Kort rapport från SFK:s höststämma

Måndagen den 13 november hölls höststämma i Skånska Fältrittklubben. Drygt 50 medlemmar deltog vid stämman som i år var förlagd till Förenade Bils nya lokaler för försäljning av Land Rover och Jaguar i närheten av Jägersro.

Stämmans huvudpunkt var att utse föreningens representanter i Svensk Galopps fullmäktige för de närmaste 12 månaderna. Stämman antog valberedningens förslag på fullmäktigeledamöter. [läs förslaget här].

En motion gällande utökade öppettider på Ascotbanan hade lämnats in. Styrelsens svar till förslaget var att utreda konsekvenser och eventuellt ökade kostnader i samråd med de lokala tränarföreningarna. Stämman gav bifall till styrelsens svar. [läs motionen och styrelsens svar här]

Vidare informerade styrelsen kort om att Svensk Galopps fullmäktige nu gett klartecken för en fortsatt finansiering av fas 1-arbetet (definitionsfas) gällande en ny galoppbana i Skåne. Styrgruppen kommer att presentera ett förslag för Svensk Galopps styrelse i början av december.

I sammanhanget hade medlem Roland Olsson lämnat in ett förslag på en ny bansträckning på Jägersro. Detta presenterades för stämman. Förslaget kommer nu att överlämnas till arbetsgruppen för vidare analys. [läs förslaget här].

Efter den formella stämman uppmärksammades och hyllades Bo Gillborg på sin 65-årsdag som infaller den 14 november. Bo Gillborg kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i skånegaloppens utveckling.

Svensk Galopps tidigare VD Ulf Hörnberg var på plats och gav en tydlig redovisning av alla de utmaningar sporten står inför i och med avregleringen av spelmarknaden samt separationen från ATG.

Slutligen presenterade sportchef Dennis Madsen nya möjligheter att ta ut entréavgifter mm genom så kallade CRM-system.