Sammanfattning av senaste styrelsemötet

Skånska Fältrittklubben (SFK) genomförde i veckan ett styrelsemöte med sammanfattande innehåll.

Samtal fördes mellan styrelsen och ordförande i Skånes Galoppsällskap (SGS, hästägarföreningen i Skåne) om bl a respektive förenings olika roller i framtida svensk galoppsport. SFK bedriver ju inte längre aktivt verksamheten på Jägersro sedan SGAB tog över 2019. SFK deltar aktivt i Svensk Galopps utveckling genom deltagande i SG fullmäktige genom bl a motioner. SGS företräder hästägarnas intressen. Vidare samtal kommer att ske.

SFK ordförande informerade om det möte som skett i veckan med tränarkåren på Jägersro. Ny bana i Skåne var ett område som diskuterades, där första åtgärden är att få till beslut för markköp. I ett senare skede projektera för en anpassad bana. Någon plan B finns inte som alternativ till Bara. SFK ordförande informerade om det strategidokument som styrelsen tog fram i augusti. Vidare fördes samtal om att få in yngre medlemmar i SFK samt någon form av gemensamma fester.

SG Tävlingskommitté har haft sitt första möte inför 2021 och där ett utkast delgavs för tävlingskalendern. Första åtgärden blir att fastställa storloppsdagarna genom samverkan med Danmark och Norge. Mer direktiv behövs från SGAB styrelse för fortsatt planering.

Styrelsen utsåg Jessica Long att ersätta Jan Carlson i SGAB Tävlingskommitté.

Avslutningsvis fördes samtal inför kommande Höstmöte där en del bordlagda beslut från Årsstämman kommer upp samt olika informationspunkter från styrelsen.