Corona-tider, årsstämma och subvention av program

Bäste medlem i Skånska Fältrittklubben

Trots dystra tider med pågående Corona-pandemi, så fortgår träningen av våra galopphästar på Jägersro. Allt ser bra ut och hästarna är mycket väl iordning överlag. Många hästar tränar dagligen på Jägersros olika banor. Vi får nu också hoppas att vi kan genomföra vår första tävlingsdag den 8 april och kunna fortsätta enligt årets tävlingsprogram.

Tiderna är som sagt ovissa, och i dagsläget är det svårt att förutse den tävlingsdag vi kan tävla som vanligt med publik. Det är oerhört viktigt att vi nu alla hjälps åt att följa de direktiv som ges ut, så vi kan genomföra våra tävlingar.

Nedanstående information har gått ut till de aktiva.

Under pågående Corona Pandemi gäller följande bestämmelser vid tävlingar utan publik.

– Inga besökare/hästägare eller leverantörer har tillträde till stallområdet aktuell tävlingsdag (både trav och galopp) med lunchtävlingar samt efter kl 1400 vid kvällstävlingar.

– All inpassering ska ske genom stallentrén.

– Lista på behöriga kommer att finnas vid stallentrén. ID (motsv) krävs för inpassering.

– Personal som ej behövs för utfodring av hästarna ska ha lämnat anläggningen senast kl 1200 vid lunch- och eftermiddagstävlingar samt kl 1400 vid kvällstävlingar. Kontroll av behörighet kommer att ske inom anläggningen.

– Vid galopptävlingar har endast aktuell tränare och ryttare samt träckare utöver funktionärer tillträde till ledvolten.

– Tränare utanför anläggningen Jägersro har enbart tillträde för träning efter kl 1600 vid lunchtävlingar samt före kl 1200 vid kvällstävlingar.

Med rådande läge så har SFK styrelse tagit beslutet att följa de direktiv som tas på myndighets samt politisk nivå och därmed är det i dagsläget svårt att fastställa tiden för genomförande av årsstämman. Vi ber att få återkomma om tidpunkt senare.

Styrelsen har också tagit beslut om att även i år för medlemmar subventionera prenumeration av Jägersros program med 200 kr. Vill du ha programmet hem i brevlådan så ska du sätta in 750 kr på SFK Bg 144-6947. Du som ännu inte erlagt årsavgiften på 600 kr bör göra detta snarast till samma Bg 144-6947.

Ta väl hand om varandra!

SFK Styrelse