Styrelsens månadsbrev februari 2022

Galoppvänner! Januari och februari är ju inga månader där galoppsporten i Skandinavien genomför sin kärnverksamhet, i synnerhet detta året då även tävlandet på Bro Park har vintervila. Desto större intresse har det blivit under året för den stora skara av hästar från Skandinavien som nu tävlar i Dubai.

Lite tidigare AW blir det när tävlingarna drar igång mitt på fredags eftermiddagarna och det är glädjande att följa goda prestationer mot tufft motstånd. Ska bli intressant att även följa tävlingarna i Saudiarabien med bl a jockeyturnering med Ulrika Holmquist. Hur många av de skandinaviska hästarna som är anmälda kommer att startanmälas? Blir spännande att följa.

Ny galoppbana i Skåne

Det har tydligt framkommit att medlemmarna i SFK och övriga intressenter i och utanför Skåne, upplevt att det saknats information och engagemang från SFK i frågan, var befinner sig en ny galoppanläggning tidsmässigt och på vilken plats? Frågan ägs till etthundra procent av Svensk Galopp med den organisationsstruktur som råder idag.

Ett antal områden överlämnades till SG:s styrelse av arbetsgruppen ”Ny bana i Skåne” från ordförande för gruppen Jan Kleerup. (Svenska Jockeyklubben). En grupp utsågs av styrelsen i SG på styrelsemöte den 21 november 2021. Gruppen består av: Harald Dörum VD, Anders Lilius styrelseordförande, Urban Jonsson SG och Anders Klemedsson SFK.

Denna grupp har tagit ytterligare ett steg, mot ny bana i Skåne och förhandlingar pågår, med aktuella intressenter. Ett inriktningsbeslut ska vara SG:s styrelse tillhanda inför nästa styrelsemöte den 28 februari.

Att i detta läge gå ut och offentliggöra var, vem, hur och när vore ur ett affärsmässigt perspektiv direkt tjänstefel. Vi i SFK är övertygade om att hela galoppsverige står bakom en ny anläggning i Skåne, till så bra villkor som möjligt. Såväl geografiskt som ekonomiskt.

VD och Styrelseordförande för Svensk Galopp planerar en informationsträff med SFK:s medlemmar under februari/mars månad. Då kan det förhoppningsvis bli svar på de utstående frågeställningar som råder.

Kommittéer och arbetsgrupper

Flera möten har på kort tid genomförts inom Tävlingskommittén och fler kommer i närtid. Propositionerna är planerat till 1 mars, och planen för året är att de endast ska publiceras på Svensk Galopps (SG) hemsida. Sällskapen har fått komma in med förslag på förändringar inför årets tävlingssäsong. SFK har bl a framfört att någon onsdag lunch kunde bytas till fredag kväll i juni/juli, vilket också kommer att ske. Vidare så har vi framfört önskemål om höjda prispengar för tvååringarnas maidenlopp, vi får se hur det går med detta.

Under förra året har det tagits fram förslag inom Tävlingskommittén angående användandet av spö vid tävling och träning, vilka bollats mot respektive sällskap. Spö får nu endast användas i korrigerande syfte,  vilket nu kommer att genomföras under kommande säsong. Även detta framgår på SG hemsida.

Frågan om anmälan till Derbyserien har varit uppe för tidigareläggande, men frågan har behandlats i SG fullmäktige för några år sedan där beslut togs om mars månad, vilket även gäller för samtliga klassiska löpningar i Sverige. Från SFK ingår Håkan Birger och Jessica Long i Tävlingskommittén samt för året förändrade Avelsrådet till Avelskommittén ingår Per Gellström.

Första mötet för året i Avelskommittén genomfördes i januari och nästa kommer att ske nu i februari. Från SFK ingår Anja Rhodin och Ingrid Önning i Licens- och utbildningskommittén. Kommittén har sett över lärlingskontrakten avseende anställningsförhållanden och mer informationen finns publicerad på SGs hemsida, enligt bifogad länk.

https://www.svenskgalopp.se/nyheter-och-media/fortydligande-om-larlingskontrakt/

Håkan Birger och Monica Jansson deltar som referensgrupp till det stadgearbete som pågår inom SG. Reviderade stadgar bedöms vara klara under våren.

SFK avser att genomföra stallrunda samt att därefter följa tävlingarna från Dubai den 26 mars. Särskild inbjudan till detta kommer.

Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 kan göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben