Sammanfattning från SFK styrelsemöte torsdag 20 maj

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210520.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte som var ett extramöte med kort varsel.

Föregående mötesprotokoll, nr 5 2021 fastställdes.

Inga större synpunkter har florerat av att SGAB VD har avgått. Ingen särskild information har gått ut till sällskapen efter hennes avgång. Information genomfördes till ordföranden i respektive sällskapen om hennes förestående avgång.

SG kommer att följa travet på Jägersro när det gäller nya restriktioner för publik vid tävlingar. Travet har en plan för Jägersro. Mer besked kommer i samband med månadsskiftet. Det kommer att vara uppdelat mellan de som kommer att sitta på restaurangen och för de som kommer att vara utomhus på publikplats. Stallområde och tävlingsområde kommer fortfarande att betraktas som arbetsplats för funktionärer och aktiva för respektive tävlingsdag, och där kommer nuvarande restriktioner tv att gälla. Målet är att öppna upp för Owners Club. Tävlingsdagen med Voterlöpning,
den 6 juni, kan bli den första dagen med någon form av publik. Planer finns för att genomföra Derbydagen med reducerad publik.

Gamla railen från tävlingsbanan kommer att komplettera railen vid rakbanorna.

Fråga ställdes angående information i god tid då öppettiderna för banorna förändras. Anna Thelander svarade att de har dagliga kontakter med travets VD angående påverkan av öppettider och har ett bra samarbete.

Arkeologiska undersökningarna har påbörjats i anslutning till östra delen av rakbanorna.

Kassören meddelade att vi följer budget och att ekonomin ser bra ut.

Tävlingskommittén hade möte den 10/5. Utvärdering genomfördes av april månads tävlingsdagar. En faktor som lyftes var tävlingsdagar söndag och onsdag vid samma bana. Detta bör vi analysera inför nästa säsong.

Licens- och utbildningskommittén har nästa möte den 24/5. Helena Gärtner ersätter Lill Gusèn Hammar.

SFK ordförande menade att det genomfördes bra arbetsinsatser av styrelsens olika medlemmar före och under informationsmötet. 132 var uppkopplade via teams, men det bedöms att det var fler som
deltog då vissa satt flera runt samma dator.

Informationsmötet har uppskattats av många via sociala medier och genom direktkontakter till styrelsens olika medlemmar. Inget negativt har framkommit. Det uppfattades som bra arrangerat och informativt.

SFK har fått 5 nya medlemmar.

Styrelsen beslutade att tv fortsätta planeringen för genomförande av Årsstämman som förra året, d v s genom poströstning.

Vid förra styrelsemötet berättade Hanna Nimåker om att ungdomsrepresentanterna vid de tre sällskapen pratat om att bilda ungdomssällskap vid de tre banorna. Syftet skulle vara utbildning och
gemensam samlingspunkt.

Håkan Birger föreslog att det skulle bildas en ungdomssektion för medlemmar under 25 år. Syftet skulle vara att stödja pågående ungdomsverksamhet som ponnygaloppen, men också för att få in
yngre medlemmar och på så vis öka intresset för galoppsporten.

Styrelsen beslöt att gå vidare med förslaget.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 juni.