Månadsbrev från styrelsen – Januari 2022

Hej och god fortsättning på 2022! Som bekant är januari månad sällan en månad med särskild hög aktivitet på våra breddgrader inom galoppsporten. 

I år är dessutom aktiviteten begränsad då inga galopptävlingar sker på Bro Park då underlaget på dirt-track banan bedömts vara otjänligt för tävling. Likaså har den pågående pandemin tagit ny fart med den nya virus varianten Omikron. Den ökande smittspridningen fick till följd att såväl det planerade julbordet i Törringelund som den planerade event-dagen på Jägersro annandag jul fick ställas in.

I de två frågor som sannolikt är de viktigaste för alla oss galoppintressenter i Skåne, nämligen – på kort sikt – träningsförhållandena på Jägersro och – på lång sikt – en ny galoppanläggning i Skåne och då förhoppningsvis ett beslut om detta inte alltför långt fram i tiden. Ständigt arbete pågår i båda grupperna med diverse möten för underlag till beslut. Vi alla väntar spänt på vidare information från Svensk Galopps styrelse som ju som bekant ”äger” dessa frågor och därmed även svaren på frågorna.

För några dagar sedan fick Du bifogat brev via SFK från Svensk Galopps VD Harald Dörum, med en förfrågan om vi medlemmar kan bistå med förslag på tänkbara sponsorer. Det är av största vikt att sällskapen stödjer Svensk Galopp inom olika områden för sportens bästa. Fundera och kom in med förslag enligt brevet, gärna med kopia till vår mailbox; info@skanskafaltrittklubben.se

Detta månadsbrev är kort men vi håller nog alla tummarna för att mera information finns att delge beträffande de två ovan nämnda viktiga frågorna finns att rapportera om i nästa månadsbrev.

Nytt år och nu kan Du som inte redan betalat in årsavgiften på 300 kr för 2022 göra detta till bankgiro 144-6947. Är Du under 25 år är årsavgiften 150 kr och är Du under 18 år är det 50 kr. Titta Dig om i Din vänkrets av galoppvänner och hjälp till för att få in fler medlemmar i SFK.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben