Rapport från SFK:s höstmöte samt styrelsemöte den 5 oktober 2020

SFK:s höstmöte avhölls under måndagskvällen med 30 deltagare, trots Corona-tider. Mötet inleddes av ordförande Anders Klemedsson, som hälsade alla välkomna och presenterade styrelsen med namn och funktioner. Därefter övertog mötesordförande Håkan Birger klubban och genomförde mötet på sedvanligt sätt.

Under punkten styrelsen, informerar gick Anders Klemedsson igenom SFK:s strategidokument, om VD-frågan och att SFK nominerar Gisela Jardby till Svensk Galopps valberedning. Per Gellström informerade om var Bara-projektet befinner sig i nuläget.

Mötet valde in två nya ledamöter, Anders Klemedsson och Håkan Birger, och en ersättare Alexandra Granroth som Fullmäktigeledamöter. Efter diskussion klubbades beslut om att sänka medlemsavgiften till 300 kr och för ungdom upp till 25 år till 150 kr per år. Även ändring av stadgarna vad avser revisorer och styrelsens sammansättning vad gäller adjungerande klubbades igenom.

SFK:s styrelsemöte den 5 oktober

Före Höstmötet genomfördes ett styrelsemöte. Ordförande informerade från senaste återkommande mötet mellan sällskapens ordförande. Monica Jansson presenterade ett utkast för SFK budget 2021, beslut kommer att tas vid ett senare styrelsemöte.

Jessica Long informerade om att nästa möte inom tävlingskommittén sker den 22/10. Då ponnygaloppen är inställt den 11/10, så utgår årets sponsring på 5 000 kr. Beslut togs på att överföra dessa medel till 2021 för sponsring av en tävlingsdag för ponnygaloppen på Jägersro. Avslutningsvis genomfördes förberedelser inför Höstmötet.