Styrelsens månadsbrev juli 2021

Tiden går fort och nu har vi passerat midsommar samt närmar oss sommarens och årets höjdpunkt inom svensk galoppsport, Svenskt Derby. Galoppens blå band.

Derbyt är allas dröm och mål att vinna för oss som på olika sätt befinner sig i galoppsporten. Förlöpningar som Voterlöpning, Svenskt Derby Trial samt Södra Skåningarnas Derbytest är genomförda och några hästar från dessa löpningar sticker ut mer än andra.

Vidare så har JK 2 000 Guineas genomförts på Bro Park och i veckan det sista ”testet” inför Derbyt, Bro Park Trial, som blev en triumf för Hey Brother. Uppfödd, ägd och tränad i Skåne. Spänningen stiger och någon/några favoriter börjar ta form.

Pandemin innebär fortfarande begränsningar i hur vi kan besöka våra tävlingar, men oj se trevligt det varit att få kunna vara på plats samt få träffa de galoppvänner som har blivit en del av den sociala samvaron.

Förhoppningsvis görs ytterligare lättnader inför Svenskt Derby som skulle kunna innebära någon form av feststämning igen. Håll koll på förändringar och hur du kan komma för att vara på plats detta året.

Som vi skrev i förra månadens brev, genomfördes årsstämmorna i SFK och SGIF den 14 respektive den 12 juni, varvid den sistnämnda återupptogs den 23 juni för fullföljandet av punkterna :

  • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

SG redovisade ett positivt resultat. Det huvudsakliga skälet till detta var paradoxalt nog corona-pandemin, som föranlett en hel del besparingar då tävlingarna skett utan publik. Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna.

Vad så gällde frågan om ansvarsfrihet ska nämnas att revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Skälet till att stämman fick ajourneras var, enligt revisorn, att det förelåg oklarhet om styrelsens sammansättning och att det därför var nödvändigt att en komplett styrelse, dvs efter att styrelseval skett den 12 juni lämnade över årsredovisningen.

Vad gäller ansvarsfrihet var det en majoritet (mellan 20 och 23 röster) som lämnade ansvarsfrihet för de fyra styrelseledamöterna Anders Lilius, Jan Olsson, Åsa Edvardsson och Lill Gusén Hammar. Emellertid var det mellan 10 och 11 röster mot de nu nämnda som inte röstade för ansvarsfrihet. Samtliga övriga styrelseledamöter lämnades ansvarsfrihet med acklamation.

Vidare så har SG styrelse utsett en arbetsgrupp för att räta ut några frågetecken gällande träning på Jägersro samt för att tillgodose galoppens behov på Jägersro för den tid som vi fortsättningsvis kommer att verka där. Gruppen består av:

  • Håkan Birger (ordförande och sammankallande)
  • Jacqueline Henriksson (avstämning mot SG styrelse)
  • Per Gellström (ansvarar för den juridiska biten i samarbete med advokat Johan Gadd)
  • Anna Thelander (platsansvarig för Jägersro Galopp)

Första mötet i gruppen genomfördes den 29 juni.

Ett återkommande och ganska så stort problem inom vår sport är hur vi bemöter varandra. Var och en har all rätt i vår demokratiska värld att ha i princip vilka åsikter man vill samt att få framföra dessa. Bemötandet bör då vara sakligt och inte kränkande. Det är fullständigt oacceptabelt att via telefonsamtal eller sms till personal inom Svensk Galopp eller förtroendevalda vräka ur sig nedsättande könsord, idiotförklara eller berätta hur illa man tycker om mottagaren.

Vid fortsättningen på SGIF årsstämma den 23 juni, hade en kvinnlig fullmäktigeledamot ett långt inlägg inför röstningen om ansvarsfrihet för styrelsen. Det må så vara att inlägget var långt och för vissa kunde uppfattas som inte aktuellt i frågan, men alla har vi vår rätt att få framföra vår uppfattning som valda ombud. Att då någon skriker; ”stäng av kärringen” är helt ofattbart. Vart är vi på väg?

Det är ledningen för Svensk Galopp och ledningen av respektive sällskap som anger umgängestonen. Detta ställer krav på ledarskap och föredömligt uppträdande. Det kan heller inte gagna svensk galoppsport att via Facebook skriva nedsättande och även kränkande meddelanden om personer inom vår sport. På vilket sätt kan sådant gagna utvecklingen och samarbetet inom galoppsporten? Naturligtvis ska fakta och saklighet framföras i de olika sätten för kommunikation, men alla inom vår sport måste nu ta sitt ansvar för hur vi uppträder mot varandra. Problemet är nationellt och vem lockas in i vår sport när nedsättande yttringar framförs på Facebook?

Inom styrelsen önskar vi er alla en fortsatt skön och avkopplande sommar och så ses vi under festliga former vid Svenskt Derby 2021.

Bästa sommarhälsningar!

SFK styrelse