Motion och ytterligare information inför SFK:s höststämma

Som vi tidigare meddelat hålls Skånska Fältrittklubbens höststämma nu på måndag den 13 november. Observera att vi i år arrangerar stämman i Förenade Bils helt nya hus helt avsett för försäljning och service av Land Rover och Jaguar. Adressen är Djurhagegatan 15 i Malmö. Stämman börjar klockan 18.00.

Inför höststämman har en motion gällande Ascotbanans öppettider lämnats in. Läs motionen här tillsammans med styrelsens svar (sida 2).

Vi har även lagt in ytterligare en programpunkt efter stämman. Ulf Hörnberg kommer att hålla ett föredrag om trav- och galoppsportens separering från ATG. Vidare kommer sportchef Dennis Madsen att berätta lite om nästa säsong. Föredragen tar ca 45 minuter.