Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben (SFK) avser att avhålla årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl.10.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner och rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det just i år inte är möjligt att genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att avhålla stämman.

Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit fram till att en stämma bör avhållas på ett annorlunda sätt.

Mer information finner du i de bifogade filerna som innehåller

Kallelse och information

Förslag till ändring av stadgarna

/ Styrelsen SFK