Höststämma den 5 oktober

Måndagen den 5 oktober kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas i Derby Club på Jägersro. I länk nedan finns föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter. Under stämman kommer vi även att ge aktuell information gällande aktuella områden inom SG.

> Kallelse, föredragningslista samt valberedningens förslag
> Förslag till stadgeändring, bilaga 1
> Förslag till stadgeändring, bilaga 2