Medlemsinformation december 2019

Bästa medlem i Skånska Fältrittklubben

Snart har ännu en tävlingssäsong genomförts och nu håller vi tummarna för att vädret är på vår sida och att årets sista tävlingsdag kan genomföras planenligt nu på söndag.

Säsongen toppades av Svenskt Derby, som genomfördes på ett mästerligt sätt med manus som vilken nöjesföreställning som helst. De tre första i Derbyt visade sig också senare på säsongen vara mycket goda hästar. Segraren, Red Cactus vann senare också Hurricanelöpning, tvåan Privilegiado vann i slutet av augusti Norskt Derby och trean, Queen Rouge segrade i det Danska Derbyt överlägset. Bästa Jägersrohäst blev Bodil Hallencreutz Jazz Explosion på en fjärde plats.

Det nya upplägget för Derby serien, sedan 2017, har visat sig vara mycket framgångsrikt med i snitt drygt tolv hästar i de fyra löpningarna som genomförs på Derbydagen. Samma dag segrade I Kirk i Zawawi Cup och nu väntar nya äventyr för honom i Dubai. Många hästar från tränare på Jägersro kommer för övrigt att prova lyckan i Dubai under vintern. Vi önskar alla lycka till!

SFK genomförde en försäljning av sin verksamhet på Jägersro vid årsskiftet till SGAB, och därmed så har föreningen ingen verksamhet längre för genomförande av galopptävlingar. Däremot så är det viktigt att vi fortfarande bedriver verksamhet som stödjer och utvecklar vår fina sport såväl regionalt som nationellt. Detta kan vi alla hjälpas åt med och en viktig uppgift har vi som deltagare i Svensk Galopp fullmäktige. Alla behöver hjälpas åt med att få in fler medlemmar så vi har en bred bas med många kompetenser för att få fram delegater till fullmäktige samt för att sprida information ut i samhället till olika grupper om svensk galoppsport.

Separationen mellan ATG och svensk trav- och galoppsport har inte blivit så smärtfri som vi hade förväntat oss. Stora kostnader har bl a drabbat Svensk Galopp för IT. Inför nästa år behövs en genomgripande ekonomisk analys med olika åtgärder för att få en budget i balans. Alla projekt är för tillfället stoppade.

Nedan följer några citat från SG tjf ordf, Anders Lilius.

”Vad händer med banan i Skåne?

Vi har sagt till alla berörda att projektet måste ta time out. Vi måste undersöka alla åtaganden och kostnader. En ny bana innebär ju inte bara investeringskostnader utan även driftkostnader. Det ser vi ju tydligt på Bro Park.

Galoppens ekonomiska situation har skärpts kraftigt. Inte minst på grund av den ändrade relationen med ATG. Där vi kan räkna med ett stort intäktsbortfall. Dessutom har den försämrade situationen på bostadsmarknaden lett till att byggandet på Täby Galopps gamla mark fått tillflödet av intäkter, som sker vartannat år, att rinna betydligt långsammare.

– Men naturligtvis måste vi tillförsäkra galoppen i Skåne goda tävlingsmöjligheter också i framtiden. Min telefon har gått varm den senaste tiden. Kontakterna med Skåne har varit många. Håkan Birger och Per Gellström är några av samtalspartnerna. Anders Östberg, som sitter kvar i styrelsen, har hjälpt till att förstå den ekonomiska processen. I Göteborg har jag pratat med Susanne Sivrup-Rosenqvist och det har varit många diskussioner med Maria Westman, som är valberedningens sammankallande.

Vad sker nu?

Vi måste titta på alla möjligheter till kostnadsbesparingar. Det gäller löner, personal, prispengar. investeringar. I stället för att måla om något varje år, kan vi kanske göra det vartannat, för att ta ett litet konkret exempel.

Anders Lilius använder inte ordet ’stålbad’ men det ligger nära till hands.

Vi samlar nu in alla uppgifter om gjorda åtaganden och beslutade kostnader. Vi ska gå igenom dem i styrelsen den 12 december för att den 18 december fatta beslut om budget nästa år. Personligen känner jag det som en stor utmaning och jag gillar sådana. Att kavla upp ärmarna och gå in i konkreta uppgifter. Det har jag gjort tidigare. Till exempel när jag kom in i hotellkedjan Scandic som vice VD och fann att den vara nära körd i botten. Men vi vände på alla stenar och lyfte Scandic till stora framgångar.”

Gå in på Svensk Galopps hemsida för att läsa hela intervjun med Anders Lilius.

Vid samtal med STS styrelse i veckan, framkom det åter igen, att en fortsatt gemensam anläggning på Husiefältet tillsammans med travet är helt uteslutet. Malmö kommun accepterar inte en planlösning där galoppbanan kommer att ligga bakom blivande läktare. Kommunen anser att båda banorna ska ligga som idag, med en innanför den andra. Då STS vill ha travbanan närmst publiken, så skulle en galoppbana ligga innanför travbanan med allt vad detta innebär som snäva svängar och en mycket kort bana.

Med hänsyn till det rådande läget samlades SFK styrelse för ett extra styrelsemöte i måndags, 2/12. Vid mötet framkom olika förslag för att hjälpa SG styrelse med olika åtgärder för avtalet mellan ATG och sporterna, samt för att inte time outen med Bara projektet ska bli långvarigt. Dialog har pågått sedan mötet mellan Per Gellström i vår styrelse och Anders Lilius. Av denna anledning har jag väntat med detta brev till i slutet av veckan, men inget nytt har framkommit.

I slutet av förra månaden accepterade jag erbjudandet från SGAB VD, Fredrik Reuterskiöld, om tjänsten som plats- och anläggningschef för SGAB vid Jägersro. Detta innebär att det blir komplicerat att då också vara ordförande för Skånska Fältrittklubben, så därför avgick jag som sista punkt på mötet och lämnade över ordförandeskapet till vice ordförande, Per Gellström. Som ny vice ordförande utsåg styrelsen Bo Jacobsson. Allt intill föreningens årsmöte nästa år. Lycka till Per!

Jag vill samtidigt också tacka för det förtroendet jag känner att jag och resten av styrelsen har av alla medlemmarna i SFK. Tillsammans är vi starka och framtiden för skånsk galoppsport vilar i mycket i våra egna händer.

Avslutningsvis så vill jag önska dig, dina nära och kära en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Galoppår 2020.

Håkan Birger