Röstsedel och årsredovisning inför SFK:s stämma

Tisdagen den 30 juni kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Som vi löpande informerat om kommer vi tyvärr inte att kunna träffas fysiskt och hålla stämman på traditionellt vis i år. Röstning sker istället via mejl eller post. Vi vill ha din röst senast den 30 juni kl 10.00.

Nedan finner du länkar till:

Dagordning med röstsedel

Årsredovisning 2019 med revisorernas berättelse

Kallelse till stämma (tidigare utsänd och publicerad)

Valberedningen förslag (tidigare utsänd och publicerad)

Förslag till stadgeändring (tidigare utsänd och publicerad)

För att rösta öppnar du den bifogade röstsedeln och fyller i de färgade fälten. Därefter sparar du filen och mejlar in den till info@skanskafaltrittklubben.se . Det går även bra att skriva ut röstsedeln, fylla i den för hand och sedan scanna av den (alternativt fotografera av röstsedeln med mobiltelefonen). Därefter mejlar du in de scannade sidorna till ovan nämnda mejladress. De medlemmar som inte har tillgång till mejl skickar in röstsedeln till adressen nedan. Märk gärna kuvertet med ”årsstämma”.

Skånska Fältrittklubben
c/o Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö