Medlemsinformation 1 2018

Vi har kommit några dagar in i 2018. Vi i Skånska Fältrittklubbens styrelse önskar alla medlemmar ett riktigt gott nytt galoppår. I detta medlemsbrev informerar vi kort om den senaste tidens händelseutveckling i Svensk Galopp. Vi flaggar även för ett kommande informationsmöte för våra medlemmar som kommer att behandla förslaget om att uppföra en ny hästsportanläggning på Husiefältet.

Som många säkert har läst på Svensk Galopps hemsida sade styrelseordförande Lars Nordström samt styrelseledamoten Eva McLaren upp sina uppdrag i Svensk Galopps styrelse den 21 december. Det betyder att Svensk Galopps styrelse för närvarande enbart består av fyra ledamöter.

Tidigare i veckan lämnade 16 fullmäktigeledamöter från Stockholms Galoppsällskap in en begäran om extrastämma i Svensk Galopp. Denna kommer att äga rum i Malmö den 3 februari då även Årets Hästfest kommer att gå av stapeln.

Redan den 11 januari kommer ordförandena för de tre galoppsällskapen i Sverige att träffa Svensk Galopps kvarvarande styrelseledamöter. I samband med detta möte kommer även de två avgående ledamöterna att delta för att ge sin version av det inträffade.

Skånska Fältrittklubbens önskan är naturligtvis att Svensk Galopp snarast ska få en fulltalig och väl fungerande styrelse. Detta är extra angeläget med tanke på alla utmaningar som sporten står inför de närmaste åren. Som förberedelse inför extrastämman kommer SFK:s ledamöter i SG:s fullmäktige att träffas på Jägersro torsdagen den 18 januari, kl 18.00.

En ny hästsportanläggning på Husiefältet

Som vi tidigare meddelat har STS stämma beslutat att avyttra stora delar av Jägersros nuvarande tävlingsarena och stallbacke för att istället uppföra en helt ny hästsportanläggning på Husiefältet. Inget nytt har egentligen framkommit under jul- och nyårshelgerna, men diskussioner mellan SG:s projektgrupp, SFK och STS kommer att intensifieras de närmaste månaderna.

SFK:s styrelse har redan nu beslutat att kalla samtliga professionella tränare i Jägersroregionen samt styrelsen för den lokala amatörtränarföreningen till ett informationsmöte på Jägersro den 18 januari. Inom kort kommer vi även att fastställa datum för ett motsvarande möte för Skånska Fältrittklubbens medlemmar. Detta kommer sannolikt att äga rum i februari månad.

Slutligen påminner vi om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Årsavgiften är 600 kronor och betalas till SFK:s bankgiro 144-6947. Glöm inte bort att ange namn på inbetalningen.

Styrelsen för Skånska Fältrittklubben