Kallelse till Höststämma i Skånska Fältrittklubben

Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Höststämma torsdagen den 4 november kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.

Via nedanstående länk finns föredragningslista och övrig info. Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter kommer att sändas ut/publiceras separat.

> Kallelse och föredragningslista till SFK:s höststämma 2021