Medlemsinformation januari 2020

Medlemmar i SFK

Nytt år och ny säsong inom vår fina sport, som redan har småstartat med några tävlingsdagar i januari och februari på Bro Park. Första tävlingsdagen på Jägersro blir onsdagen den 8 april. Första stordagen med Pramms memorial är den 24 maj och sedan kommer Voterlöpning samt Derby Trial med andra större löpningar dagen efter Nationaldagsgaloppen, den 7 juni. Årets Derbydag genomförs den 12 juli och drygt en vecka innan, fredagen den 3 juli, genomförs Hästarnas Mästare, vilket var mycket uppskattat förra året. Eventuellt tillkommer lite andra aktiviteter i år. Boka alla dessa dagar!

Innan säsongen kommer igång, så genomförs vår Stallrunda här på Jägersro den 28 mars med efterföljande lunch och sedan följer vi tävlingarna från Dubai.

Preliminärt så genomförs Årsstämman den 4 maj. Särskild inbjudan till dessa aktiviteter kommer senare.

Ny Galoppbana Skåne

Följande information har vi fått från Anders Lilius, SG styrelse

”Svensk Galopp AB:s styrelse representerade av Anders Lilius och Roland Johansson och från SFK utsedda representanter Jacqueline Henriksson och Anders Klemedsson träffade den 10 januari 2020 Svedala kommun för att diskutera en framtida galoppbana i Bara, Svedala kommun.
Mötet hölls i god anda och en fortsatt dialog är planerad mellan Svensk Galopp AB och Svedala kommun.

Ovanstående arbetsgrupp informerade de närvarande från Svedala Kommun att Svensk Galopp för tillfället befinner sig i en stor förändring.
Denna förändring är i första hand Svensk Galopps AB ekonomiska situation, dels vårt projekt Täby Park och ersättningarna därifrån och dels
förhandlingarna med ST angående vårt ägande i ATG.

När resultatet av dessa förhandlingar är klart och vi vet våra ekonomiska förutsättningar först då kan vi ta ett beslut hur vi går vidare gällande Ny bana i Skåne.

Som ett led i denna process har Svensk Galopp AB också utnämnt Fredrik Reuterskiöld till projektledare för Ny bana i Skåne. Vårt mål är att ovanstående analysfas ska vara färdigställd i mitten av februari varefter det tas beslut hur vi går vidare med projekt Ny bana i Skåne.”

Årsavgift

Slutligen så är det också dags att betala årsavgiften för 2020, som är oförändrad 600 kr. Betala gärna in snarast på bankgiro 144-6947, dock före den 31 mars.

Styrelsen SFK