Felaktighet i valberedningens förslag

Tyvärr har av misstag ett namn ramlat ur valberedningens förslag. Det är inte tryckfelsnisse utan den mänskliga faktorn, dvs mitt fel när jag skickade iväg förslaget. Ett namn föll bort.

Rätteligen ska Anja Rhodin vara upptagen på valberedningsförslag som förslag till suppleant. Antalet suppleanter ska vara sex men på förslaget är det bara fem.

Med vänlig hälsning
Gisela Jardby, ordf valberedningen