Medlemsmöte 13 april

Som medlem inbjuds du härmed till informationsmöte i Derby Club på Jägersro 2022-04-13 kl. 16.00. Det vill säga efter tävlingarna på årets första tävlingsdag.

Medlemmar i Skånska Fältrittklubben kallas härmed också till Årsmöte
2022-05-30 kl. 18.00. Särskild kallelse med handlingar kommer.

Välkomna!

SFK Styrelse