Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdag 3 juni

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210603.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

Föregående mötesprotokoll, nr 6 2021 fastställdes.

Styrelsen enades om att Jessica Long ska kontakta STS om hur deras planer ser ut? Syftet är att det ska till ett informationsmöte till alla tränare på Jägersros stallbacke.

Kassören meddelade att ekonomin är god. Nya intäkter via nya medlemmar.

Tävlingskommittén har möte den 8 juni där kvallöpningar finns på agendan, liksom riktlinjer vid startboxvägran samt auktionslöpningen. Ny ordförande i kommittén är Helena Gärtner.

Arbetsgruppen som ska se över kommande års propositioner har sitt första möte den 7 juni.

SFK har fått tre nya medlemmar.

Styrelsen beslutade att genomföra Årsstämman som förra året, d v s genom poströstning.

Styrelsen enades om att genomföra det konstituerande styrelsemötet direkt efter Årsstämman via Teams.

Styrelsen beslöt att vår fullmäktigegrupp ska ha ett förmöte den 10 juni kl 18.00 i Derby Club på Jägersro.

Alexandra Granrot skrev ihop en sammanfattning från vårt informationsmöte den 17 maj. Tanken var att publicera denna på SG hemsida, men detta stoppades av SGAB:s ansvarige för kommunikation, Amie Karlsson. Sammanfattningen lades sedan ut på olika galoppgrupper på Facebook.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 1 juli.