Uppgifter om en ny hästsportanläggning på Husiefältet

Under den senaste veckan har det i media publicerats uppgifter om att Skånska Travsällskapet har för avsikt att sälja stora delar av Jägersros mark. Syftet med försäljningen är att frigöra medel för att uppföra en helt ny hästsportanläggning på Husiefältet där travets och galoppens träningsbanor ligger idag.

Skånska Fältrittklubben har som hyresgäst på Jägersro än så länge inte fått någon detaljerad information från STS gällande försäljningen och omlokaliseringen, samt vilka konsekvenser denna kan få för galoppsporten. STS har utlovat ett möte före årsskiftet.

Den tillsatta styrgruppen för en ny galoppbana i Skåne fortsätter sitt arbete och kommer även att ta del av STS förslag. Vi återkommer givetvis med mer information så fort vi har mer att berätta i ärendet.

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben