Månadsbrev juni 2021

För- och högsommar är en intensiv period för galoppsporten i Skandinavien, mycket händer på våra arenor och i styrelserummen. Det som känns positivt nu i juni 2021 är att vi nu i begränsad omfattning får besöka våra hästar, våra tränare, titta på löpen på plats och umgås med gamla och nya vänner.

Om vi börjar med det vi längtat efter det sportsliga, de större löpen har kommit i gång, där eliten sätter sin prägel på sporten, det som fångar intresset för utomstående som vill in och satsa för att nå framgång och stå i vinnarcirkeln.

Pramms på Jägersro, där segrade Jazz Explosion, som därtill tog en lysande andraplats i Stockholms stora pris. Grattis till Bodil Hallencreutz och hela hennes team! Många fina resultat har skett under första halvan av 2021, ingen nämnd och ingen glömd.

I övrigt togs många av segrarna av hästar och tränare som kom från Norge och Danmark, kan det finnas någon förklaring till detta? Kanske är det så att de Danska och Norska galopporganisationerna fokuserar på sporten i stället för skapa strider internt som tar den kraft som behövs för att utveckla sporten, attrahera nya hästägare till inköp av bättre hästar och tränare som får material som utvecklar sporten framåt. Världen snurrar i allt högre takt, följer Svensk Galopp med, eller lever vi efter devisen, ”det var bättre förr”?

Eliten föder en bredd, så ingen skugga ska falla över den kategorin hästägare eller tränare, alla har vi vårt intresse och våra möjligheter, men drar vi inte alla åt samma håll lär ingen överleva!

Hur stor hade pojk- och flickfotbollen varit i Sverige om inte eliten, som Zlatan, Forsberg och de övriga i fotbollslandslaget hade visat vägen? Det går om man bara vill och har en övergripande ledning som visar vägen genom tydliga och väl förankrade beslut som leder och utvecklar bredden mot toppen.

Hur ser det då ut framåt, när det gäller styrningen av Svensk- och Skånsk Galoppsport?

Svensk Galopp hade digital årsstämma den 12 juni, där valdes en ny styrelse, namnen på de nya styrelsemedlemmarna framgår på Svensk Galopps hemsida. Delar av mötet adjungerades till den 23 juni, detta gällde följande punkter:

    •  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
    •  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
    •  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Detta beroende på att SG:s revisionsbyrå PwC, skall ha ytterligare tid på sig att se över styrelseprotokollen från det gångna verksamhetsåret. Detta för att klargöra att de beslut som fattats i SG:s styrelse har tagits enligt gällande bestämmelser. Detta ska vara klart till den 23 juni för att möjlig
göra att årsstämman återupptas enligt det beslut som fattades den 12 juni.

SG:s fördelning i styrelsen geografiskt är fyra ledamöter från Stockholm, två från Göteborg och en från Skåne. Kan kännas som en sned fördelning, en fördelning som sätter än större krav på styrelsemedlemmarna att ta beslut med nationella helhetsperspektiv.

Skånska Fältrittklubben hade även i år en Corona anpassad årsstämma, den avhölls 14 juni. 34 röster hade skickats in och ett konstituerande styrelsemöte hölls i direkt anslutning till årsstämman.

Styrelsen för SFK för verksamhetsåret 2021-2022 ser ut på följande sätt.

Ordförande Håkan Birger
Vice ordförande Anders Klemedsson
Kassör Monica Jansson
Sekreterare Monica Jansson

Övriga styrelseledamöter
Jessica Long
Anja Rhodin
Björn Malmberg
Per Gellström

Vi hoppas att med denna styrelse kunna möta de krav och utmaningar som förväntas möta SFK under det kommande verksamhetsåret, att inte bara att föra Skånsk Galoppsport framåt utan också kunna bidra på bästa sätt, till att Svensk Galopp nationellt nu ser möjligheter och inte hot för att utveckla
den sport som vi alla brinner för.

Vi ska och måste sätta krav på de som styr och de som är aktiva i vår verksamhet, att alla ser möjligheter och lösningar som gör att vi kan tro och marknadsföra vår sport på ett sätt som gör att den utvecklas på ett kraftfullt sätt framåt.

Vi har inte råd att sitta i långbänk och bevaka egenintresse, då kommer vi att gå en långsam kvävningsdöd tillmötes.

Vi måste ha en lika professionell styrning i såväl SG:s styrelse som i de respektive sällskapens styrelser och inte minst i fullmäktigegrupperna, utan det så kommer vi inte att lyckas. Om alla intressenter i sporten gör sin stämma hörd i rätt forum och kräver resultat så är vi övertygande att vi går en ny ”galopp vår” tillmötes.

Med hopp om en skön sommar och att vi ses vid våra hästar i stall, runt våra ovaler och ett och annat besök i vinnarcirkeln.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben