Medlemsinformation gällande en ny hästsportanläggning på Husiefältet

I samband med Skånska Travsällskapets höststämma i slutet av november togs beslutet att sälja ca 40 ha av Jägersros markområde till Malmö stads kommunala bostadsbolag MKB.  De 40 ha mark omfattas av Jägersros nuvarande tävlingsbana, stallområde samt den stora parkeringen utanför banan. För de medel som affären inbringar ska en ny modern hästsportanläggning uppföras på Husiefältet där travets och galoppens träningsbanor ligger idag.

I egenskap av hyresgäst på Jägersro har Skånska Fältrittklubben inte varit delaktig i varken beslut eller försäljningsprocess. Nu när affären är fastställd och offentliggjord har Skånska Travsällskapet uttryckt önskemål om att galoppen fortsätter att bedriva sin verksamhet på den nya anläggningen.

Representanter från Skånska Fältrittklubbens styrelse har haft ett första övergripande informationsmöte med representanter från Skånska Travsällskapet. I samband med mötet presenterade STS ett förslag samt en idéskiss över den nya anläggningen. Förslaget innebär i korthet att SFK fortsätter vara hyresgäst på den nya anläggningen som till 100 procent kommer att ägas av STS.

Galoppbanan som blir ca 1 700 meter i omkrets placeras utvändigt om den 1 300 meter långa travbanan. Huvudläktaren placeras mellan trav och galoppbanan, vilket betyder att galoppens upplopp hamnar ”bakom” läktaren. I idéskissen noterades bl.a. att placeringen av mållinjen är ca 100 meter efter huvudläktarens slut, ungefär som det ser ut på Jägersro idag samt att sträckningen av derbydistansen kan behöva ses över. En kompletterande gräsbana är inte aktuell på området.

Den nya anläggningen får endast gäststallar och ingen permanent stallbacke. Det betyder att träningsmöjligheterna kommer att bli begränsade.

Vi vill betona att ovanstående fakta endast baseras på en första idéskiss. Förändringar kan naturligtvis ske fram till dess att anläggningen börjar byggas.

Skånska Fältrittklubben kommer närmast att utvärdera Skånska Travsällskapets förslag i samråd med den styrgrupp som Svensk Galopp tillsatt för att utreda Skånegaloppens framtid. Vi fortsätter naturligtvis även att hålla kontakt med STS i frågan. Skånska Fältrittklubbens ambition är att presentera ett beslutsunderlag gällande ovanstående förslag samt övriga alternativ som SG:s styrgrupp utarbetat i samband med årsstämman i maj månad 2018.

SFK:s styrelse och SG:s styrgrupp kommer löpande att informera medlemmarna i frågan.

Styrelsen
Skånska Fältrittklubben