Valberedningens förslag inför höststämman

Som komplement till tidigare publicerad kallelse och föredragningslista inför Skånska Fältrittklubbens höstmöte den 19 november finner ni via länken nedan valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter.

> Valberedningens förslag