Kallelse till Årsstämma 2022 i Skånska Fältrittklubben

Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Årsstämma måndagen den 30 maj kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.

Via länkarna nedan finner du föredragningslista, valberedningens förslag och övrig information.

> Årsstämma i Skånska Fältrittklubben 2022
> Valberedningens förslag till styrelse

Uppdatering: SFK har till SGIF årsstämma den 12 juni, sänt in en motion om ett förslag på lösning med finansiering för en ny bana i Bara. Presentationen av förslaget kommer att genomföras under § 15 vid vår årsstämma den 30 maj.