Motion inför SFK:s stämma

Medlem Stefan Bader har skickat in en motion inför Skånska Fältrittklubbens stämma den 8 maj. Sista datum att anmäla sig till stämman är den 1 maj.

Motionen samt styrelsens yttrande kan du läsa här

Vi noterar att det fortfarande är en del medlemmar som inte har erlagt medlemsavgiften för 2017. Om du inte avser förnya ditt medlemskap ber vi dig vänligen meddela oss.