Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdagen den 2 september

SFK genomförde styrelsemöte i Tränarrummet på Jägersro 210902.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll nr 10 210805.

Möte med Sällskapens ordförande, SGAB:s ordförande Anders Lilius samt SGAB:s ledamot Anders Jonsson är bestämt.

Owners Club är nu öppet igen.

Anna Thelander rapporterade att Baker Tilly-dagen genomförs den 10 oktober. Den 15 september öppnas Tränarrummet igen för försäljning under tävlingsdagarna till personal på stallbacken. Ann Lindbergs anställning är avslutad. En ny anställning är genomförd med huvudsaklig arbetsuppgift banarbete.

Vid förra tävlingskommitténs möte framfördes från Jägersro önskemål om fler kvällstävlingar.

Frågan om spöregler är också lyft. Nästa möte med tävlingskommittén är den 24 september.

Diskussion med travet ang. avtalet fortsätter.

Gruppen som arbetar med ”Ny bana i Skåne” fortsätter sitt arbete med att undersöka olika platser.

Anders Klemedsson kommer att under en tid vara adjungerad till SG:s styrelse.

En Strategikommitté kommer att bildas inom SFK. Alexandra Granroth ska tillfrågas om att vara ansvarig för sektionen.

Beslutades att Höststämman blir den 4 november kl.18.00.