Öppet informationsmöte gällande galoppsportens framtid i Skåne

17 maj 2021
Teamsmöte 18:00 – 20:00

Agenda öppet informationsmöte.

Varför Bara som ny galoppanläggning i Skåne?
Dag: 17 maj 2021
Tid: 18:00-20:00
Plats: Deltagande sker som Teamsmöte.

1: Varje deltagare i panelen ger sin syn på framtiden inom sitt område.

PGA nya satsningar, vilka synergieffekter kan det ge galoppen?

Värby nya satsningar på Spångholmsgården?

Svedala kommun, helhetskonceptet för Bara området.

2: Mannheimer&Swartling.

Kortfattad redovisning av miljö-riskkonsekvenser

SYSAVs ansvar för deponin

3: Jacqueline Henriksson

Sammanfattning av Bara gruppens arbete på uppdrag av Svensk Galopp

4: Lill Gusén Hammar

Svensk Galopps syn på en ny galoppanläggning i Skåne

5: Frågor till panelen via Teams

6: Sammanfattning av diskussionerna

För att delta i mötet måste du anmäla din mailadress till mail@monicajansson.se. Senast fredag 14/5.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Skånska Fältrittklubben