Gillborg kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i skånegaloppens utveckling.

Svensk Galopps tidigare VD Ulf Hörnberg var på plats och gav en tydlig redovisning av alla de utmaningar sporten står inför i och med avregleringen av spelmarknaden samt separationen från ATG.

Slutligen presenterade sportchef Dennis Madsen nya möjligheter att ta ut entréavgifter mm genom så kallade CRM-system.

SFK:s Jullunch

Den 12 december klockan 12.00 ses vi hos Paul på Törringelund där vi äter en gemensam Jullunch och firar våra champions för 2017.

SFK subventionerar så att ett litet Julbord kostar 195 kr. (ordinarie pris 295 kr) Dryck ingår ej.

VIKTIGT!
Vi behöver veta innan den 1 december hur många vi blir. Vi har bokat 100 platser. Maila bindande anmälan till anna.thelander@svenskgalopp.se.

Betalning sker på plats.

Välkommen!
Skånska Fältrittklubben

Höststämma i Skånska Fältrittklubben

Måndagen den 13 november kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas. 

I år testar vi ett nytt koncept och arrangerar stämman i Förenade Bils helt nya hus helt avsett för försäljning och service av Land Rover och Jaguar. Adressen är Djurhagegatan 15 i Malmö. Lokalen ligger nära Jägersro och intill Förenade Bils övriga lokaler.

Förenade Bil har genom Jaguar/Land Rover stöttat Jägersro Galopp under flera år, inte minst i år, genom ett stort engagemang på Derbydagen. Det är och kommer bli ännu viktigare i framtiden att vi engagerar oss för våra samarbetspartners.

Efter höstmötet får vi en visning av det helt nya huset. Därefter serveras lite plockmat med dryck (100 kr). Som avslutning kan alla bekanta sig med fantastiska bilar från Jaguar och Land Rover. Vem vet om vi inte får ett speciellt galopperbjudande under kvällen?

Inför höststämman:

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före höststämman, det vill säga senast den 1 november 2017.

Eventuella motioner eller förslag till höststämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före höststämman, det vill säga senast den 3 november 2017.

Anmälan till stämman gör du enklast genom att skicka ett mejl till sfk@jagersro.se. Din anmälan till stämman måste vi ha senast den 6 november.

Om du önskar äta efter stämman sätter du in 100 kr på SFKs bankgiro 144-6947.
Glöm ej att uppge namn på inbetalningen, som vi vill ha senast den 6 november
Obs! För att anmälan skall bli giltig måste betalningen finnas på SFKs bankgiro senast den 6 november.

Välkomna till höststämman!

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben

Följ med till Dansk Derby

Skånes Galoppsällskap arrangerar i samarbete med Skånska Fältrittklubben en resa till Dansk Derby på Klampenborg den 6 augusti.

Samling på Jägersros parkering kl 10.00 med avfärd 10.30. Kostnad 200 kronor för medlemmar i båda sällskapen och 300 kronor för icke medlemmar. Anmäl senast den 1/8 till Monica Jansson, SGS: Tel 0761-42 26 25 eller derby@monicajansson.se

Nya styrelsemedlemmar i Skånska Fältrittklubben

I måndags kväll var det årsstämma i Skånska Fältrittklubben. I samband med denna utsåg medlemmarna två nya ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.

Per Gellström valdes in på tre år och tar över efter Inge Knutsson, som lämnar styrelsen med anledning av att han spenderar en stor del av året utomlands.

Jessica Long ersätter Per Larsson, som är valberedningens förslag till ny styrelseledamot i Svensk Galopps styrelse. Jessica Long valdes in på ett år genom fyllnadsval.

Vidare fick Jan Carlson, som redan sitter i Skånska Fältrittklubbens styrelse, förnyat mandat de närmaste tre åren.

Vi säger stort tack till de avgående styrelseledamöterna och hälsar de nya varmt välkomna.

Från och med den 8 maj 2017 består Skånska Fältrittklubbens styrelse av:
Jacqueline Henriksson, ordförande, Håkan Birger, vice ordförande, Jan Carlson, Johannes Efstratiadis, Per Gellström, Staffan Lidström och Jessica Long.

På stämman utsågs även revisorer enligt valberedningens förslag. Valberedningens uppsättning blir oförändrad.

Stämman avslutades med att projektledare Andreas Parkosidis gav en lägesrapport kring projektgruppen ”Skånegaloppens framtids” arbete. Bo Gillborg och Pia Skoog presenterade även förberedelserna inför Svenskt Derby 100 år.

Ett fullständigt protokoll från stämman publiceras senare.