Medlemsinformation 2 2016

Vi hoppas att alla medlemmar har haft en härlig sommar. Nu ser vi fram emot en spännande höst för skånsk galoppsport. I detta nyhetsbrev finner ni några av höstens viktigaste händelser.

SPORTSLIGA HÖJDPUNKTER

Även om vi redan hunnit lägga Derby och Oaks till handlingarna återstår många fina löpningar på Jägersro. Höstens första stordag infaller torsdagen den 22 september då Jägersrogaloppen är värd för V64 och Dagens Dubbel. Kvällens sportliga topp är Rosengårdlöpning för treåriga sprinters.

Därefter behöver vi bara ta oss ett par veckor framåt till torsdagen den 6 oktober då Jägersrogaloppen på nytt arrangerar V64 och Dagens Dubbel. Den här kvällen rider vi ”vår egen löpning”, SFK Jubileumslöpning med 600 000 kronor i samlad prissumma. Ytterligare två sportliga godbitar är Scania Sprint och Algarve Guld.

Den riktiga storloppssäsongen på Jägersro avslutas sedan på bästa sätt söndagen den 13 november då bland annat Svenskt Kriterium, Jockeyklubbens Avelslöpning och Malmö Hösthandicap går av stapeln. Även den här gången med V64 och Dagens Dubbel.

Galoppåret i Skåne avslutar vi inte förrän onsdagen den 7 december med ett lättare lunchprogram.

FÖRHANDLINGAR MED SVENSK GALOPP

Skånska Fältrittklubbens styrelse har under det senaste året fört förhandlingar med representanter från Svensk Galopps styrelse gällande en tydligare och mer effektiv koncernstruktur.

Skånska Fältrittklubben är idag en fullvärdig medlem i Svensk Galopp ideell förening. Galoppverksamheten på Jägersro drivs genom ett samarbetsavtal mellan Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp. Skånska Fältrittklubben innehar tototillstånd samt nyttjanderätten av Jägersro som tävlings- och träningsanläggning. Därmed har föreningen idag en reell möjlighet att påverka den lokala verksamheten.

Förhandlingarna sker i konstruktiv anda. Frågan är dock komplex och ett flertal stora frågor måste tas i beaktande. I sammanhanget går det inte att förbise galoppsällskapens fördelning i Svensk Galopps fullmäktige. Stockholms Galoppsällskap har idag 17 fullmäktigeledamöter medan Skånska Fältrittklubben har 12 och Göteborgs Galoppsällskap 6.

Vidare förespråkar Skånska Fältrittklubbens styrelse en galoppsport med ökat lokalt inflytande. Den motion gällande en ökad decentraliserad organisation som redan antagits av Svensk Galopps fullmäktige måste förverkligas i praktiken.

Slutligen vill Skånska Fältrittklubbens styrelse säkerställa galoppsporten i Skåne på längre sikt. Detta inkluderar framför allt en ny tävlingsarena i Skåne (se nedan). Ovanstående frågor kommer att aktualiseras i samband med Svensk Galopp så kallade ”rådslagsmöte.

FÖRSTUDIE GALOPPBANA I SKÅNE, NU STARTAD

Vi följer upp information som gavs under årsstämman i maj, med att kommunicera att en förstudie nu dragit igång för att ta fram ett underlag till Svensk Galopps Styrelse, som stöd för beslut gällande framtida banstrategi i Skåne.

Styrgruppen för projektets förstudie leds av Lars Nordström (SG). I styrgruppen ingår vidare medlemmarna Ulf Hörnberg (SG), Anders Östberg (SG), Jacqueline Henriksson (SFK), Staffan Lidström (SFK) och Fredrik Reuterskiöld, samt suppleant Per Larsson (SFK). Projektledare för denna studie är Andreas Parkosidis.

De goda initiativ som tagits innan förstudiens start, såsom arbete med att finna lämplig mark för en galoppbana och som resulterat i goda kontakter med ett par skånska kommuner kommer underhållas tills utfallet av förstudie och efterföljande riktningsbeslut tagits.

Under förstudien ska en bred förankring med nödvändiga kompetenser och intressenter säkerställas genom de referensgrupper som ämnar bildas och som kommer stödja projektet under förstudien.

Information kring projektet kommer att ges, dels i samband med Svensk Galopps höststämma den 22 oktober, samt vid SFKs höststämma den 14 november. Målsättningen är att förstudien ska nå ett resultat under vintern 2016, varefter Svensk Galopps fullmäktige ska fatta beslut.

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSKVÄLL OM SKÅNEGALOPPENS FRAMTID

Torsdagen den 29 september kommer hästägarföreningen Skånes Galoppsällskap och Skånska Fältrittklubben att arrangera ett informations- och diskussionsmöte på temat ”Skånegaloppens framtid”.

Andreas Parkosidis, Staffan Lidström och Jacqueline Henriksson kommer att informera hur långt man kommit i projektarbetet med att säkerställa den skånska galoppens framtid samt hur planen framåt ser ut.

Under mötet kommer det också att ges utrymme att lämna förslag, idéer och tankar kring frågan om en ny galoppbana i Skåne. Förslag och idéer som projektgruppen tar med sig i sitt fortsatta arbete.

Mötet börjar klockan 18 och platsen är Derby Club, Jägersro. Mötet är öppet för alla galoppintresserade.

HÖSTSTÄMMA

Måndagen den 14 november arrangeras Skånska Fältrittklubbens höststämma på Jägersro. I samband med denna kommer föreningens fullmäktigeledamöter att utses. Vi kommer även att ge ytterligare information om verksamheten på Jägersro. En personlig kallelse med ytterligare underlag kommer som vanligt att mejlas/postas ut till medlemmarna.

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben