Ordförandekrönika hösten 2018

Efter en lång, solig och skön sommar, så närmar vi oss nu hösten och också slutet på detta års galoppsäsong. Framgångarna för våra hästar har varit många och glädjande, en del av våra hästar, med stora som små framgångar, har fått lägga skorna på hyllan och nya åringar är på väg in. Precis som det brukar och ska vara. Däremot så sjunker antalet hästar i träning år från år, och denna trend är något vi gemensamt behöver vända.

I juni månad fick jag och vice ordförande, Per Gellström, samt styrgruppen för ny bana i Skåne förmånen att få åka med SG styrelse med ledning till England för studier av olika galoppbanor. Syftet var hur de löser sin ekonomi med olika verksamheter vid anläggningarna.

Första anhalt blev Newbury, väster om London. Ordförande och största aktieinnehavare är Erik Penser, som också tog emot oss samt bjöd på kvällens middag.

Under 2017 hade de engelska galoppbanorna drygt 2,6 miljoner åskådare, och därmed den andra största publiksporten. 50 % av åskådarna går en till två gånger per år och är där i första hand för trevligt socialt umgänge. Huvuddelen av de andra 50 % är på tävlingar mer än fem gånger per år och är där i första hand för att följa galopptävlingar och i andra hand för att spela. Det positiva är att antalet åskådare ökar år från år. De 60 banorna sysselsätter 85 000 personer.

På Newbury är största inkomstkällan vid tävlingar catering följt av media (TV, streaming, spelkanaler) och därefter inträde och sponsorer. Spelinkomster på banan står för endast 2 %. Av prispengarna står sponsorerna för 40 %, fonderade medel för 39, insatser för 18 och banan tillskjuter resterande 3 %. Av utgifterna är 50 % tävlingskostnader.

Banan har 98 anställda där bl a 27 jobbar på banans förskola, åtta med försäljning, två mot sponsorer, 13 med catering samt åtta med ekonomi och tre med säkerhet.

Newbury redovisade också att mycket av affärerna låg utanför sporten, men dessa gjordes för sporten.

Vidare så besökte vi Cheltenham och fick en fin inblick i deras verksamhet, såväl tävlingsmässigt som alla de andra dagar då det inte tävlas. Då vi var där pågick en stor mässa. Mycket av inkomsterna kommer även där från catering (den bästa restaurangen tog 100 000 kr per stol och år), inträde, sponsorer och verksamhet vid sidan om sporten.

Sista kvällen besökte vi Goodwood som hade tävlingar en fredag kväll som följdes av uppträde. Även här framgick det att intäkter kommer från verksamhet vid sidan om själva tävlandet. Denna kväll var det 11 000 åskådare som följde sex vardagslöp med ganska så små fält, men i en fantastisk vacker miljö med härlig feststämning.

Veckan därpå undertecknade SG avsiktsförklaringen för köp av mark för ny galoppanläggning ute vid Bara. Information om hur projektet framskrider har skett vid vår extrastämma och kommer att ske vid Höststämman. Dock kan vi räkna med minst fem år från nu innan vi har en ny galoppbana i Skåne.

Arbetet med överlåtelse av vår näringsverksamhet till SG pågår enligt plan och där nu också STS svarat skriftligen ok till byte från SFK till SG. Mer info om detta kommer på Höststämman.

SG har startat ett strategiprojekt för en mer ensad målsättning för galoppsporten med ekonomisk hållbarhet. Först deltog jag med de andra sällskapens ordförande tillsammans med SG styrelse och VD i veckan före Stockholm Cup. Sedan genomförde vi det här nere den 26/9 med SFK styrelse och fullmäktigeledamöter. Gemensamt för båda tillfällena var att vi kom fram till att vi behöver öka attraktionskraften för vår sport samt analysera vad vi menar med detta och därefter ta fram åtgärder.

Från strategidagen på Bro kom vi fram till tre arbetsgrupper; 1 Utveckla spel och marknader nationellt och internationellt. 2 Utveckla affärspartnerskap. 3 Utveckla marknad/kommunikation.

Från dagen på Jägersro kom vi fram till följande grupper; 1 Upplevelse. Vad är det åskådare/aktiva vill uppleva vid galopptävlingar. 2 Professionell sport. 3 Bra evenemang – stor publik. Från SFK:s sida så har vi påbörjat arbetet i de olika grupperna. Mer information kommer på Höststämman.

SG genomför också ett nära samarbete med ST och ATG för hur vi gemensamt ska kunna gå vidare efter avregleringen av spelmarknaden. Frågan kommer upp på SG:s Höstmöte den 28/10 och mer om detta får vi informera om på vårt Höstmöte.

Sammanfattningsvis så pågår det mycket verksamhet just nu för vår framtida galoppsport och jag ser ljust och positivt på detta. Dock så har vi ett antal åtgärder som vi måste ta tag i och arbeta med. Som jag tidigare skrev, så måste attraktionskraften öka för vår sport och här finns många olika åtgärder på såväl kort som lång sikt att göra. Vi behöver ekonomiska medel in i sporten vid sidan om spelintäkterna och därför så behöver vi åtgärder som kan tilldra sig intresse för större publikvolymer och som i sin tur kan attrahera fler sponsorer. Vi behöver partners för verksamhet på våra anläggningar de dagar vi inte tävlar där för att få en positivare ekonomi på anläggningssidan. Detta är något av det vi har börjat att titta på och mer kommer efter de olika arbetsgrupperna från strategiprojektet.

Slutligen så vill jag påminna om vår föreläsningsdag tillsammans med SFAF den 2/11 och glöm inte att anmäla dig.

Väl mött till vårt Höstmöte den 19/11!

Håkan Birger
Ordf SFK